202 samlokaler til tale

Alligevel er det kun omkring 67 % af dem (eller 5,4 % af landets totale befolkning), som taler et oprindeligt sprog, og kun en sjettedel af dem taler ikke spansk (1,2 % af landets befolkning).

At tale dansk fik han aldrig ordentlig lært.

Fødevareproduktion er en industri med en værdi 5 milliarder dollar, der beskæftiger mere en 19.000 ansatte, hvoraf mange er indvandrere, der taler meget lidt engelsk.

Græsset ikke betrædes, uanset om man taler tysk eller engelsk.

Frémont afviste og sendte sin kone af sted for at tale sin sag.

Hans franske sprog bliver talt flydende, mens hans engelske bliver talt med fransk accent.

Ahlfors-familien talte svensk, han gik først privatskole, hvor alle timer blev undervist svensk.

En tælling i 1982 viste, at i Béarn talte 51 % den béarnske dialekt af gasconsk, mens 70 % forstod sproget, og 85 % var positivt indstillede over for at beskytte det.

Et mindretal taler dog de traditionelle dialekter, som den nyere sprogvidenskab betegner som sprog.

Helt uden moralsnak og løftede pegefingre taler Abildstrøm om spildevandet, om kompostering, læser digte op af Thøger Larsen, går til forelæsning om fraktal matematik, taler med gode venner og får sine tarme scannet!

Gennem alle årene har orkestret medlemmer talt en lang række kendte danske musikere og solister og har indspillet plader siden 1972.

Hun er af skotsk og fransk afstamning og taler flydende fransk, da hun har tilbragt mange år af sit liv i Frankrig.

Han talte en del om sin tolkning af rollen, men ville ikke prøvefilme.

En film eller andet værk består Bechdel-testen, hvis to kvinder eller kvindelige karakterer taler sammen om noget andet end mænd.

I 1682 talte Hornbæk 4 gårde, 9 huse med jord og 13 huse uden jord.

Man taler derfor også om de danske partier som massepartier.

Han taler dog ikke spansk.

I afslutningsdebatten i 1976 talte Palme om fremtidens energi, men kunne samtidig ikke give svar affaldsspørgsmålet.

Finsk-romani tales af 5.000-6.000 mennesker, der normalt taler finsk.

Forældrene var toldembedsmand og kirkeværge Jonas Svendsen og Anna Petersdatter Bering, en slægt, som gennem flere hundrede år havde talt mange præster og jurister.

Man taler også om funktionelle analfabeter, personer som kender til, hvordan man læser og kan klare at læse enkelte ord og sætninger, men som i praksis ikke er læsefærdige.

Han var det eneste medlem af legationen, der kunne tale italiensk.

Mange af de indsatte brugte weekenderne i gården til at tale med hinanden og diskutere kriminalitet, den eneste reelle mulighed de havde i løbet af ugen for at føre længere samtaler.

En måned senere talte Murray stadig om mine folk og (Wilson’)s folk hvilket Wilson syntes vart ret sørgeligt og beklageligt (Clive dagbog 18. september).

Hans karakterer talte som ægte mennesker og lød uvægerligt amerikanske med lokale dialekter, nye ord og regionale dialekter.

202 samlokaler til  tale