1177 samlokaler til  hav

1177 samlokaler til hav

Allerede i Oldtidens Grækenland var det kendt at lavement kunne have en helsefremmende effekt.

Antwerpen var blevet erobret med havnen intakt, og det vile have stor betydning for de allieredes forsyningssituation at kunne bruge den til losning af forsyninger.

En kongelig betingelse for at nedlægge landsbyen Roelse i 1696 var, at præsten og sognebørnene skulle have mulighed for husly i Roelse, når der var gudstjeneste i kirken.

Både bestemte kromosomforandringer og mutationer i bestemte gener kan have indflydelse , hvilken behandling man skal have.

Andre modeljernbaneanlæg ejes af modeljernbaneklubber, der er dannet af flere personer med det formål at opbygge større anlæg, end det de hver især vil have plads og råd til.

Bivoks kan afhængig af kilden have forskellig farve, såsom gul, orange, over brun til mørkebrun.

Han er en enspænder, der nyder sin ensomhed og undgår at have seriøse forhold med kvinder.

En penisskjuler kan også have en mere simpel form, og andre former har været benyttet i mange andre kulturer i alle dele af verden.

Adfærden skyldes fejlprægning i kyllingealderen: kyllinger skal have adgang til passende underlag et bestemt tidspunkt under deres opvækst.

Bladet blev redigeret af foreningens formand Niels K. Petersen, som selv bidrog med en række historiske artikler om vampyrer rundt om i verden; hans leder i det første nummer ("Jeg anser vampyren som et væsen, der skal have ret til at eksistere.

Aseksuelle er også forskellige i deres syn at foretage seksuelle handlinger: nogle er ligeglade og kan endda have sex til fordel for en partner, mens andre er frastødt af idéen.

Akademiet kan højst have 20 medlemmer, hovedsagelig udgjort af forfattere, men samtidig enkelte litteratur- og sprogforskere.

Al promovering af alkohol ville være forbudt, inklusive såkaldte "promo-piger", og intet personale ville have lov til at sidde med kunderne.

Frederik Jørgen von Pultz skulle efter sigende have 12 uægte børn.

Bekymrede kunder vil have deres penge ud, fordi de har forstået, at banken ikke er en sparegris, men låner indskydernes penge ud - og dét adskillige gange, via bogføring.

At det var mislykkedes for japanerne at erobre og fastholde en stærk stilling ved Matanikau, viste sig således at have varige strategiske konsekvenser i slaget om Guadalcanal, og bidrog i betydelig grad til den endelige allierede sejr i slaget.

Alle navne skal have tre dele som angiver henholdsvis, hvilket objekt, der er tale om (som Person), hvilken egenskab, der beskrives (for eksempel Navn) samt hvordan det specificerede fremtræder (såsom Tekst).

Fx kan den studerende have en kortsigtet interesse i at more sig og en langsigtet interesse i at færdiggøre en opgave.

Et grundlæggende punkt for institutionen er, at børnene skal have ansvar og medbestemmelse.

Er man ikke til selvbyg, men gerne vil have fordelen af at kunne udvide og bygge om, sælger fabrikanter som Siemens, Amitech m.fl. færdige Mediacentre klar til brug.

Afdækkertræk i almindelighed, og afdækkerskak i særdeleshed, kan have meget stor virkning, eftersom den brik, der flyttes, kan true modstanderen udover den trussel, som den "afdækkede" brik udfører.

Når tunge og lette kampvogne kører sammen, vil de lette have en tendens til at først frem.

Helt anderledes var CU stærkt imod besættelserne, de ønskede at have kontrol over aktiviteterne og at kunne styre dem, og det kunne de ikke denne måde.

Hvis vores blomstringstid skal have et navn, skal man kalde det efter træ og stål, beg og tjære, maling og blæk, mod og fromhed, ånd og fantasi Huizinga har ytret sig lignende måde i flere af sine værker.

Andersen have store problemer med at holde avisen over vande, men med støtte fra borgerne lykkedes det at avisen at undgå ophør.

Carl Johan Bruhn deltog nært i planlægningen af denne operation Chilblain og det var formentlig årsagen til at nedkastningsstedet blev valgt nær Haslev, i et område som Bruhn kendte og kunne ventes at have gode kontakter.

Et individ, som har to forskellige, kodominante alleler, vil have de fænotypiske egenskaber svarende til begge alleler.

Hvis denne ændring skulle finde sted, vil Kilburn High Road og South Hampstead ikke længere have direkte forbindelse til det centrale London, og The Overground vil miste sin i øjeblikket eneste London-terminal (Euston).

Fun and Fancy Free stikker af fra cirkus, fordi han vil have sin frihed.

Kendsgerninger kan i empirisk videnskabelig henseende have karakter af indhøstede erfaringer.

Alle ville altså kunne udlåne til samme rente, alle varer ville have samme værdi (målt efter arbejdsværdilæren om arbejdskraft) og den kapitalistiske mer-værdi ville blive undgået, for den måde at komme profit og udbytning til livs.

Fatih Alev har argumenteret for nødvendigheden af en bedre tone i debatten om muslimerne, og at have fokus gensidig forståelse og øget integration mellem muslimer og danskerne.

Faderen erkendte, at han gerne ville have fat i sin datter, men kun for at give hende "et ordentligt bryllup".

En Jaffa kan sagtens blive over 100 år gammel og stadig have en chance kampmarken.

Ethvert angreb Suez-kanalen ville have brug for artilleri og broslagningsudstyr, som skulle fragtes gennem ørkenen.

Bøge- og gran-skov morrbund kan have et varieret og interessant plante- og dyreliv, men de planter der finder fodfæste morr er ofte sarte og lang tid om at etablere sig.

Han bliver vred og vil have svar fra Lucifax.

Heltberg, Bettina: "Magt kan du kun have, hvis andre er afmægtige".

At men ikke til grunde er at have langt liv.

I midten af oktober 2015 sendte Tesla deres software version 7.0 ud til alle Model S-ejere, hvilket gør det muligt at køre delvist førerløst, dvs. hvor det som udgangspunkt ikke er nødvendigt at have hænderne rattet.

Kauffmann bliver overbevist af advokaten Povl Bang-Jensen, at diplomatiet kan have en anden rolle under en krig.

F.Mk.51 var næsten identisk med F.4, men adskilte sig fra tidligere versioner ved at have en kraftigere motor, større brændstofkapacitet og mulighed for anbringelse af våbenlast ophængt under vingerne.

Året efter, i Nordiske kunstnere, stillede han sig positiv til hjemstavnsdigtningen ud fra et kunstsyn som hævdede, at man måtte have dybt kendskab til det tema, man skrev om, hvis det skulle blive god kunst.

Blev I Februar 2015 dømt i Københavns Byret for at have snydt virksomheder til at købe annoncer i telefonbøger og internettet.

Forudsætningen for et velfungerende fællesskab og mulighed for at have glæde af frihed er lighed.

B1 vil forbindes med linje B ved Piazza Bologna og vil have 4 stationer over en distance 3,9 km.

Introduktionen af betegnelsen "dronningerunde" ses at have sammenhæng med forhandlingerne om regeringsskiftet i 1974-1975, mens der ikke er blevet talt om en "kongerunde" forud for dronning Margrethes regeringstid.

Billigere udgaver kan have en meget anderledes sammensætning.

Aomame begynder at have bizarre oplevelser og opdager nye detaljer om verdenen, der er subtilt anderledes end tidligere.

Fåret er således kendt for at have det højeste antal fødte lam, ofte 3 og op mod 5 lam pr. moderfår.