Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

12635 eksempel sætninger med « man »

12635 eksempel sætninger med « man »

 • Abd al-Malik var en veluddannet man og dygtig regent trods af de mange politiske problemer, der besværliggjorde hans styre.
 • Abstinenser er lig med angst, og det er en angst frygtelig, at for at kunne fungere er man nødt til at den fjernet, og det sker med mere alkohol", udtalte han til Kristeligt Dagblad i 2012.
 • Achen, s. 108 Indtil 1743 brugte man et sort-hvidt korsflag som sørgeflag; derefter blev det besluttet at flage halvt i stedet for.
 • Adherbal blev opmuntret til at holde stand af en gruppe italiske indbyggere, idet man forventede militær støtte fra Rom.
 • Adjektiver bøjes i køn, tal, fald og komparation, og desuden har man en stærk og en svag bøjning som i de øvrige germanske sprog.
 • Admiralitetet havde ikke tillid til dampmaskineriets holdbarhed, og man ønskede et sødygtigt skib, der kunne operere i al slags vejr.
 • Adspurgt om, hvordan undtagelsen vil være en fordel for borgerne, svarer Barfoed, at det ville være en fordel "den måde, at det fører til nogle bedre, mere kvalificerede overvejelser, uden man bliver kigget over skuldrene."
 • Ad vejen fra vest, som ikke er den store indfaldsvej, kommer man til et boligområde med lav/tæt bebyggelse og blokke med etagebyggeri venstre side.
 • Ægteskabet blev set som politisk, selv om man har kilder der beskriver Alexanders kærlighed til Roxana.
 • Åen har ikke, som man måske kunne tro, sit navn grund af forurening.
 • Af 1500-tallets danske breve, hvori privatbrevet og forretningsbrevet mest er sammensmeltede, har man en del tilbage.
 • Af betegnelser man brugte om virksomheder der var involveret i fremstilling, udgivelse og distribution af kunstblade, var Kunstanstalt den mest udbredte.
 • Af de beløb, man mente var skyldige, nægtede kun Philipsen at skylde det fulde beløb, som forklarede, det kun var en mindre del.
 • Af de mere spændende arter man kan finde øen er f.eks.
 • Af den grund taler man om et specielt mikroklima for Fucino-højsletten.
 • Af den grund tilstræber man, at et voltmeter skal have stor indre modstand som muligt.
 • Af denne grund blev kraftværker i tidligere tider lagt i forbindelse med fosser, og man talte om udnyttelse af fossekraft.
 • Af diagrammet fremgår det, at man skal placere folk ved bevidsthed i "Aflåst sideleje" - dette er af to årsager ikke korrekt.
 • Af disse grunde vil man strække sig langt for at klare problemerne med forebyggende indgreb.
 • Af fordele ved en teltvogn kan blandt andet anføres, at den pga. sin lave egenvægt lader sig trække selv af små biler; at investeringen er mindre end for en campingvogn, og at man i forhold til denne får en langt bedre brændstoføkonomi.
 • Afhængig af bjerggrundens sammensætning finder man her hårde kalkørkener og enkeltstående bjergklipper.
 • Afhængig af foreningen kan det betyde forskelle størrelsen kontingentet og hvilke rettigheder man har.
 • Afhængigt af, hvad der er gået ild i, inddeler man branden i kategorierne A til F. samme måde klassificerer man slukkerne efter, hvilken situation, de er egnede til at bekæmpe.
 • Af interesse er, at man fandt sport i husets østende efter nøgen byg, brødhvede eller emmer, som formodes at være dyrket omkringliggende marker.
 • Af og til afholdes også All Stars Show, hvor man samler figurer fra de forskellige serier, med det resultat at der kan være over tyve forskellige optrædende i hver deres kostume scenen.
 • Af og til kan man møde den oprindelige bøgeskov.
 • Af og til ser man begrebet benyttet som betegnelse for mandlige homoseksuelle ("homoseksuelle og lesbiske").
 • Af praktiske grunde bruger man normalt individuelt udstansede "mønter", ca. en millimeter tykke, cirkelrunde og med en diameter 2-3 centimeter.
 • Af samme grund afholdte man åbne Europamesterskaber i starten, Japan også kunne deltage i internationale turneringer.
 • Af samme grund beordrede han, at man skulle afbrænde alle paladser, huse og forter land.
 • Af samme grund opgraderedes S-togsstationen med elevatorskakte og rulletrapper til begge S-togets højbaneperroner, således at man undgik at skulle igennem selve ekspeditionsbygningen.
 • Afslutter man denne del af uddannelsen har man en akademiuddannelse inden for et speciale (Økonomi, Afsætning, Ledelse mm)og er akademimerkonom.
 • Afslutter man denne del af uddannelsen har man en akademiuddannelse inden for et speciale (Økonomi, Afsætning, Ledelse mm)og er akademimerkonom.
 • Han har udtalt at, islamiske skrifter i haditherne, udtaler klart, at man skal straffe utroskab med stening, men at straffen ikke vil være aktuel særlig ofte, fordi fire øjenvidner skal se penis ind i vagina, forklarede han.
 • Han har valgt at benytte sig af Martin som jeg-fortæller, hvilket gør, at man får et mere personligt forhold til hovedpersonen og den måde lettere bliver revet med af de ting, Martin oplever.
 • Han havde da af to gange tre år været åremålsansat som Forsvarsstabschef, og gav man ham en tredje periode, ville han være svær at komme udenom.
 • Han havde den overbevisning, at man skulle fortjene sine titler.
 • Han havde dog sikkert gjort regning en mindre underordnet stilling, og hans forsøg at gøre noget stort ud af den strandede, da man med føje modsatte sig hans lyst til at inddrage den hele adelshistorie under ordenshistoriografien.
 • toppen finder man en restaurant og et udsigtspunkt mod østsiden af byen og Padre Las Casas den anden side af floden.
 • trods af at man kan læse inskriptionerne den fjerde sten, har det været umuligt at mening i teksten.
 • trods af de mange gode faciliteter, som man havde i Tversted, er flere og flere af BTI´s aktiviteter i dag blevet placeret udelukkende i Bindslev.
 • trods af en meget succesfuld forretning, nedlagde man i 1973 alle butikkerne.
 • tyskernes side udviklede man også et IFF-system, GEMA landsiden.
 • uddannelsens første år følger man en grundpakke, hvor man bl.a. udarbejder planer for konkrete byområder sideløbende med en række kurser i naturgrundlag og botanik.
 • Paven var frontfigur for kirken, og kirken var den absolut største og mest magtfulde organisation i verden, hvorfor Paven var den mest betydningsfulde kunde, man kunne have.
 • vestfacaden kan man skelne en sammenbygning ud for kælderens trappetårn, lidt forskudt for facadens midte i nordlig retning, men stadig ud for den del af bygningen, der har kælder.
 • Personaen kan sige at være det, man egentlig ikke er, men som man selv og andre tror, man er.
 • Personaen kan sige at være det, man egentlig ikke er, men som man selv og andre tror, man er.
 • Personaen kan sige at være det, man egentlig ikke er, men som man selv og andre tror, man er.
 • Personen vil altid have forandret sig en smule, og det medfører at man rent faktisk står overfor et nyt menneske hvert eneste sekund.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
by noget det byen mig Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere