797 eksempel sætninger med blad

Advokaten Shada Nasser førte Alis sag, og de to blev i 2008 tildelt det amerikanske blad Glamours pris som årets kvinder.

Bladet begyndte at minde mere om det blad, man kender i dag, flere skribenter kom til, og bladet blev gradvist større.

Bladets hjemmeside fungerer som et supplement til det trykte blad.

Bladet varierede dog fra langt og smalt som de almindelige tveæggede sværd til et noget tungere blad, der gav våbenet en økse-agtig balance.

Bladet var 32 sider i ca. A4-størrelse, og i hvert blad bragte man fortsatte uddrag af 5-6 serier, undertiden vekslende med små afsluttede historier.

Bladudvalg og redaktør af det illegale blad Fri Presse.

Blomsterstandene er oprette aks, som sidder parvis og ugrenet modsat et blad.

En pige i sine tidlige teenageår har feberhallucinationer og mener, at hun kun kan leve, længe det sidste blad af rådhusvinen, der vokser den modsatte facade, forbliver.

Et blad skal under alle omstændigheder spilles til inden klangen er optimal, det er en fordel, altid at have et par stykker i gang.

Et blad som en hellebard havde skåret dele af Richards kraniums bagside af, et tegn at han havde mistet sin hjelm.

Femina udkom i samme uge med et blad, som ligeledes præsenterede vejen til at blive en ny kvinde.

Filmen "Et blad falder til himlen" handler om det universelle: at , at blive voksen, at være den næste generation, der en dag skal - fortalt af Knud Romer.

Flyveegenskaberne blev af det tyske blad Aerokurier betegnet som excellente.

Fra 2001 gjorde ny teknik det muligt at indscanne billeder og lave det færdige blad med tekst og billeder computer.

Han skriver "Dette usædvanligt smukke tvangsapparat hæver partiet, som (verdensmesteren) Dr. Lasker i et hollandsk blad har betegnet som en pragtfuld præstation, til at være et sidestykke til det 'Udødelige parti'."

Hendes navn betyder blad.

Herudover udgives et interaktivt Ipad magasin der er en specialversion med elementer fra både det fysiske blad såvel som fra hjemmesiden.

I Præsteforeningens Blad skrev redaktøren i en kommentar om Søbye-sagen, at det var godt, at sagen var trukket længe ud, fordi det var vigtigt ikke at krænke retten til forkyndelse.

I sit blad og i Stortinget var han en altid kampberedt og frygtløs agitator for samtidens mest pågående reformkrav, ofte i deres endnu umodne fremtræden.

I stambogen beseglede man sit venskab ved i fællesskab at udfylde et blad i stambogen.

I stedet begyndte han en ny virksomhed via sit blad, nemlig den at han opkøbte lånesedler og derefter truede med at offentliggøre skyldnernes navne i bladet hvis ikke de betalte ham.

Ligamentet har et ekstra, nedre blad, som danner et omvendt Y-formet strøj imellem spina iliaca posterior inferior, ligamentum sacrotuberale og enden af korsbenet.

Den lokale avis hedder Helgelands Blad.

Der udgives 6 gange årligt et blad om aktiviteter i Ramløse, Ramløse Guiden.

Det første blad i Gades partitur er dateret 12. december 1851, men i marts 1853 nævnes værket i et brev til Gade fra hans kone, som et han ikke havde tid til at arbejde .

797 eksempel sætninger med  blad