301 eksempel sætninger med anderledes

Anderledes er blodforsyningen i adenohypofysen, der hovedsageligt forsynes af de øvre hypofysearterier.

Anderledes fandt formanden for Roliganklubben, Steen Bille, at "den er smuk, og den er nem at synge med ."

Anderledes forholder det sig med gadekunsten, som sjældent bevares i mere end et par år, og typisk kun i dage.

Anderledes forholder det sig med lermineraler.

Anderledes gik det i 1986.

Anderledes i leraflejringen, hvor de enkelte lermineral-korn ikke er i direkte kontakt med hinanden, men kun gennem deres løst bundne vandhinder.

Anderledes med reklamer.

Anderledes var forholdet til adelen: Frederik havde taget dens vigtigste reelle privilegier, og fra først til sidst sigtede han bevidst mod dens undergang.

Andre af Clicquots mærker har anderledes fordeling af druer.

Andre EUX-uddannelser er bygget anderledes op, men efter EUX-uddannelsen er taget, har man både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse og to års erhvervserfaring.

Andre forskelle er deres anderledes drop-shaped naceller (designed af Lord Norman Foster) og tårnene som er malet grønne i bunden for at passe ind i omgivelserne.

Anskuet udelukkende fra et religiøst hierarki eksisterer der et vist idéfællesskab mellem begge betegnelser (eftersom de begge udgør eliten eller den øvre gruppe af religiøse lærde); skønt dette er deres hverv, profession og funktion markant anderledes.

Aomame begynder at have bizarre oplevelser og opdager nye detaljer om verdenen, der er subtilt anderledes end tidligere.

Arbejdet er baseret en anderledes forståelse af projekter og deres ledelse, inspireret af nye tanker om produktion, ikke mindst Toyota Production System Toyota Production System.

Bemærkning: Farve tv-systemerne kan have vægtet kanalerne anderledes og roteret UV-farverummet.

Bemærk orglets vandrette "spanske trompeter"; en lille, anderledes detalje.

Bennington tilføjede senere, at tonerne det nye album ville være meget anderledes end de andre albummer.

Berling havde en heldig dansk indflydelse, men anderledes med helstaten.

Han var en ikke synderlig produktiv, men flersidig kunstner: Portrætskildrer, dyremaler, lavede dyre kabinetsbilleder osv., og han fik sine arbejder ganske anderledes betalte end de samtidige indfødte danske kunstnere.

Moltkes grundmuret hæderlige karakter skabte ham alt for stor anseelse hos alle, hvad enten de delte hans meninger eller ikke, til at Frederik 6. ikke med årene skulle komme til at se anderledes ham.

Morten kunne have opfattet nogle karakterer anderledes, end en anden ville gøre.

Produktionen af dette album var meget anderledes end de tre tidligere demobånd, da dette var en rigtig studieoptagelse.

Projekterne ender altid galt, men Heinos evne til at gøre tingene en anderledes måde, gør at børnene bliver glade alligevel.

Det skal dog noget anderledes inden filmen er forbi.

Det skulle imidlertid anderledes og Hopkins leverede en af sine mest imponerende præstationer og udboksede Pavlik, der flere gange sejlede randen af knockout.

301 eksempel sætninger med  anderledes