Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
Inspirassion Logo

Sproglig søgemaskine

Skriv ethvert ord for at få brugseksempler

Hvordan det virker

Static

Find your words in a set of typical contexts
Eksempler : hvordan han , ingen ,

Dynamic

Type any set of tags or words to get most expressive results
Eksempler : adj liv , verb adv , han er et adj

Versus

Compare any type of words to see which one is more advantageous
Eksempler : kæreste vs skat ,
Tag Beskrivelse
adj Adjektiver
adp præpositioner
adv Adverbier
aux Hjælpemidler
conj Konjunktioner
cconj Koordinerende konjunktioner
det Bestemmere
intj Interjektioner
noun Navneord
num Tal
part Partikler
pron Pronominer
propn Egennavne
punct Tegnsætning
sconj Underordnet konjunktioner
verb Verber
x Ander
sym Symboler
SPACE Plads