Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

67 samlokaler til « vente »

67 samlokaler til « vente »

 • August 2020 afslørede parret at de venter deres første barn, en pige der blev født 20- februar 2021.
 • Gretzky var den kun 10. spiller der blev optaget uden at skulle vente de ellers obligatoriske tre år.
 • Da de nu ventede et angreb østfra, gjorde de amerikanske marinesoldater under ledelse af general Vandegrift sig klar østsiden af stillingen.
 • Wright ventede fire minutter med at give tilladelsen, hvilket betød, at Tanakas styrke kom forbi det sted, hvor det var optimalt at sende torpedoer mod den.
 • Byggepladserne betyder også at enkelte pladser vente et par år med at blive anlagt, selvom gadenettet i øvrigt var ved at være plads i efteråret 2015.
 • Herefter fortsatte de mod Falklandsøerne, men her ventede der en overraskelse.
 • Lige efter midnat den 21. august ankom hovedstyrken af Ichikis tropper ved den østlige bred af Alligator Creek og blev overrasket over at møde marinesoldaternes stillinger, da de ikke havde ventet at finde amerikanske styrker langt fra flyvepladsen.
 • Fordi Abes havde undladt at neutralisere Henderson Field beordrede Yamamoto troppetransportkonvojen under kommando af Raizo Tanaka, der ved Shortlandøerne, til at vente en dag mere, inden den satte kursen mod Guadalcanal.
 • ATO-systemet er ansvarligt for at standse togene stationerne, åbne dørene, vente det nødvendige tidsrum og igangsætte toget igen.
 • Han ventede at blive forstærket af korpset under Reynier von Düben.
 • I sommeren 1882 ventede mændene et forsyningsskib fra syd.
 • Voldemort har ventet Harry og Hermiones ankomst, og de når kun at flygte fra hans baghold et hængende hår.
 • Men når en kunstner som Krock i løbet af en 10-20 år skal levere 150 kæmpestore plafondmalerier med 3- eller 400 figurer i naturlig størrelse, kan ingen vente andet end hastværksarbejde.
 • Familierne havde været undervejs i meget lang tid, før de ankom til kroen, hvor der ventede hestevogne, som skulle sørge for den videre befordring ud til de enkelte sogne.
 • Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor.
 • Under andet halvår 1363 begav Valdemar Atterdag sig ud en lang europæisk rejse og hans allierede Magnus og Håkan kunne derfor ikke vente nogen hjælp fra Danmark.
 • Det var vel den gang, at man ventede en Hogarth af den unge kunstner, thi man troede at skimte den puritanske moralprædikant bag hans munterhed og spot.
 • Samtidig stak han halsen frem, som om han ventede at blive hugget ned af kongen.
 • Man ventede over Nordsøen en mulig invasion af de allierede.
 • Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og ventes afsluttet januar 2011.
 • Mackenzie (1951), p. 64 Selv om der ventede hårde kampe forude inden felttoget kunne afsluttes, brød Kerens fald de italienske styrkers modstand og førte næsten straks til erobringen af Massawa ved kysten.
 • Vi kan vent konstruere et netværk af en hvilken som helst størrelse ved gentagende gange at benytte indsættelses- og udvalgsprincipperne.
 • Omlægningen, der ventes at koste omkring 15 mio.
 • Jo, svarede denne, jeg er gammel, jeg venter snart at døe og naar mine Efterladenskaber bestoed udi saa smaae Myndtsorter, kunde de let glide Skifte-Retten ud af Fingrene.
 • Kritikere kommenterede også positivt udviklingen af Will og Emmas forhold, med Abrams konstaterer, at hun havde ventede at de kyssede, siden piloteepisoden, og Goldman anså deres kommende sammen, som "meget svært ikke at synes godt om.
 • Instruktøren og produceren måtte derefter vente yderligere seks måneder Hodges manuskript.
 • Da man ikke ventede mange mennesker opstod en del praktiske problemer som mangel toiletter, samaritertelt, badeforhold med videre.
 • Gutman, side 308. Han ventede det meste af januar og hele februar storhertugens svar.
 • Der ventedes ikke stor modstand, og det kom der heller ikke.
 • Fra en af dem modtager han en dag meddelelse om, at han ikke kan vente at modtage flere materialer, før han har betalt sin gæld til det pågældende firma.
 • Unionsforsvarerne ventede nervøst og ildglimtene fra de konfødereredes rifler komme nærmere.
 • Vi kan vent konstruere et netværk af en hvilken som helst størrelse ved gentagende gange at benytte indsættelses- og udvalgsprincipperne.
 • I denne stilling ventede der ham nye og vanskelige opgaver.
 • Etapen blev afsluttet med en 4. kategori-stigning, og det var derfor ikke ventet at det skulle blive et opgør mellem sprinterne.
 • Han var nu efterhånden kommen i den største pengeforlegenhed; han havde i lang tid ikke modtaget og kunne ikke vente nogen pengebeløb hjemme fra og stod blottet for det nødvendige i det fjerne land.
 • Quinn og Finn tager sammen til hendes ultralydscanning, og de finder ud at, at hun venter en pige.
 • Han havde egentlig ventet, at hospitalet skulle placeres i Hillerød, hvorfor han var begyndt at lave tegninger dertil.
 • Avisen kunne også offentliggøre at 152 patienter havde ventet sammenlagt 1.814 dage i første halvår af 2007 at blive udskrevet fra hospitaler, fordi kommunen manglede plejehjemspladser.
 • Men i Katharina den Stores rige ventede andre problemer; deres buddhistiske stentempler blev revet, og der var strid om hesterettighederne.
 • Ved nytårsfesten den 21. marts 1924 ventedes proklamering af republikken, men det shiitiske præsteskab forhindrede det.
 • Efter at have set resultaterne besluttede Gracie Films imidlertid at vente to sæsoner yderligere.
 • I semifinalen ventede endnu en schweizer, da Joanne Zuger var modstander.
 • Enhver skulle gøre sin pligt, og den lærer eller præst, som i liv eller lære gav forargelse, måtte ikke vente nogen skånsel hos den strenge kansler.
 • Kortvarigt lykkedes det at MacNeill til at med til handling et vist niveau, idet Mac Diarmada afslørede, at IRB sammen med Roger Casement ventede en skibsladning af tyske våben, der snart ville blive indsmuglet i County Kerry.
 • Byggearbejderne for den enorme hal blev påbegyndt i 1939 og byggeriet ventedes at stå klart 1950, men opførelsen blev indstillet i 1941.
 • En mængde, der ventes at stige som følge af Kinas stigende olieforbrug.
 • Hun måtte vente nogen tid sit gennembrud i Hollywood.
 • I skrivende stund kører den civile retssag i Napoli fortsat, og også her ventes der tidligst at falde en dom i 2011.
 • I Danmark ventedes kongens tilbagekomst endnu med længsel af de lavere stænder, ikke blot øerne, men også i Jylland, hvor man hurtig havde fået nok af det adelsstyre, der var fulgt efter.
 • Derfor blev han, hvor han var, og ventede slet ikke noget totalangreb.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
by noget en det byen Mere
Begyndende med
q mi mad fer u Mere
Ender med
mur j ab yr y Mere
Indeholder
uf bog ti kat rod Mere
Pattern Matching
søgen dronning træn bøn krav Mere