Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

211 eksempel sætninger med « anbringe »

211 eksempel sætninger med « anbringe »

 • Altertavlen have været anbragt ved væggen ind mod tårnet, da der ikke er andre muligheder.
 • At den projekterede frontongruppe lige vel som de påtænkte nicher med figurer ingen sinde er blevet anbragt, er selvfølgelig ikke Hansens skyld.
 • Bearer havde opfostret Kane og havde anbragt ham en institution.
 • Billedet viser slaver, der er anbragt skibets mellemdæk og under skansedækket, i overensstemmelse med loven om slavehandel.
 • Bladene i de kranse, der er oven over hinanden, er for det meste anbragt ud for mellemrum (alternansprincip), dvs. at medlemmerne af de næstinderste kranse sidder i mellemrummet mellem to medlemmer af den foregående krans.
 • Blinkmekanismen er indesluttet i et rum, der for oven er lukket med en membran over hvilken, der er anbragt en spiralfjeder.
 • Eneste ulempe ved det mellemsvære skyts var, at man i stedet for kanontårne var gået tilbage til at anbringe skytset i kasematter.
 • En fladeduplikator fungerede principielt samme måde, men her blev stencilen anbragt i en ramme og trykket blev leveret ved at en gummirulle med hånden blev kørt hen over papir og stencil.
 • En hyppigt brugt mulighed er anbringe flere sæt flapskilte sammen, man kan kombinere efter behov.
 • En njalla er det samiske ord for en mindre, som regel tømret træbygning, der er anbragt en stolpe nogle meter over jorden.
 • En strategi for at afsløre oprør var at anbringe slaver fra forskellige afrikanske folkeslag i lasten, da de ofte ikke stolede hinanden.
 • En undtagelse er sergeants, som har deres gradstegn anbragt ærmet i form af tre vinkler med spidsen nedad.
 • Er man kreativ, er det dog muligt at snyde med perspektivet ved f.eks. at anbringe bygninger i mindre størrelsesforhold i baggrunden, de ser ud som om, de er længere væk.
 • Er skøjter hvor hjulene er anbragt en linje midt under støvlen, og disse giver en større lighed med is-skøjter.
 • Er skøjter hvor hjulene er anbragt parvist to aksler.
 • Evt. kan missilet selv søge mod målet ud fra dettes varmeudstråling eller fra en radar anbragt missilet.
 • Før risen er anbragt i skålen, er bunden af skålen overtrukket med sesamolie, hvorved risen, der berører skålen, får en skarp, gyldenbrun farve (누릉지).
 • Forsøger Europa at anbringe et politisk tag kulturbygget, før dets tekniske murer står, vil bygget bryde sammen over de uforsigtige bygmestre og de forsvarsløse beboere.
 • Garnisonens historie kan føres tilbage tillbge til 1897, da Gotlands infanteriregiment blev anbragt i den nybyggede kaserne øvelsespladsen Visborgs slätt ved Visby.
 • Hele væggen forankres gennem anker-bjælken, anbragt for hver 3-4 m vinkelret bolværkslinjen til en pælebuk, i hvilken de to pæle indgår.
 • Herefter var moderen nødt til at anbringe Venedíkt og en bror et børnehjem, indtil faren blev løsladt i 1954 og igen kunne forsørge familien.
 • Hun ligger alene, hjælpeløs og svag tilbage staten meget nemt kan fange hende og anbringe hende en galeanstalt for unge, uregerlige, uopdragne og kriseramte kvinder.
 • I 1807 blev den anbragt i opgangen til Rundetårn, hvorfra den i 1867 blev overført til Nationalmuseet, hvor den nu står i runehallen.
 • I 1846 blev den udskiftet med en støbt font af zink med forgyldte bronzeornamenter, som blev anbragt midt i koret.
 • I stedet for at gifte sine fætre med engelske arvinger, hvilket ville anbringe engelsk rigdom i udenlandske hænder, arrangerede hun ægteskaber mellem sine kusiner og engelske baroner.
 • Ceremonien foregår sædvanligvis under en del munterhed, og det fortælles om en kendt dansk historiker, at han til nogen forvirring forlystede sig med at anbringe et stykke tyggegummi som ekstrakugle.
 • Da der højst kan stå en dronning hver vandret eller lodret linje, er det klart, at man ikke kan anbringe flere end 8 dronninger brættet.
 • Man kan anbringe sine mortérer bag et hus og stadig beskyde fjenden.
 • Møbleringen er ligeledes typisk for klunketiden, hvor man yndede at anbringe mange møbler i stuerne og en måde, stolene, der var hjul, let kunne flyttes alt efter gæsternes antal.
 • Møllen blev anbragt købmand Christen Bartrams grund Nydamvej 1. De to første år blev den genrejste mølle drevet af møller Westergård.
 • Motivet er i dette tilfælde anbragt skævt i forhold til grundlinien.
 • Motorvejslyset kan realiseres ved at hæve forlygterne eller ved at anbringe en ekstra blænde mellem lygte og linse.
 • Næste forår blev drengen anbragt hos forældrene Näs.
 • Næsten alle indfangede ål tager under de rigtige omstændigheder føde til sig umiddelbart efter at være anbragt i fangenskab.
 • Når man har anbragt et vist antal planter denne måde og helst snart som muligt efter indsamlingen kan hele stablen lægges under let pres i en plantepresse.
 • Oftest er det dansk et bæreredskab til at lægge over skuldrene; et redskab, som gør det muligt at bære tungere vægt, end man ellers havde klaret, fordi belastningen bliver rigtigt anbragt.
 • Ordet bruges også om arbejdet med at anbringe eller udbedre dette værk.
 • Ordren til sænkning blev derfor sendt til alle enheder, for eftersom tyskerne havde anbragt kanoner langs bl.a.
 • Oven dette fundament er anbragt selve bordet udført i træ.
 • den måde kan de at anbringe en ny pulje af frø i jorden, parat til næste gang, der er muligheder.
 • lysgloben er der en række lysholdere, hvorpå kirkens menighed eller besøgende også udenfor gudstjenesten kan anbringe tændte lys.
 • spinet, muselar og virginal er strengene anbragt tværs af tangenterne, mens de et cembalo går langs.
 • væggene er anbragt 12 bronzesøm til brug ved kranseophængning.
 • Pr. 2015 er der blevet anbragt over en million låse, som vejede ca. 45 tons.
 • Reed, s. 229 Reed havde i stedet ønsket et skib, hvor de to tårne var anbragt i forskib og agterskib, uden generende rigning.
 • Resten af bygdens befolkning blev anbragt andre steder i Norge til krigens slutning, og samtlige bygninger blev sprængt i luften, mens både blev slæbt bort og husdyr aflivet.
 • Til begravelsen blev GG Allins opsvulmede, misfarvede lig anbragt i en åben kiste, iført hans læderjakke og velkendte jockstrap.
 • Typisk skal man finde et sæt "nøgler," og anbringe dem ved en central enhed i det isolerede område.
 • Ud over panseret begyndte man senere at beskytte skibene med inddeling i vandtætte sektioner, og det blev også fast praksis at anbringe kulbeholdningen i rum i skibssiden, den kunne være med til at opfange fjendtlig beskydning.
 • De kappes kun om at vise deres sangdygtighed og om at fordærve melodien ved at anbringe alt det, de kan, af deres kunstige forsiringer."
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere