Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

540 samlokaler til « udvikle »

540 samlokaler til « udvikle »

 • Hun har været med til at udvikle metoden CoLLab: Collaborative Learning Lab.
 • Han bliver ved med at udvikle nye teknikker og angreb, og der er sandsynligvis stadig mange flere muligheder med Gum-Gum-frugten.
 • Festivalens workshopprogram har som mål at styrke danske børn og unges mediekompetencer og udvikle deres kreative evner og kritiske sans i såvel brugen som produktionen af film og andre digitale medier.
 • Bell Labs har udviklet en række teknologier som har været afgørende for samfundets udvikling.
 • Fra da af begyndte Slayer at udvikle deres egen stil.
 • Anton finder hende utroligt ulidelig, og Louie er til at starte med meget bange for hende, men udvikler gennem serien et stærkt venskab med hende.
 • Allerede omkring 1860 udviklede han et system, som han kaldte teletrophone.
 • Fanon undersøger videre, hvordan racismen fungerer i kolonilandene, samt hvordan de koloniserede i kampen mod kolonisatorerne (igen) kan udvikle en national kultur.
 • Frank W. Notestein udviklede yderligere teorien i 1945 og anså, at der fandtes en forbindelse imellem transitionen og landenes industrielle udvikling.
 • Forud var gået et par år med at udvikle konceptet med Luftkølet motor og Duroplastkarosseri.
 • Gennem samarbejde med Trave Line I Helsingborg oprettes Saga-Linien og nogle år år senere udvikles samarbejde til at også at omfatte T-T.
 • Fransk forsvarsspiller, er en offensivt indstillet, pasningsstærk back, der i Sverige har udviklet sit defensive spil.
 • I denne sammenhæng udvikler der sig en interesse for det nationale og den nationale fortid.
 • Bedford Associates startede et nyt firma dedikeret til at udvikle, fremstille, sælge og servicere det nye produkt.
 • For at fremme yderligere opdagelser har forskere og politiske beslutningstagere udviklet nye økonomiske modeller for udvikling af vacciner, bl.a. priser, skatteincitamenter og AMC.
 • I 1960-erne begyndte kapløbet om at udvikle en teknologi beregnet udnyttelse af rummet, i første omgang opsendelsesraketter og satellitter.
 • For at udvikle samfundet er det nødvendigt at investere i nye teknologier.
 • Ligesom Carl Barks får æren for at have udviklet Anders Ands personlighed i tegneserien får Jack Hannah æren for at udvikle, og måske endda skabe, personligheden i den animerede version.
 • I 1965 udviklede redningsvæsnet og redningsmændene en ny type redningsbåd til anvendelse ved vestkysten og i Skagerrak.
 • I denne periode udviklede partiet en ny økonomisk politik og udenrigspolitik.
 • Med tiden blev der udviklet forskellige former for ringetoner.
 • Sekretariatet udvikler strategier og formulerer politikker i tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og betjener den politiske ledelse samt koordinerer repræsentationer og aktiviteter.
 • Boeings Phantom Works afdeling er ansvarlig for at udvikle disse områder.
 • Briterne havde udviklet en ny udgave af Sherman kampvognen Sherman Firefly med en større 17 punds kanon.
 • Gernreich udviklede et ry som en avantgarde designer, der brød mange af reglerne.
 • En målgruppe, der sættes særligt fokus , er de svagest stillede grupper og personer, som har vanskeligt ved at finde arbejde eller udvikle deres karriere for eksempel langtidsledige og kvinder.
 • Både værftsfaciliteter og antallet af skibe voksede, ligesom der blev brugt ressourcer at udvikle selve skibs- og våbendesign, uddannelse og maritim taktik.
 • EVA er en selvstændig statsinstitution, der skal medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring gennem evalueringer, analyser og redskaber.
 • FSN er et vigtigt rekrutteringsgrundlag for FCN, der arbejder med at udvikle de mest træningsparate talenter i Nordsjælland.
 • Imidlertid har det thailandske militær fået tildelt en yderligere rolle, der næsten er begravet i slutningen af § 52 i forfatningen: "Væbnede styrker skal også indsættes med det formål at udvikle landet."
 • Kvindehuset er et sted med et feministisk omdrejningspunkt, hvor man kan udvikle ideer, tanker og projekter.
 • Han var også med til at udvikle programmet Zulu Bingo.
 • Japan bidrog derudover til at udvikle det koreanske landbrug, industrien og minedrift, hvor overskuddet gik til Japan.
 • Intentionen var, at OD gennem undervisningen skulle bidrage til at udvikle elevernes mellemfolkelige forståelse.
 • Den nye præsident skal reagere budgetkrisen, der truer øgruppen: turismen er fortsat den største motor i økonomien, men Staten har med henblik at udvikle sin infrastruktur skabt et dybt budgetunderskud.
 • For selvstændigt erhvervsdrivende er det faglige netværk en vigtig kilde til at udbrede kendskabet til virksomheden, udvikle egne kompetencer, og ikke mindst, skaffe nye kunder.
 • I 2014 forlod Peter Madsen Copenhagen Suborbitals og er nu aktiv i RML Space Lab; en danskbaseret gruppe der er ved at udvikle en raket og rumkapsel.
 • For en individuel opretholdelse af sin magtposition, parterne konstant udvikle de mest moderne våben og poste flere penge ind i forsvarsbevillingerne.
 • I stedet udviklede han sine musikalske færdigheder rundt om i byen.
 • Charles Fillmore og Adele Goldberg er forbundet med konstruktionsgrammatik sammen med andre sprogforskere, der udvikler adskillige varianter af, hvad de kalder funktionel grammatik, bl.a. Talmy Givon og Robert Van Valin, Jr., Simon Dik.
 • Miljøvidenparken giver de tilknyttede forskningsinstitutioner mulighed for at udvikle og afprøve ny viden i fuld skala, hvor såvel partnerkommuner som -virksomheder kan bringes i spil som testaktører.
 • Formålet er at udvikle anbragte børns og unges evner for dermed at gøre dem mere parate til voksenlivet.
 • Festivalens workshopprogram har som mål at styrke danske børn og unges mediekompetencer og udvikle deres kreative evner og kritiske sans i såvel brugen som produktionen af film og andre digitale medier.
 • En ny inverstering tre millioner euro blev foretaget i april 2009, med henblik fortsat at udvikle Sarenzas internationale profil.
 • I England udviklede man en 40mm kanon (kaldet en 2-punds kanon efter det engelske system, hvor artilleri benævntes efter vægten af skuddet), mens man i Frankrig udviklede både en meget let 25 mm kanon og en tungere, men meget effektiv 47mm kanon.
 • Ofte forstæderne som umiddelbare fortsættelser af det bebyggede område, men der kunne især i forbindelse med de større byer udvikle sig forstæder, der i begyndelsen mere eller mindre adskilt fra resten af byen af grønne områder og åbent land.
 • Kirkeministeriets hovedformål er, at give kirkeministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne udvikle de lovgivningsmæssige rammer for Folkekirken.
 • En tilsvarende gruppe fra luftvåbenet ankom til Oak Ridge i september 1946 med henblik at udvikle atomdrevne fly.
 • Lokalforeningerne i VU er både skabt til fordel for at udvikle medlemmernes politiske kompetence og for at udvikle deres sociale netværk.
 • Hans vigtigste tekniske opfindelse var en forbedring af "våde kollodiumproces", som gjorde det muligt at belægge, sensibilisere, eksponere og udvikle det fotografiske materiale inde i kameraet.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere