Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

548 eksempel sætninger med « forbedre »

548 eksempel sætninger med « forbedre »

 • Angelsaxisk kronik (D) sa 955. Hendes kult kan have været fremmet og brugt til at forbedre status for kongeslægten og mere snævert for hendes efterkommere.
 • Antallet af subsistensløse steg i Paris og andre store byer, da landbefolkningen i stor stil flyttede til byerne for at forbedre sine kår.
 • Begge dele vil forbedre holdbarheden.
 • Bentley skabte sig et ry ved udgivelsen af Epistula ad Joannem, eftersom han var dygtig, at han kunne forbedre teksten mange steder.
 • Bestemmelserne er skrevet ind i Afghanistans grundlov (artikel 14) og har som mål at forbedre retssikkerheden for kuchi-folket, herunder bestemmelser om bolig, repræsentation og uddannelse.
 • Episoden handler om at korlederen Will Shuester får den tidligere kormedlem April Rhodes med i klubben, i håb om at forbedre klubbens chancer i kølvandet Rachels udmelding af klubben, til fordel for skolens musical.
 • Fønss ydede en utrættelig indsats for at forbedre den jyske kystmilits og at forberede den eventuelle fjendtlige angreb.
 • Forældreforeningen er også kendt som en glad tilskudsgiver til diverse ting, der kan forbedre ungdomsarbejdet eller miljøet i klubben.
 • For at forbedre aflkølingen blev kølergrillen og motorhjelmen i reglen fjernet.
 • For at forbedre det marine miljø i flodmundingen lukkes vand ud fra Kakhovka Reservoir, ligesom renset spildevand tilføres i deltaet.
 • For at forbedre flyets ydelse, arbejdede designbureauet Mikulin med en opgraderet motor, AM-38.
 • For at forbedre mulighederne for besejling af Kertjstrædet, der er lavvandet det smalleste sted, blev Kertj-Jenikalskogo sejlrenden udgravet gennem strædet.
 • For at gøre sejlet vindtæt og formstabilt er dugen er normalt meget tætvævet og til tider bruger men desuden varmebehandling eller impregnering for at forbedre dem yderligere.
 • For at imødegå disse udfordringer lagde Velfærdskommissionen op til en række tiltag for at forbedre fremtidsudsigterne disse områder.
 • For at opnå det sidste ønskede Movia at forbedre S-buslinjerne med hyppigere drift, linjeføringer uden varianter og længere stoppestedsafstand, rejsehastigheden kunne øges.
 • Før de kom under NASAs ledelse, havde von Brauns team allerede påbegyndt arbejdet med at forbedre løftekraften, bygge et simplere styresystem, og designe bedre mekaniske systemer.
 • Fordelen ved take-a-part er, at flådet kan holdes helt stille i strømmende vand, hvilket kan forbedre fangsten, og at der kan bruges meget små flåd, da der ikke er behov for kastevægt.
 • Foreningens fokus har siden begyndelsen været at forbedre forholdene for mennesker med høreproblemer.
 • Formålet med foreningen var at fremme og forbedre landbrugets drifts- og dyrkningsmetoder gennem oplysning, præmiering og uddeling af priser til landmændene.
 • For yderligere at forbedre B-52'ernes offensive evner blev luftbårne krydsermissiler tilpasset.
 • Fra 2009 drøftes en generel projektplan for at sikre integrationen af de forskellige museumsbygninger og forbedre adgangen til kunstområdet fra den indre by.
 • Han er religiøs kristen og har tidligere sagt disse ord: Min tro (religion) giver mig den tro , at jeg kan ud og præstere og forbedre mig som spiller.
 • Han fik derfor indført spillet "five-a-side" (fem imod fem en forkortet bane) som et fast element i træningen Melwood, hvilket havde til formål at forbedre spillernes evner til short passing.
 • Han har særligt i sit politiske virke været med til at forbedre husmændenes kår.
 • Husenes placering og lejlighedstyper tilpasses den sociale udvikling eller søger at forbedre denne."
