Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

240 eksempel sætninger med « afbryde »

240 eksempel sætninger med « afbryde »

 • Af uklarlagte økonomiske årsager besluttede Lopera undervejs at afbryde konstruktionen af det nye stadion.
 • Aischylos håner Euripides ved at afbryde ham, når han citerer sine teaterstykker ved at sige: "hvor lommelærken faldt".
 • Andre systemer kan afbryde nogle af deres funktioner med en knap fjernbetjeningen, eller ved fjernbetjent start (hvis systemet understøtter denne funktion).
 • Anne-Mette Hjortshøjs har succes med de tre af deltagerne, men afbryde samarbejdet med Jesper grund af samarbejdsvanskeligheder.
 • Araberne gjorde forsøg at afbryde kommunikationslinjerne mellem de forskellige jødiske bosætninger og områder.
 • Baker briefer Snake om Metal Gear-projektet og anbefaler ham, at han kontakter meryl, hende som gav ham et PAL-kort der kan afbryde en eventuel opstart af Metal Gear, men ligesom DARPA-chefen, dør Baker også af et pludseligt hjertestop.
 • Beelitz måtte afbryde sin mission og besluttede at vende om mod Düsseldorf.
 • Et engelsk fly gik til angreb, men det lykkedes skytterne i agtergondolen at ramme piloten i hovedet, flyet måtte afbryde angrebet.
 • For at hold junken var strategien at afbryde forbindelsen mellem pusheren og narkomanen.
 • Forsøget viste at hele 65% (26 af 40) af forsøgspersonerne var villige til at adlyde opfordringen om højeste strømstyrke, trods af at "eleven" åbenbart var stærkt lidende og bad om nåde, og at de vidste at de havde friheden til at afbryde.
 • Fra starten angreb Luftwaffe civile mål og flygtningekolonner langs vejene for at skabe kaos, afbryde kommunikationslinier og skade den polske moral.
 • ; han måtte i 1934 afbryde studiet af økonomiske årsager.
 • Hans dagbøger afslører, at hans primære bekymring gik at afskærmet kampområdet og begrænse og afbryde de tyske enheders bevægelsesmuligheder.
 • Højere doser af mifepriston kan forstyrre implantering og mifepristone kan, modsat levonorgestrel, godt afbryde et svangerskab.
 • Hun hyrer en privatdetektiv for at finde ud af, hvad John gør, men da hun finder ud af sandheden, vælger hun at afbryde undersøgelsen, og ikke invadere hendes mands privatliv.
 • I de næste måneder ledede Kress von Kressenstein mobile enheder og indledte en række angreb i et forsøg at afbryde trafikken i Suez-kanalen.
 • I det tidlige stadie af opsendelse skal det være muligt at afbryde opsendelsen i tilfælde af fejl i 2 eller 3 af hovedmotorerne.
 • I et stykke tid blev nye ideer og kodeændringer overført mellem de to programmer i begge retninger, indtil Romstad besluttede at afbryde Glaurung til fordel for Stockfish, som var den mere avancerede motor det tidspunkt.
 • I mellemtiden beordrede Tanaka kl. 23:44 sine skibe til at afbryde kontakten og trække sig tilbage fra kampområdet.
 • Japan mistede også kontrollen over de sydlige Salomonøer og muligheden for at afbryde skibsforbindelserne mellem USA og Australien.
 • Kort derefter afbrød Christian Hedegaard sine studier for at starte KBC (Københavns Bibeltrænings Center).
 • Krigen afbrød den spirende storhedstid, og det er svært at sige, hvordan klubben ville have klaret, hvis turneringen ikke havde ligget stille i krigsårene.
 • Krigsudbruddet i august 1914 afbrød fangstsæsonen det år, men prisstigningen under krigen gjorde sæsonerne i 1915 og 1916 meget lønsomme for de selskaber, som deltog, blandt disse A/S Suderø.
 • Da B&O's linje vest også havde stor strategisk betydning ved transport af tropper mellem øst og vest gjorde Sydstaterne mange forsøg i kortere og længere tid at afbryde forbindelsen gennem raids mod jernbanen.
 • Da han påbegyndte sine specialestudier, afbrød han sine forsøg at bevise sætningen og begyndte i stedet at studere elliptiske kurver med John Coates' vejledning.
 • Da han var i undertal, kunne prins Eugen ikke for alvor afbryde Tallards march, men den franske marskals fremrykning blev alligevel ynkelig langsom.
 • Kun Vejle følte sig tvunget til at afbryde samarbejdet, men valgte at fortsætte i det nye Netværk af lukkede afdelinger.
 • Lægen kan også beslutte at afbryde eller undlade livsforlængende behandling for en ikke beslutningsdygtig og uafvendeligt døende patient ud fra vurderingen af, at behandlingen er udsigtsløs eller vil føre til mere skade end gavn.
 • Mens de gennemførte operationer ud for Filippinerne, måtte flåden afbryde optankning grund af storm.
 • Mens han arbejdede kantaten Il tempo felice til fyrsten Raimondo di San Severos bryllup i december 1735 blev han syg og måtte afbryde arbejdet.
 • Mette Bloch stoppede sin karriere første gang i 1994 og fik datteren Line i 1996, men hun tog derefter en sæson mere i 1998, hvor hun vandt World Cup-regattaen i München, men sidenhen blev hun syg og måtte afbryde sæsonen.
 • baggrund af denne effekt er det blevet foreslået at studerende, som ønsker bedre at huske det, de læser, ville have fordel af at afbryde læsningen midtvejs.
 • Samtidig samlede Altmann sine tropper og førte dem langs en grøft der løb langs med broen indtil to mænd kunne kanalens bred og klatre op broens stivere og afbryde forbindelsen til de sprængladninger der var placeret der af den belgiske garnison.
 • Selv om om Nordenskiöld nu følte mismod ved at måtte afbryde sejladsen for vinteren, var risikoen for overvintring indgået i hans planer, og fartøjet havde proviant til to år.
 • Som et resultat af Komarovs 13. kredsløbsrapport begyndtes forberedelser Jorden til at afbryde missionen og forsøge at bringe kapslen sikkert tilbage til Jorden.
 • Tilbage basen i Jambol, fulgte et angrebstogt 3./4. marts mod Syditalien, som Bockholt måtte afbryde grund af vejrforholdene.
 • Tonerne var nødvendige fordi afbrydelsesfunktionen skulle finde sted fra afsenderstationen for at afbryde støj telefonlinjen fra Houston til springsstationen såvel som baggrundsstøj fra kontrolcentret.
 • Under hans svømmetur kom følgebåden ud af kurs og kaptajnen vidste ikke, hvor de var. Derfor var Boyton nødt til at afbryde turen.
 • Uvejr afbrød dog denne tale.
 • Valget blev først endeligt afgjort efter en række omtællinger i staten, hvorefter den amerikanske højesteret afbrød og med en 5:4 afgørelse erklærede Bush som vinder (og dermed præsident).
 • Ved den sidste rådslagning mente de tyske generaler at det stadigvæk var muligt at bryde igennem, men Hitler valgte at afbryde slaget for at frigøre kræfter til forsvaret af Italien.
 • De engelske biskopper blev beskyldt for at kontrollere og modvirke denne tendens, at afbryde lollardernes prædikener og i stedet håndhæve deres egne prædikener i kirken.
 • Den 17. september 1943 gav Kesselring Vietinghoff tilladelse til at afbryde angrebet og trække sig tilbage.
 • Den 8. oktober 2010 erklærede Boehringer Ingelheim, at de ville vælge af afbryde arbejdet med at flibanserin godkendt som følge af anbefalingerne fra FDAs ekspertgruppe.
 • Den amerikanske formation var ved at blive spredt, Scott gav ordre til at ændre kurs til 205° for at afbryde kampen.
 • Dermed kan beboerne nu lufte ud uden at måtte afbryde samtaler eller musik grund af trafikstøj og som bonus der er også et luftfilter, der forhindrer både skadelige udstødningspartikler og pollen i at komme ind.
 • Det er ukendt hvordan denne stridighed endte, men ankomsten af Clone Trooperne afbrød kampen, og den måtte fortsætte det senere.
 • Det var også almindeligt at afbryde motorernes spærringer for at flere hestekræfter til at køre op over bakkerne med.
 • Efter en ulykke ved et stævne i Finland besluttede han at afbryde sin aktive karriere senere samme år.
 • Efter trusler fra SPD om at afbryde forbindelsen til SDS, aflyste SDS deltagelsen.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere