Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
301 eksempel sætninger med  anderledes

301 eksempel sætninger med anderledes

Aarhus Universitetsforlag. s. 193 Han ser derfor anderledes positivt Homers digtning.

Af disse vers har en lærd mormon bemærket, at 201 svarer ord for ord til KJV af citatet og at 207 er lidt anderledes.

Af samme grund er guitarlyden sangen tydeligt anderledes end Downing og Tiptons kompositioner, og har i stedet en blødere følelse af "middelalderlig ballade".

Agent 47's baggrundshistorie er markant anderledes fra den som som er brugt i computerspilene.

ALBA er anderledes end de andre regionale enheder i Latinamerika.

Albummet var indspillet før mange af de nuværende medlemmer sluttede sig til bandet og musikken er derfor en del anderledes; den kan næsten ikke sammenlignes med deres senere musikstil.

Algernon blev også ophøjet til jarl af Egremont samme tidspunkt med en anderledes arveret.

Alle hans plader har vært anderledes and den forrige.

Alle tre versioner blev redigeret separat - selv forlægget er lidt anderledes.

Anderledes er blodforsyningen i adenohypofysen, der hovedsageligt forsynes af de øvre hypofysearterier.

Anderledes fandt formanden for Roliganklubben, Steen Bille, at "den er smuk, og den er nem at synge med ."

Anderledes forholder det sig med gadekunsten, som sjældent bevares i mere end et par år, og typisk kun i dage.

Anderledes forholder det sig med lermineraler.

Anderledes gik det i 1986.

Anderledes i leraflejringen, hvor de enkelte lermineral-korn ikke er i direkte kontakt med hinanden, men kun gennem deres løst bundne vandhinder.

Anderledes med reklamer.

Anderledes var forholdet til adelen: Frederik havde taget dens vigtigste reelle privilegier, og fra først til sidst sigtede han bevidst mod dens undergang.

Andre af Clicquots mærker har anderledes fordeling af druer.

Andre EUX-uddannelser er bygget anderledes op, men efter EUX-uddannelsen er taget, har man både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse og to års erhvervserfaring.

Andre forskelle er deres anderledes drop-shaped naceller (designed af Lord Norman Foster) og tårnene som er malet grønne i bunden for at passe ind i omgivelserne.

Anskuet udelukkende fra et religiøst hierarki eksisterer der et vist idéfællesskab mellem begge betegnelser (eftersom de begge udgør eliten eller den øvre gruppe af religiøse lærde); skønt dette er deres hverv, profession og funktion markant anderledes.

Aomame begynder at have bizarre oplevelser og opdager nye detaljer om verdenen, der er subtilt anderledes end tidligere.

Arbejdet er baseret en anderledes forståelse af projekter og deres ledelse, inspireret af nye tanker om produktion, ikke mindst Toyota Production System Toyota Production System.

Arrancar har også Zanpakutou, men deres er meget anderledes end Shinigami'ernes.

Arternes slægtskabsforhold, der tidligere blev fastlagt ved hjælp af anatomiske og embryologiske data, er nu bestemt anderledes sikkert.

Backpacker 3 er udviklet anderledes end de forrige spil, f.eks. kan spilleren vælge sværhedsgraden spørgsmålene.

Bemærkning: Farve tv-systemerne kan have vægtet kanalerne anderledes og roteret UV-farverummet.

Bemærk orglets vandrette "spanske trompeter"; en lille, anderledes detalje.

Bennington tilføjede senere, at tonerne det nye album ville være meget anderledes end de andre albummer.

Berling havde en heldig dansk indflydelse, men anderledes med helstaten.

Billigere udgaver kan have en meget anderledes sammensætning.

En ting, som kan have været anderledes end i andre dele af det tyske samfund er det følgende: Ungdomsbevægelse var meget idealistisk, romantisk og moralsk.

Erasure blev kendt for deres anderledes sceneshows.

Erhvervsstrukturen redegøres der for, og i byen Tashkent besøges en familie, hvor faderen er sanger - som udgangspunkt for en skildring af de for os meget anderledes familiesammenhænge.

Et flow kan beskrive et tempo, en sangstil eller en anderledes form af lyrikangivelse.

Et meget anderledes stykke end man er vant til at høre, i ny musik, der udtrykker sig meget fordomsfrit, og med en meget ungdommelig løssluppenhed, eller kådhed.

F.8 og andre produktionsmodeller brugte med succes den nye hale, og gav dermed de sene Meteorer en distinkt anderledes profil, med højere og mere lige kanter sammenlignet med den tidligere afrundede hale.

Farmen har dog også flere anderledes dyr, bl.a.

F.eks. når der fremstilles en påstand om at en vis strategisk beslutning i en krig hjalp en af siderne med at vinde krigen, antyder det samtidig at krigen ville have gået anderledes hvis den strategiske beslutning ikke havde været taget.

Filmen har en ny, anderledes og forfriskende fortolkning af den kendte og elskede William Shakespeare klassiker.

Firsergenerationens digtere er både blevet kaldt "Nå-generation", sorte romantikere, punkt-ekspressionister, betonsymbolister, kropsmodernister etc. De gik ofte under navnet punkere, da de ikke kun formåede at råbe højt, men de også anderledes ud.

Folk er bange for dem, der er anderledes, og jeg tror, at vi kommer til at leve i en verden med androider grund af teknologien, og hvordan den udvikler sig.

Forudsætningene var helt anderledes i Manchester United end i Burnley.

Fra begyndelsen havde de to bygherrer tænkt sig, at huset skal være anderledes end en traditionel herregård.

Fremgangsmåden for at komme ud af et spin er anderledes, end den er for at komme ud af et stall, og det er derfor vigtigt, at piloten kan kende forskel de to og handle instinktivt, hvis en farlig situation skulle opstå.

Fuldkommen nyt og anderledes var også den delelige og drejelige mast samt løfteroret, hvor rorbladet kan løftes op. Som en sikkerhedsforanstaltning sidder der en kæntreline i hver side, det er muligt at den kæntrede katamaran ret køl igen.

Garcia følte "en smule pres" fordi han havde hovedrollen i afsnittet, men tilføjer at han også var meget begejstret fordi det var en anderledes sæsonpremiere, som fans med god sandsynlighed ville acceptere Jensen, Jeff "Doc", (

Garden er udover at være anderledes musik fra bandet også et 'voksende' album for at sige det sådan.

Gennemgangen viste, at administrationen af Milena Penkowas eksterne forskningsbevillinger ikke havde været anderledes end KUs generelle administration af eksterne forskningsbevillinger.

Glinda ved at hun burde være lykkelig over alt det hun har, men hun tøver da hun synger om hvor lykkelig hun er skønt jeg indrømme at det er blot en lillebitte smule anderledes end jeg forudså (Thank Goodness).

Gooderson, s. 120 For tyskerne og deres veteraner var det helt anderledes.

Grækerne havde, efter at have hørt om Filips død, forsøgt at gøre oprør, fordi de en mulighed for at komme fri af Makedonien, men Alexander ville det anderledes.

Grænsen for letvægt for amatører var dog anderledes dengang, hvor grænsen gik fra 58 kg til 62 kg.

Grundlæggerne af unionen havde en helt anderledes forståelse af racespørgsmålet end den, samfundet har i dag.

Haku blev født i Kirigakure, men blev ikke i sin familie, fordi han var anderledes.

I 1943 søsatte USA mere end 11 millioner tons handelstonnage, men tallet faldt de sidste krigsår, hvor produktionsfaciliteterne prioriteredes anderledes.

Churchills svar var, at hans holdning var lidt anderledes, men at han ville støtte regeringen.

Colfer kommenterede hans casting: "Jeg er glad for at være en del af noget, der er nyt og anderledes, og som der er brug for dette tidspunkt.

Mick Jagger fortæller om Brians spil i Ifølge The Rolling Stones: ''Paint it, Black er ret god og meget anderledes.

Modsat amterne Fyns måde at organisere planlægningen , hvor private arkitekter, under tilsyn, stod for projekteringen, ville Randers- og Viborg amter det anderledes.

Moltkes grundmuret hæderlige karakter skabte ham alt for stor anseelse hos alle, hvad enten de delte hans meninger eller ikke, til at Frederik 6. ikke med årene skulle komme til at se anderledes ham.

Morten kunne have opfattet nogle karakterer anderledes, end en anden ville gøre.

Nansen mærkede sig: "Hvis "Jeannette"-ekspeditionen havde haft tilstrækkelig med forsyninger og var blevet isflagen, hvor relikvierne blev fundet, ville resultatet utvivlsomt være blevet anderledes end det var blevet."

Når det forholder sig anderledes her, skyldes det, at 5 + 3 giver et kubiktal i sig selv.

Når vi er anderledes er en film med ukendt instruktør.

Navnet hentyder til en bestemt riffel, Winchester 30-30, idet der skulle være to 30 MB diske, den endelige størrelse blev dog anderledes.

Ned nægter at adlyde en sådan vanærende ordre, da Robert had for Targaryens uklar hans dømmekraft og bestillingen af sådan et attentat ikke vil gøre ham anderledes end den gale konge.

Nu blev Falsen midtpunkt i en ny skandale, som fik anderledes graverende konsekvenser for ham.

Nu om stunder er det stort set ukendt, at det (tydeligt anderledes duftende) Original Eau de Cologne fra firmaet "

Og den, siger han, er grundlæggende anderledes end alle andre folkeslag.

Omkring 60.000 ekstatisk tyske fans bar nationens helte frem, men "Gli' Azzurri" ville det anderledes.

Ordet boksehandske bruges også om de handsker, der benyttes under træning, selvom disse oftest er udformet noget anderledes end boksehandsker, der benyttes under kampe.

Oskisk-umbrisk havde også et anderledes bøjningssystem og delte både adskillige konservative træk, såvel som adskillige innovationer med hinanden, men ikke med latin.

Overføringsfunktionen er defineret anderledes, der tages højde for, at en given tilstand giver flere mulige nye tilstande.

Overlykkelig over at møde en anden anderledes som sig selv, indbyder han hende til at bo sammen med sin familie.

den måde er han en ret anderledes bassist.

det nye album har bandet været tvunget til at tænke anderledes grundet trommeslageren Alexander Dutschkes skulderskade.

grund af disse scener er filmens slutning markant anderledes end den oprindelige biograversion.

nogle måder kan man se bogen som en semi-selvbiografi; Chbosky har sagt at kan relatere til Charlies tanker og følelser omkring verdenen men han siger også at hans high school-år var anderledes end Charlies mange måder.

Paperback Writer er meget anderledes end gruppens tidligere single-udgivelser; den er mindre 'poppet' og tager andre virkemidler i brug.

Paradise-holdet havde også været væk hjemmefra, men i helt anderledes og luksuriøse omgivelser.

Passet ser i dag meget anderledes ud grund af en opfyldning af Malisbugten, og den gamle vej ligger nu ved foden af de højder, der strækker sig rundt om en slette.

trods af deres dramatisk anderledes fysiske udseende, har de og alle andre hunde udviklet sig fra et par ulve tæmmet af mennesker i det, der nu er Kina for mindre end 15.000 år siden.

Penslerne anvendes også til maleri og kræver en anderledes maleteknik end den, der normalt anvendes i Vesten.

Personlige kvalifikationer er eksempelvis at kunne samarbejde og fungere sammen med andre, selv om man kommunikerer og fungerer en anderledes måde.

Peter Hook begyndte også at spille meget høje toner sin bas, hvilket lød meget karakteristisk og anderledes.

Pladen var anderledes og mere Rock-art i stilen, og den udvikling var fansene ikke tilfredse med.

Planetens overflade ser nu meget anderledes ud, da den er ved at vende tilbage til sin oprindelige tilstand efter voldsomme begivenheder i en fjern fortid.

Prentiss grinede til dem, som tog ham til fange: De herrer har fået det som De ville have det i dag, men det bliver anderledes i morgen.

Produktionen af dette album var meget anderledes end de tre tidligere demobånd, da dette var en rigtig studieoptagelse.

Projekterne ender altid galt, men Heinos evne til at gøre tingene en anderledes måde, gør at børnene bliver glade alligevel.

Scotts biograf David Crane formodede, at dersom Borchgrevink havde været en britisk marineofficer, ville hans ekspedition være blevet modtaget anderledes i Storbritannien, men "en norsk sømand/skolemester ville aldrig blive taget seriøst".

Selv banerne man spillede var anderledes dengang, - en almindelig græsmark, hvor man først skulle have køer og kokager flyttet før hver kamp.

Selve nedskydningen kunne Garrett måske have haft grund til at fremstille noget anderledes, end hvad den i virkeligheden var, og således gøre sit eget ry større ved at tillægge Billy store egenskaber.

Selv når hans ven og studiefælle P.C. Skovgaard, der ellers i den tekniske udførelse kunne være ham en støt og pålidelig rådgiver, malede et billede fra de samme egne, blev dog valget anderledes.

Tidligt i 2006 udkom deres tredje musikvideo "Rette Mich"Denne version af sangen var anderledes end originalversionen deres første album, da Bill's stemme nu var gået i overgang, og der var foretaget visse instrumentale ændringer.

Drømme, visioner og flashbacks kan i film, visuelt, være anderledes fra resten, eksempelvis ved at en diffus, gråtonet eller "bølgende" profil.

Efter "rejsen" udtalte han "Havde jeg vidst ved Horseshoe Bend, hvad jeg ved i dag, havde USAs historie skullet skrives anderledes".

En aften får Wilhelm dog uventet besøg af sin for nylig tilflyttede underbo, der ser anderledes tingene.

Enciso, som var tiltænkt som "bytte" til Nicuesa hvis han havde handlet anderledes og taget imod kolonisternes loyalitets-tilbud, havde nu ikke nogen værdi.