 • Da den store udvandring til Amerika fra Europa fandt sted i slutningen af 1800-tallet, var det samtidens vurdering, at mulighederne for at forbedre udvandrernes levekår det nye sted var gode.
 • Da han Mirai og Riko forvandle sig til Pretty Cure, foreslog han, at Mirai skulle Skolen for magi for at forbedre sine evner.
 • Ligesom de forrige titler i serien har spilleren mulighed for at kunne udvikle og forbedre deres karakterer ved at besejre fjender og modtage våben, dog erstattes det traditionalle experience point system med et nyt system ved navn "Sphere gridden".
 • Ludovico Trevisano for brolægning af området som del af et større projekt for at forbedre bydelen Parione.
 • Mærket har to særdeles vigtige formål: Det skal dels vise ølforbrugerne vej til de værtshuse, der bedst forstår at behandle øllet godt, dels motivere værtshusholdere for at forbedre såvel øl-udvalg som respekten for det gode øl.
 • Målet er dels at forbedre fremkommeligheden selve motorvejen, men også de omkringliggende veje.
 • Målet med Revisionsretten er, at bidrage til at forbedre den økonomiske forvaltning af Den Europæiske Unions midler alle niveauer, og derigennem sikre, at Unionens borgere får mest muligt for deres penge.
 • Middelhavskost kan herudover forbedre forholdene for de, der allerede har sygdommen.
 • Når man har sådanne bygninger får man mulighed for forbedre stammens egenskaber ved f.eks. at bruge ressourcer udvikling af bedre våben.
 • Nielssen m.fl.: Fangstmenn side 542. Hjort påpeger endvidere fiskernes stedbundenhed til de farvande, som de kendte og kunne håndtere, de var afhængige af kredit for at drive fiskeriet, og et de ikke havde overskud nok til at forbedre fangstredskaberne.
 • Nixon begyndte også at forsøge at forbedre forholdet til Sovjetunionen og Kina.
 • Omkring midten af århundredet tog man grund af de faldende kornpriser fat at "forbedre kvæget".
 • Organisationens formål er at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, forbedre standarden indenfor by og landskabsplanlægning og at fremme kvaliteten indenfor det traditionelle bygningshåndværk.
 • Peter prøvede at forbedre forholdet til korsfarerne ved at arrangere et ægteskab mellem sin søn Jakob og Simon Monforts datter.
 • Plans arbejde er centreret om at forbedre børns levevilkår og rettigheder i verdens fattigste lande.
 • Plocher, The German Air Force versus Russia, 1941, p. 97 Han stræbte efter at forbedre samarbejdet mellem hæren og luftvåbenet med nye taktikker og udpegningen af oberst Martin Fiebig som en særlig nær luftstøtteleder.
 • Samtidig med byggeriet begyndte arbejdet med at forbedre jorden.
 • Samtidig skød han en betragtelig sum penge i klubben, primært for at forbedre ungdomsarbejdet, men pengene gav også håb om at skaffe førsteholdet succes.
 • Tilsvarende har Esbjerg kommune i 2017 modtaget midler fra Cykelpuljen til at forbedre skiltningen af N6 i kommunen.
 • TrygFonden er initiativtager til en lang række projekter, der handler om at forbedre danskernes sikkerhed, sundhed og trivsel.
 • Efter 2009 vedtog man et værdigrundlag i 2010 og havde en aktiv strategi for at forbedre sine muligheder i DUF.
 • Efter at unionspartierne snævert havde tabt valget i 1976 opsagde han gruppefællesskabet med CDU og planlagde at udvide CSU til at være et landsdækkende parti for at forbedre unionspartiernes chancer.
 • Efter et års hårdt arbejde blev han ved med at forbedre pæren, og nytårsaften 1879/80 kunne han for første gang lave en offentlig præsentation.
 • Ejendommelig for Ramlers personlighed har trangen til at forbedre andre digteres arbejder været, for eksemple i Lyrische Blumenlese.
 • Endelig kan kraftig opvarmning forbedre farverne nogle agater.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
my n no dok ri Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb gua Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere