Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

80 eksempel sætninger med « anskaffe »

80 eksempel sætninger med « anskaffe »

 • Allerede fra 1914 blev der efter de eksemplarer af hurtigtogslokomotiverne ES9 til ES19 (11 stk) og godstogslokomotiverne EG 511 til EG 537 (27 stk) anskaffet større serier til strækningen Magdeburg-Leipzig-Halle.
 • Altertavlen er anskaffet i 1606 og senere opstillet alteret i sydenden af kirken.
 • Altertavlen er anskaffet o. 1832 foranledning af sognepræst Ulrik Christian Mule, der ved sin ansættelse i kirken måtte konstatere, at kirken ingen havde.
 • Anskaffes eksempelvis en ejendom, som finansieres med et realkreditlån, vil anskaffelsen optræde under investeringsaktiviteter (udbetaling), mens belåningen optræder under finansieringsaktiviteter (indbetaling).
 • B 655 der var blevet anskaffet til erstatning for sporvognene i 1952.
 • Bivognen blev lejet for 10 år men blev sendt retur allerede i 2006, da der skulle skaffes plads til den senere anskaffede M&MTB 965, der er omtalt længere nede.
 • Blandt busserne finder man både en bus, der blev anskaffet ved sporvejsdriftens ophør i 1952, og en 50 år yngre lavgulvsbus.
 • Bortset fra forsøgene i Rusland, har ingen gruppe eller individ i et land hvor serien er blevet vist, lavet et signifikant forsøg at at forbyde serien eller muligheden for anskaffe sig den til hjemmet.
 • En kristen familie er overbevist om at der snart vil komme en syndflod, og har derfor anskaffet sig en båd.
 • Et jagtgevær anskaffet med det for øje blev aldrig benyttet.
 • F4F Wildcat (som briterne kaldte Martlet) blev anskaffet af briterne som en midlertidig erstatning for Fairey Fulmar.
 • Filmene var nu uden censur, og i deres oprindelige forlængede udgaver, udgivelsen bar dog præg af, at de oprindelige danske stemmer ikke kunne anskaffes.
 • FMI vigtigste opgave er at anskaffe og drive koncernens materiel og it en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • For 1.000 £ anskaffede Boulton sig en lejekontrakt 99 år fra de oprindelige forpagtere samt alle bygninger grunden ved Hookley Brook.
 • For investeringer i humankapital bliver problemet forstærket af, at man modsat investeringer i f.eks. bygninger og anlæg ikke kan stille sikkerhed i værdien af den anskaffede kapital.
 • Formålet var at anskaffe nye sporvogne, opgradere infrastruktur og undersøge fremtidige behov.
 • Først senere anskaffer faderen en computer til familien, hvor Rune i en alder af 16 straks køber et lydkort, den økonomisk overskuelige digitale audio æra er netop startet.
 • For yderligere at skære prisen er adskillelige komponenter anskaffet som hyldevarer, her tænkes især computerdele samt netværkskomponenter.
 • Garveriet beskæftiger 20 Arbejdere og tilbereder Læder af omtrent 5000 Huder om Året; det afsætter sit Fabrikat udelukkende heri Landet, hvor det overalt har anskaffet sig et udmærket Renommé."
 • Han begyndte at anskaffe dyre væddeløbsheste fra Charleston og han købte mindst 20 slaver og opførte sig i det hele taget, som om han var kommet til mange penge.
 • Hensigten var allerede fra starten, da glassamlingerne anskaffedes, at gøre dem tilgængelige dem for almenheden gennem at opbygge et museum.
 • Hun anskaffer sig bl.a. et horn, hun kan urinere stående.
 • I 1879 anskaffede Tiffany-filialen i Paris Tiffany Diamond, som vejede 287,42 karat i usleben form. Det var den største gule diamant fundet det tidspunkt.
 • I 1885 anskaffedes det billede, som nu hænger ved siden af prædikestolen.
 • I 1924-26 anskaffede banen 4 personvogne (heraf 2 med postkupé), 1 rejsegodsvogn, 18 åbne godsvogne og 11 lukkede godsvogne, heraf 2 med bænke de ved spidsbelastning kunne bruges som personvogne.
 • I de tilfælde, hvor afprøvningen omfatter det fulde program, vil leverandøren forsøge at sikre sig mod, at brugeren bryder aftalen og anvender programmet efter aftalens ophør uden at anskaffe det.
 • Inventaret ville man selv anskaffe.
 • Københavns Sporveje anskaffede nogle vogne med chassis fra Leyland men med eget karosseri med tydelig inspiration fra deres samtidige bogievogne.
 • Krog (2020), s. 23. Blandt de længerevarende restaureringsprojekter kan nævnes motorvognen KS 361, der var en af de første Sporvejshistorisk Selskab anskaffede, men som aldrig har været i drift Sporvejsmuseet.
 • Brugere kan anskaffe virtuelle møbler til deres værelse via et katalog.
 • Christensen og Hørsted, s. 43. Der er også en hesteomnibus, KO 17, der blev anskaffet af Kjøbenhavns Omnibuskompagni omkring 1895, og som lejlighedsvis er ude at køre.
 • Mellem 1949 og 1950, anskaffede man fire amerikanskbyggede destroyere af Gleaves-klassen.
 • Men kataloget kunne anskaffes ved at henvende sig hos "Herman H.J. Lynge", og det er svært at se hvem der ellers kunne have udført sådan et katalog den korte tid der var til rådighed mellem Kierkegaards død og auktionen.
 • Model af det første lokomotiv, "Odin", anskaffet i 1846, året før indvielsen.
 • daværende tidspunkt var der ingen krav om mørklægning, dog skulle husstandene anskaffe sig remedierne hvis det kom vidt at Danmark blev involveret.
 • et tidspunkt lovede han ledelsen i partiet, at han kunne anskaffe seks cykler malet i partiets brune farve.
 • Rangertraktoren Skd 213.65 blev anskaffet og givet nummer 24, efter Schöma-traktoren.
 • Rares kan også vindes ved officielle konkurrencer eller anskaffes via fansites.
 • Senere anskaffedes der et benzindrevet lokomotiv, men grund af dårlig ventilation kunne lokomotivet efterhånden ikke bruges i den lange tunnel.
 • Som første vogn besluttede man derfor at anskaffe den netop udrangerede KS 630 fra 1952, som var af en type, Københavns Sporveje ikke selv havde valgt at bevare.
 • Stationbyens faste indbyggere forenes til sidst med cirkusfamilien i bestræbelserne at anskaffe et stort og flot juletræ til byen.
 • Thinggaard (1998), s. 76. I 1938 anskaffedes en serie forholdsvis små busser med amerikansk Reo-chassis og snude til motoren, heriblandt KS 314, til kørsel udenfor centrum.
 • Til salvingen anskaffedes juveler, et spisestel af guld til 60 personer, og året efter fik hun et guldtoilette 56 dele.
 • Transportmidler til den kollektive trafik er dyre, og leveringen af dem tager tid, man kan ikke bare anskaffe ekstra, bare fordi en ny køreplan kræver det.
 • Ved de senere bivogne gik man over til tværsæder fra 1912, og frem til 1920 anskaffedes 180 næsten ens bivogne i tre serier.
 • Demoen fik tildelt en lang række forskellige navn bl.a. The Megaforce Demo, (grund af den anskaffede en kontrakt med Megaforce Records), The KUSF Demo, (fordi den blev spillet KUSF FM) og The Whiplash/No Remorse Demo.
 • Den nye flåde blev finansieret ved hjælp af en beskatning "ship sokes", hvor hver 300 hider land skulle anskaffe et skib.
 • Det er rimeligt klart, at man uden tilladelse kan anskaffe alle typer rene radiomodtagere.
 • Det var meningen, at alle kirker skulle anskaffe et eksemplar.
 • Efterhånden som der anskaffedes flere og flere forskellige lokomotiver med vidt forskellige ydelser, blev det dog nødvendigt at indføre et andet system, der lettere gjorde det muligt at adskille de forskellige typer.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Adjektiver
tror skolen hav have møde Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere