72 samlokaler til  spiste

72 samlokaler til spiste

For det første mener nogle at det er problematisk at slå dyr ihjel for at spise, når det ikke er nødvendigt at spise kød for at overleve (

For ældre personer anbefales af de samme årsager helt konkret, at de holder sig fysisk aktive og sørger for at spise kalkholdig mad.

I hver bo-enhed er der et stort fælles køkken/TV-/spisestue, hvor beboerne har mulighed for at spise deres måltider sammen.

Mødet afbrydes for at spise middag og man genoptager det først dagen efter.

Hvis hun gjorde det, skulle hun angiveligt straffes med en øretæve og behandles som den bastard, hun var. Hun måtte heller ikke spise morgenmad sit værelse, men ved bordet sammen med de andre - en ydmygelse for en kongedatter.

Allieret personel måtte ikke spise de sparsomme japanske fødevarer.

Forsyningerne slipper imidlertid op inden de bliver undsat, og de resterende overlevende beslutter at spise de døde for at overleve.

Han har spist en djævlefrugt; Sjakalfrugten, som lader ham forvandle sig til en sjakal eller en blanding mellem et menneske og en sjakal.

Wood beordrede sine mænd til at spise frokost.

Hvis minken ikke kan spise hele byttet en gang, gemmer den det ligesom de fleste andre dyr i samme familie i depoter, som er fordelt rundt omkring i dens territorium.

Alice vokser tilbage til normal størrelse ved at spise en del af en svamp.

Men i modsætning til Buggy mente Luffy ikke, at det var Shanks' skyld, at han havde spist djævlefrugten.

Det skal helst spise mennesker/ dyr fra græs arealer eller korn, eller alle tre ting.

I varianterne, hvor der spilles om pebernødder og lignende, gælder det om at stoppe i tide, man kan spise det erobrede.

Risene og fiskene og gærede i helt op til et år risen blev kasseret, inden man kunne spise de konserverede fisk.

Miss Marple er begyndt at spise en fiskesandwich, da hun får en noget i halsen.

Mange botanikere døde af sult, fordi de ikke ville spise de indsamlede frø.

Krasnik spurgte Crast, om det ikke også var unødvendigt for færinger at slagte får og at spise fugle og fisk i massevis.

Ligesom de fleste andre fisk, kan den finde at spise hvad den kan gabe over og fange, Den er meget nem at til at yngle, hvorfra populærnavnet også stammer.

Han havde selv fanget de fisk, som familien spiste, han roede ud til kystfiskeri alene i sin båd indtil han var 95 år gammel og skaffede middagsmad til familien, og derudover havde han spist megen grind.

Doctor Fischer forklarer Jones at gæsterne skal spise deres havregrød for at modtage gaverne, og at hele arrangementet er en del af hans eksperiment til undersøgelse af de riges ekstreme grådighed.

I Vaes Dothrak begynder Daenerys ritualet med Khaleen ved at spise en hjerte af en hingst.

Der var fem gange mange om bord, som der var plads til, og rationerne knappe, at søfolkene planlagde at spise indianerne, eller i hvert fald smide dem over bord for at deres rationer.

Det er sommer, og Nadja 13 år fordriver tiden alene med at spise is og ligge stranden, hvor hun fascineres af en lille idyllisk familie, som hun følger efter og begynder at udspionere.

Før de gjorde det, var de nødt til at spise både katte og hunde, da deres situation blev stadig mere desperat.

fødtes ideen til Bamse, en lille bjørn som kun er stærk, når han har spist krafthonning, som klarer det meste, men ikke alt.

Plakaterne blev brugt til at påvirke folket om hvad de skulle spise og hvilke erhverv de skulle søge (kvinder blev brugt som sygeplejersker og i våbenfabrikker) og for at ændre holdninger til støtte for krigsindsatsen.

Shropshiren bidrog med sin størrelse, og fordi den er kendt for ikke at spise kviste og barken af træer og buske i modsætning til de fleste andre fåreracer.

En anden modsigelse: i Plot It Yourself går Archie en frokostrestaurent for at spise "stegt kylling, som min tante Margie plejede at lave den hjemme i Ohio," da Fritz ikke steger kylling.

Man kan også møde et foreløbigt subjekt, fx "Det (foreløbigt subj.) er usundt at spise (reelt subj.) mange lakridser."

Dog er dette kun et problem i lande, hvor der er tradition for at spise lever.

Der har senere været spekuleret om grunden til, at Mawson overlevede var, at han spiste liget efter Mertz for at næring, Mawson benægtede naturligt nok dette.

Derfor forskød flere og flere den varme middagsmad til efter arbejdstid og spiste madpakke arbejdet.

Fordi han tvang Melena til at spise mælkeblomster for at forhindre Nessarose i at blive født med samme grønne hud, fik blomsterne Nessarose til at blive født for tidligt, hvilket lammede hende og foranledigede Melenas alt for tidlige død.

Her blev den lille pige passet af de prostituerede og kunne for første gang spise sig mæt.

Af praktiske grunde spiste arbejderklassen et morgenmåltid, og det var tålt for børn, kvinder, syge og ældre.

Da en sulten kat dukker op og prøver at spise musene, lykkedes det de fleste at stikke af, men en mus er fanget.

Den største betydning for betegnelsen var imidlertid, at han var kendt for at være kannibal og spise sine ofre og tvinge sine krigere til at gøre det samme.

Men lutspillerne spiste okserne og hveden og kom tilbage et år senere med deres kinder udhulede af sult.

Chase er tilbage i sin lejlighed Watt Ave., Hvor han drak Davids blod og spiste flere af barnets indre organer (herunder barnets hjerne) hvorefter han skaffede sig af med liget ved en nærliggende kirke.

Det specielle ved organismen er at den får sin energi ved at spise andre organismer, samt ved fotosyntese.

Den lever af at spise parasitter i store planteædende pattedyrs hud og drikker også blod fra værtsdyrenes sår hvilket er med til at holde sårene åbne.

Det er vigtigt at spise et ordentligt måltid mad et par timer før tapningen, da dette mindsker risikoen for komplikationer.

Har man spist plantedele eller bær der indeholder atropin bør man straks søge læge.

Dette antyder, at den i langt højere grad spiste planteføde end den nulevende brune bjørn Kurtén, B. 1976: The Cave Bear Story.

Fra 2009 gik Leif Varmark over til at spise udelukkende plantekost uden animalske produkter og driver nu hjemmesiderne Plantemad.dk og DrMcDougallDanmark.

En del af legen indebærer, at finderen af mandlen skjuler sit fund længe som muligt, resten af selskabet er tvunget til at spise hele portionen af risalamande op i jagten mandlen trods de allerede indtagne større mængder af hovedretten.

Donald Watson skabte betegnelsen veganer i november 1944, da han blev træt af at skrive "total vegetar", når han skulle referere til personer, som ikke spiste animalske produkter.

Måske derfor er det blevet populært at spise den .

Med henvisning til miraklet er det mens Chanukah varer, skik at spise retter stegt i olie.