642 eksempel sætninger med bjerge

At forsøge at bjerge skroget med konventionelle metoder kunne indebære risiko for beskadigelse eller total kollaps, når det blev løftet op af vandet.

Attymass, ved foden af Ox Mountains, har ca. 750 indbyggere og ligger i et naturskønt landskab med bjerge, søer og moser.

Bortset fra bjergene længst mod vest, er der ingen bjerge over 2 000 meter i bjergkæden og der er kun kalkstensbjerge.

Er nu livsledsager med Egerod efter at Blinker blev slået ihjel under den første krig med troldene fra De Frosne Bjerge.

Fordi de lod orkerne igennem deres bjerge de lettere kunne angribe Lordaeron, var der stridigheder mellem de forskellige kongeriger hvad der skulle gøres med landet.

Forholdene have været dårlig egnede for mange planter, som nu vokser i de skandinaviske bjerge, især dem, som er afhængige af surt jordsmon.

Hans "sogn" var et område størrelse med Sjælland og med bjerge op til 5.000 meters højde, og med en forholdsvis lang rejsetid til de nærmeste landsbyer.

Han undgik stæder og byer hvor nysgerrige menneskemængder kunne sinke ham, medens forhindringer som floder og bjerge ikke generede ham.

Han vælger at i kloster i de tibetanske bjerge for at rense sig selv for skammen og sorgen over den tabte vaskebjørn.

Han var allerede godt i gang med at skrive skønlitteratur den tid, og han fik udgivet sin første bog De fjerne blå bjerge (A Pale View of Hills) i 1982, samme år som han fik britisk statsborgerskab.

Han var medejer af hedeplantagen Lerkenfeldts Bjerge og aktiv i den politiske sag for opdyrkningen af heden.

Hertil kommer en del shan-folk i det nordlige samt nogle pa-o-folk i de omgivende 'bjerge'.

I Shinto religionen findes der ca. 8 mio kamier, dette kan både være guder, naturfænomener som bjerge, vandfald og dyr.

Kure (2010) s. 80-83 Sammen med sine brødre slog Odin Ymir ihjel, og de omformede derpå hans krop, den blev til verden, som vi kender den, med landjord, hav, himmel og bjerge.

Landet oplever gennemsnitligt nedbør, og kun de højeste vestlige bjerge oplever over 750 mm, mens der omkring Bukarest falder omkring 600 mm.

Landskabet består primært af ørken og bjerge og er tyndt befolket.

Landskabet er svært kuperet med kun lidt sammenhængende lavland, og både bykernen og bydelene er omgivet af bjerge og hav.

Langs disse brudlinier er landet sunket terrasseformigt ned mod den store lavslette, at de nordkinesiske bjerge er at betragte som brudranden af det mongolske plateau.

Ved skråningerne af de anamitiske bjerge falder der op til 2500 mm regn per år mest i vintermånederne.

Vejene var en vigtig brik i Inkariget, der var i alt ca. 40.000 km vej i hele riget, gennem ørkener, jungler og bjerge.

Vidnet Nicoline Bjerge Schie fortalte, at Breivik gik rundt og skød med 10 sekunders mellemrum i tre kvarter, mens "han råbte, jublede og kom med flere sejrsråb".

Vildelvere (Sy'Tel'Quessir), eller "grønne elvere", er vilde og ustyrlige af natur og findes kun i de dybeste skove og mest utilgængelige bjerge, junglerne Chondalwood og Amtar har været deres hjem i tusindvis af år.

Der står desuden at Sivas er en "pålidelig by", hvilket skyldes utvivlsomt, at byen er omgivet af høje bjerge med passager, og at befolkningen i Sivas ønsker at have en "kamp for uafhængighed" snarere end at være en fange.

Derudover er det af betydning hvornår etapen stigningen kommer, hvor hårde bakkerne før etapen har været, og hvor tæt afstanden er mellem de kategoriserede bjerge.

Der var fra tid til anden røster om at bjerge resterne og bringe dem tilbage til Norge, men hver gang forslaget blev fremsat, endte det som en praktisk og økonomisk umulig affære.

642 eksempel sætninger med  bjerge