804 eksempel sætninger med blade

Blade er typisk flade og tynde.

Blade friskgrønne, noget fladtrykte, mere eller mindre tilbagekrummede og op til 5 cm lange og 3-6 mm brede.

Blade kan også være sammensatte af flere småblade, hvilket strengt taget ikke hører med under betegnelsen "bladindskæring".

Bladene af den vilde art kan være lidt spraglede, men dette er udviklet i ekstrem grad i kultiverede sorter, hvis blade kan omfatte en eller flere nuancer af grøn, hvid, cremegul, gul, lyserød, rød, rødbrun og mørklilla.

Bladene danner en grundstillet roset, mens de blade de blomstrende skud er spredtstillede og som regel smallere.

Bladene er ovale og let tandede, mens de øverste blade er smalle og lancetformede.

Blade noget udstående, ikke busket.

Blade de blomstrende skud fældes tidligt.

Blade sideskud er ofte meget lig dem hovedskuddet, blot en smule kortere.

Blomsterne udvikles før de langstilkede blade, og planten er en af de først blomstrende blomster i april-maj måned.

Blomsterstandene fremkommer i bladhjørnerne og skudspidsen bliver ved med at producere blade år efter år.

Blomstringen finder sted mellem april og juni, afhængig af stedet, og i samme periode sætter træet nye blade.

Først ved hoftebenskammen splitter de to blade sig til dorsale og mediale blade.

Først ved hoftebenskammen splitter de to blade sig til dorsale og mediale blade.

Foruden en mængde afhandlinger i blade og tidsskrifter har Liisberg udgivet adskillige populær-historiske skrifter, af hvilke kan nævnes: Christian IV (

Fragmentet består af to blade, som begge bærer tekst begge sider.

Fra hans første bog i 1898 og til hans 2. periode som premierminister stammede Churchills indkomst næsten udelukkende fra bøger og artikler til aviser og blade.

Han skrev for forskellige socialistiske blade og aviser.

Han skrev talrige afhandlinger i blade, tidsskrifter og konversationsleksika ; har holdt et stort antal foredrag om militære, historiske og tekniske emner.

Hans magiske sværd Blade of Black Ice har han fået foræret af Mordenkainen i sin tid.

Inde i selve frøet ligger der altid enten et eller to blade, klar til at springe ud.

Landlevende planter har mindre og mere seje blade.

Lehmann optrådte hyppigt som forfatter, især telegrafvæsenets område, og har således navnlig forfattet adskillige artikler i blade, tidsskrifter m.m.

Veddet er uden brede marvstråler, og hårene skud og blade er ofte stjerneformede eller sidder i totter.

Ved løvspring bliver skuddene forlænget og rettet ud, de nye blade får fuldt udbytte af lyset.

804 eksempel sætninger med  blade