Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

405 eksempel sætninger med « dyrke »

405 eksempel sætninger med « dyrke »

 • Adam Irigoyen kan lide at danse og og nyder at dyrke sport, især basketball.
 • Aktiv Fritid giver mulighed for, at de deltagende kan lektiehjælp, dyrke varierende idrætsaktiviteter og sund kost.
 • Akvaponi består af to hovedsystemer: 1. akvakultur-systemdelen til at opdrætte vanddyr og 2. hydrokultur-systemdelen til at dyrke planter i.
 • Allerede i Bergen var han begyndt at sløves, og da han Sund gav sig af med at dyrke de golde myrstrækninger, tiltog hans sløvhed med den økonomiske elendighed, han i sine sidste år var uden for al virksomhed.
 • Anlægges stenbedet med kalkholdige sten (eller ren kalksten) kan man dyrke nogle andre planter, som ikke kan dyrkes i det almindelige kalkfattige stenbed.
 • Aymaraerne tilpassede sig de vanskelige vilkår ved at domesticere bestemte dyr og ved at dyrke særlige afgrøder, hvoraf nogle fortsat er unikke for Andesregionen (
 • Børn har adgang til at dyrke "multiidræt".
 • En ny generation avlere trådte ind scenen og begyndte at arrondere, sammenlægge jord og i stor skala dyrke tulipaner, som de solgte egen hånd.
 • Fælles for dem er meget forskellig vis at dyrke det figurative formsprog såvel i maleri som i skulptur og grafik.
 • Firmaet skulle dyrke grøntsager, men ifølge naboer har Breivik aldrig dyrket grøntsager gården ved Rena.
 • Fordi romerne aldrig var blevet forpligtet til at dyrke en gud eller kun én kult, var religiøs tolerance ikke et problem i den forstand, som det ville være for konkurrerende monoteistiske systemer.
 • For eksempel begyndte mange beatnik-forfattere at dyrke østens religioner, f.eks.
 • Foreningen arbejder for "at give studerende mulighed for at dyrke faglige interesser og skabe et kammeratligt samvær", som det hedder i vedtægterne, der blev formuleret ved foreningens fødsel helt tilbage i 1910.
 • Foreninger der har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune og hvis primære formål er at dyrke idræt kan søge medlemskab, såfremt forenigen er tilknyttet en landsorganisation inden for idræt.
 • Forskere har foreslået, at der gøres forsøg med at dyrke vandplanter eller alger i de næringsrige vande.
 • Grundlaget for maden er de fødevarer, der lader sig fange, samle eller dyrke i landet.
 • Gruppen tog afstand fra konkret-realismen og fra den abstrakt-geometriske fløj for at dyrke en mere spontan form for abstraktion.
 • G. Seidenfaden fortæller om undersøgelserne af orkidéernes vækstforhold, der giver oplysninger om, hvilke muligheder der foreligger for at dyrke landet.
 • Han dyrkede oprindeligt tomater, men han syntes, at de lugtede for meget, og gik derfor over til at dyrke chili.
 • Han får til sidst, til Ralphs irritation, sin families land tilbage, idet pesten næsten slår alle andre ihjel, der er i stand til at dyrke jord, ihjel.
 • Han ønskede, at fattige jordbrugere skulle dyrke alternative afgrøder både til egen madproduktion og som en kilde til andre produkter, som ville forbedre deres livskvalitet.
 • Jordbær er ret svære at dyrke i hydrokultur, disse planter døde derfor hurtigt.
 • Konkurrence er imidlertid ikke det hele, fælles samvær og glæde ved at dyrke skydning er højt prioriteret.
 • Criolloer er særligt svære at dyrke, da de er sårbare i forhold til en del miljøtrusler.
 • Magdalena Neuner er den næstældste af fire søskende og startede med at dyrke skiskydning som otteårig, og har også vundet fem junior verdensmesterskaber.
 • Målet er at sætte Danmark i bevægelse, motivere til fællesskab og skabe nye ideer til at dyrke idræt og motion.
 • Man begyndte at dyrke en forestilling om, at det var tyrannernes fald, der havde åbnet vejen for demokratiet.
 • Man forsøgte at dyrke muskotnød, peber, sisalagaver og teak.
 • Mange bønder ophørte med at dyrke jorden efter at Sihanouk er blevet jaget flugten: "Hvordan skal vi kunne dyrke jorden når Sihanouk ikke længre findes for at give os regnen?" kunne det lyde blandt landets indbyggere.
 • Mange bønder ophørte med at dyrke jorden efter at Sihanouk er blevet jaget flugten: "Hvordan skal vi kunne dyrke jorden når Sihanouk ikke længre findes for at give os regnen?" kunne det lyde blandt landets indbyggere.
 • Mange grunde ("løkker") bymarken, som var borgernes fælles udmark, hvor de kunne dyrke og lade dyrene græsse, har haft nyttehaver, der fra begyndelsen mest anvendtes til dyrkning af grøntsager, men fra hen 1700-tallet også anlagt som lysthaver.
 • Mange, som ejer en datja anvender jorden til at dyrke grønsager til husholdningen.
 • Når det lykkes at dyrke planter som f.eks.
 • Normalspor er derimod ikke udbredt, folk der ønsker at dyrke denne er i højere grad henvist til at bygge selv.
 • Oprindeligt brugtes ordet til at betegne en kristen, der hengav sig til et ensomt liv i ørkenen for at dyrke Gud ved bøn og offer.
 • Østrige borgere var fortalere for at dyrke motion nøgne, en afvisning af den over-civiliserede verden som kan have påvirket Gernreichs senere design.
 • Overbefolkning har fået befolkningen til at dyrke intenst, hvilket skader naturen.
 • grund af jordernes sammensætning øen er korn ikke den mest ideelle afgrøde at dyrke set i forhold til resten af landet.
 • grund af klimaet er Fejø et godt sted at dyrke frugt.
 • Piger som Phallin kæmper for at dette skal ændres, og at alle piger kan dyrke den sport, de ønsker.
 • Plantageejerne kunne uforstyrret dyrke og sælge sukker, men under den engelske besættelse måtte varerne sælges til England og ikke Danmark.
 • Prisen hjemlige arter er ret moderat, og selv om man ikke bare vil dyrke det, der spontant spirer frem, koster det ikke meget at høste frø, at dele egne planter eller at bytte med andre haveejere.
 • Regionens betydelige højdeforskelle indebærer, at der indenfor et begrænset geografisk område er en betydelig variation i klimaet, og aymaraerne har udnyttet dette ved ofte at dyrke jord i forskellige højder.
 • Resultatet blev, at jordbrugerne slap for at passe 53 forskellige parceller og i stedet kunne dyrke én stor sammenhængende ager.
 • Samtidig kan det antages, at 80-85% af befolkningen var beskæftiget med at dyrke jorden.
 • Udbruddet af type 2-diabetes kan sinkes eller forhindres ved at spise rigtigt og dyrke jævnlig motion.
 • Unionstropperne lejede derfor nogle plantager og satte de befriede slaver i arbejde med at dyrke bomuld eller andre afgrøder.
 • Varmen kan udnyttes til at "drive", dvs. dyrke, kulturerne til høst tidligere, end det ville lykkes friland.
 • Egede håbede at kunne dyrke byg, holde kvæg, geder og får og andre måder, herunder jagt og fiskeri, at kunne supplere den proviant, der årligt skulle komme fra Norge.
 • Eksempel logos: Man skal dyrke motion, fordi undersøgelser viser, at det er sundt for kroppen.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere