Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

129 samlokaler til « tale »

129 samlokaler til « tale »

 • Alligevel er det kun omkring 67 % af dem (eller 5,4 % af landets totale befolkning), som taler et oprindeligt sprog, og kun en sjettedel af dem taler ikke spansk (1,2 % af landets befolkning).
 • Fødevareproduktion er en industri med en værdi 5 milliarder dollar, der beskæftiger mere en 19.000 ansatte, hvoraf mange er indvandrere, der taler meget lidt engelsk.
 • At tale dansk fik han aldrig ordentlig lært.
 • Formålet er at tale patienternes og deres pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed.
 • Græsset ikke betrædes, uanset om man taler tysk eller engelsk.
 • Hun er af skotsk og fransk afstamning og taler flydende fransk, da hun har tilbragt mange år af sit liv i Frankrig.
 • Et mindretal taler dog de traditionelle dialekter, som den nyere sprogvidenskab betegner som sprog.
 • Paul taler russisk flydende, men han kan hverken læse eller skrive det.
 • Alligevel er det kun omkring 67 % af dem (eller 5,4 % af landets totale befolkning), som taler et oprindeligt sprog, og kun en sjettedel af dem taler ikke spansk (1,2 % af landets befolkning).
 • Rantasalmi er overvejende finsk (98,1%); kun 0,2% af indbyggerne taler svensk.
 • Finsk-romani tales af 5.000-6.000 mennesker, der normalt taler finsk.
 • En falsk ven kan opstå, når to taler varianter af samme sprog: Britisk engelsk og amerikansk engelsk har ord, der skrives og udtales ens, men har forskellig betydning.
 • Han var det eneste medlem af legationen, der kunne tale italiensk.
 • Nu taler man næsten kun walisisk oppe i bjergene.
 • Mange af afrikanernetaler desuden arabisk og af udseende er der praktisk taget ingen forskelle mellem grupperne, langt størsteparten af alle indbyggerne i Darfur har fx en meget mørk hudfarve.
 • De taler Draconian, eller "dragesprog", mens de mere begavede i nogle tilfælde lærer sig Common.
 • Kort før Eko og hans kompagner kan forlade med deres last, gør Yemi et sidste forsøg for at tale Eko ud af miljøet.
 • Man kunne enten måle, at det var en partikel eller at det var en bølge, men ikke udtale sig om hvad partiklen egentligt var. Det har derfor ingen mening, ifølge Bohr, at tale om hvilke egenskaber en elektron eller en foton har, hvis man ikke måler den.
 • Foreningen Ulum Dalska (lad os tale elvdalsk) har til opgave at sikre sprogets beståen og forsøger at skaffe det status som officielt minoritetssprog.
 • Et hjemmeboende barn som bliver udelukket er afskåret fra at tale religiøse emner med sine forældre og søskende.
 • Enetsere taler traditionelt enetsisk, som inddeles i de to dialekter, tundra-enetsisk og skov-enetsisk.
 • Da Ismael er døden nær, taler en engel til Hagar og lover at Gud ikke vil glemme dem, men at Ismael vil blive stamfader til en stor nation, "åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd.
 • Tygum er høflighedsformen "De", og kan godt bruges, når man begynder med at tale færøsk, fordi den i nutid benytter infinitivformen (at kalla at kalde; tygum kalla De kalder).
 • Baronen taler familiært med Octavian (selv om de aldrigt officielt har mødtes før), undersøger Sophie som var hun løsøre og opfører sig generelt som en sjuft, og han "afslører" også, at Octavian har uægte familie.
 • Fraugde Gymnastik- og Idrætsforening forkortes Fraugde G&IF (i daglig tale FGIF) & blev stiftet den 9. Juni 1941.
 • I denne serie taler figurerne rigtigt i modsætning til originalen.
 • Det har intet med følelse at gøre, jeg har altid haft mistillid til folk, der taler om religiøs følelse!
 • Film taler om livet blandt unge mennesker der er ved at omkomme pga. Sovjetregimet og samfundet som helhed deres konflikter med forældre og samfund, forfængeligheden blandt lærere og autoriteter, frygten for at der ikke er nogen mening med livet.
 • Daimonen er en del af menneskets sjæl der er bosat udenfor kroppen, der kan tale og tage form af et dyr. Den sender Støvet til mennesket og gør det mulig for den menneskelige bevidsthed.
 • Og det er da klart, at vi taler forretninger, når vi efter middagen sidder en fire-fem stykker sammen.
 • Imidlertid findes der grønlændere, der taler dansk som førstesprog og grønlandsk som andetsprog, hvis de overhovedet taler grønlandsk.
 • I lighed med anklageskriftet mod Catilina er de 15 philippiske taler et politisk forsvar for republikken.
 • Han var en statelig og smuk mand med sorte øjne, højtidelig og fornem af væsen og tilstræbte altid at tale fyndigt og knapt.
 • Dette landområde strækker sig ud over der hvor man taler germansk.
 • Skolen er registreret under navnet: Gøglerproduktionsskolen, men kaldes i daglig tale Gøglerskoleneller Gøgleren.
 • De taler dialekter af sproget gondi, som kan være meget forskellige fra hinanden.
 • Ved familiens påskefest, indrømmer Ian at han er vegetar en kort krise for Portokalos-familien og han får en en masse problemer med at tale græsk.
 • Livere er et folk, der taler livisk, en gren af finsk-ugrisk.
 • Imidlertid findes der grønlændere, der taler dansk som førstesprog og grønlandsk som andetsprog, hvis de overhovedet taler grønlandsk.
 • Til støtte for det taler ikke blot guldgubberne, men også nedgravede genstande i huset og selve husets afvigende konstruktion.
 • I de tilfælde midterskibet er højere end sideskibene, taler man om en trindelt hallekirke.
 • I de fleste regioner tales en helhed af blandinger fra mere dialektiske varianter til standardvarianter alt efter situation.
 • Gond-stammen (den næststørste stamme i Indien) er en dravidiansk-talende stamme (Gondi) med omkring 11 millioner mennesker i 2014 (halvdelen af Gond-befolkningen taler nu hindi).
 • Ordet hestehåndtering er efter det amerikanske udtryk horsemanship og dækker al omgang med heste lige fra fodring, pleje og opstaldning til træning, og traditionelt taler man om god og dårlig horsemanship.
 • optagelser fra talen ses det, at Martin Luther King et tidspunkt fraviger sit manuskript og begynder at tale frit, næsten improviseret.
 • Enetsere taler traditionelt enetsisk, som inddeles i de to dialekter, tundra-enetsisk og skov-enetsisk.
 • Man taler typisk om to forskellige måder at indlede brugen af kreatintilskud.
 • I 1978 blev han igen inviteret af Allan Anarchos til at tale i Regnbuehuset (Christianias informationskontor) Regnbuedagen den 1. april.
 • Som Taylor skriver: Selv om det taler til en logiker, er det rationelle argument kun et svagt instrument til at skaffe tilhængere eller til at oppiske stemningen i en menneskemængde.
 • Hans mor, Holly opfordrer sin far, Joseph Joestar, til komme til Japan for at tale Jotaro til fornuft.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere