Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

296 eksempel sætninger med « omvendt »

296 eksempel sætninger med « omvendt »

 • Højere EV-tal fremkommer, hvis man mindsker blænden eller lukkertiden (og omvendt).
 • Hvis Månen omvendt befinder sig nær sidste kvarter, vil Jordens afstand til Solen fremover forøges, dvs. Jorden var i perihel tidligere end barycentret.
 • Hvis prisen eksempelvis stiger, vil nogle hidtidige efterspørgere tænkeligt holde op med at efterspørge varen eller i hvert fald efterspørge den i mindre grad, mens prisstigningen omvendt vil stimulere udbyderne til at sælge mere af varen.
 • I 6% af tilfældene ses en omvendt fordeling, hvor udslettet primært forekommer lemmerne.
 • I begge tilfælde vil der dog ses en dybere Q-tak samt en omvendt T-tak.
 • Kraften mellem to legemer er proportional med produktet af de to legemers masse, mens den er omvendt proportional med afstanden i anden.
 • Da de lokale beboere hørte, at kongen var kommet, fandt de deres nationale flag frem, men ved en fejl blev et af dem flaget omvendt, med elefantens hoved nedad.
 • Da den serveres hovedet, kaldes den også Omvendt tærte; fransk "Tarte renverseé" eller "Tarte a l'enverse".
 • Dagen er opkaldt efter den hellige Tiburtius, der blev omvendt til kristendommen, da han i et syn sin bror Valerius blive kronet af en engel.
 • Ligamentet har et ekstra, nedre blad, som danner et omvendt Y-formet strøj imellem spina iliaca posterior inferior, ligamentum sacrotuberale og enden af korsbenet.
 • Liliuokalani nægtede at give amnesti som en del af hendes genindsættelse og udtalte, at hun ville henrette den daværende regering i Honolulu, og omvendt nægtede Doles regering at opgive sin magtposition.
 • Livet skal ordnes og højnes ved videnskabens indflydelse, og omvendt skal videnskabens mål og veje bestemmes ved livets virkelige krav.
 • Man får penge ved at vinde ræs, og omvendt.
 • Man frygter at indslæbte, jordiske organismer skal slå de indfødte organismer ihjel, eller omvendt at jorden skal blive oversvømmet med fremmede organismer.
 • Måske skulle de gøre det omvendt, og først indfører en længere skoledag, når de har tiltag klar, som kan gøre skoledagen mere varieret og spændende.
 • Med tjenesten kan brugeren se, hvor chaufføren befinder sig og omvendt.
 • Men billetsystemet kommer til at hænge sammen med bussernes, og prisen for at køre med letbanen vil følge bustaksterne, man kan bruge sin letbanebillet i busserne og omvendt.
 • Men da stigevnen står i et omvendt forhold til stighøjden, bliver dette vand ofte uden betydning for planterne.
 • Men dybdeskarpheden er omvendt meget lille, måske blot centimeter.
 • er det bare omvendt.
 • Særlig er geometrien med 4 dimensioner blevet dyrket, navnlig af italienske matematikere, og man har overført sætninger til rummet med 4 dimensioner fra det sædvanlige rum og omvendt lignende måde som mellem stereometrien og plangeometrien.
 • Selvledelse er derfor ikke bare et udtryk for selvstændighed eller autonomi, omvendt implicere selvledelse både empowerment og myndiggørelse.
 • Systemet i størrelsesklasserne er omvendt af, hvad man måske umiddelbart skulle forvente.
 • Til dette svarer Vankirk, at der i verden ikke kan findes glæde uden sorg, for hvis sorgen ikke fandtes, ville man ikke kunne tale om glæde det negative forudsætter med andre ord det positive og omvendt.
 • Udgaven fra 1997 af Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen indeholdt også en omvendt ordbog.
 • Udtrykket bruges også omvendt, eksempel: "og ingen aber dabei", hvilket kan oversættes som "og ingen undtagelser/undskyldninger".
 • Under arbejdet møder han den 8-årige Leni (Ilselil Larsen), som var sluppet ud fra Auswitz; i lejren havde hun mødt sygehjælperen Kare (Lily Broberg, som nu arbejder sammen med Jørgen i Wien og omvendt.
 • Ved at forbinde de to motorer kan arbejdet fra E-motoren bruges til at drive den omvendt Carnot-motor.
 • Ved omvendt osmose sætter man den forurenede vandmængde under et tryk, der er stærkt nok til at presse vandet i modsat retning.
 • Vico bruger dog dette begreb omvendt, vi baggrund af nutidige forståelser af blandt andet metaforer, kan komme med kvalificerede gæt , hvordan disse metaforer er blevet forstået under hvilke forhold førhen.
 • Videre: "Automobilismen virker alt i alt centraliserende paa Handelen nemlig i de større Byer medens den omvendt har en vis decentraliserende Indvirkning paa Bebyggelsen.
 • Ville omvendt kongen selv angrebsvis frem, havde han alene ret til at forlange sig ledsaget af halv almenning og dette kun i 2, fra sidste halvdel af det 13. århundrede i 3 måneder.
 • Visse fremmedordbøger har også omvendt indeks hvor man kan fra et opslag et ikke-fremmedord til et fremmedord.
 • Denne og Q's egen rumtidskrumningsbidrag forårsager at Q accelererer direkte mod solen (og omvendt).
 • Den politiske filosof Leo Strauss har skrevet om absurditeten i at nogen skulle tage afstand blot noget bare fordi Hitler kunne lide det (eller omvendt).
 • Det er også i denne verden, hvor menneskesjæle bliver omvendt til Hollows.
 • Det er omvendt.
 • Det er påfaldende, at flere steder, der allerede tidligt var blevne samlingssteder for oplandstjenester, ikke havde befolkningsvækst af betydning før jernbanens anlæggelse mens denne omvendt næsten overalt synes at have fremmet befolkningsvækst.
 • Det kan dog være vanskeligt at strikke af meget tykt garn tynde pinde og omvendt.
 • Det kan omfatte maskotter ved sportskampe, men her bør det dog bemærkes, at ikke alle maskotter er fursuiters og omvendt.
 • Det kræver et effektivt tankearbejde at kunne foretage en muskelbevægelse, og omvendt stimulerer bevægelsen hjernen positivt gennem lykkecellerne.
 • Det medførte, at han forelskede sig i hende og omvendt, og de blev senere gift.
 • De to organisationer kunne dog ikke komme til enighed, da DBU mente at DFU stillede urimelige ufravigelige krav, og DFU omvendt mente at DBU ønskede at nedsætte godtgørelsen.
 • Det sker ganske enkelt ved, at man lader kølemidlet bevæge sig den modsatte vej rundt i kredsløbet, via en 4-vejs-ventil, således at fordamperen bliver til en kondensator og omvendt.
 • Det sker ved at "omstikke" materialet, det yderste kommer inderst og omvendt.
 • Det viste sig, at pulserende kugler (kugler, der periodisk forandrer rumfang) i en væske påvirker hinanden med en kraft omvendt proportional med afstandens kvadrat, men proportional med pulsationsintensiteten.
 • De ulige feudale herrer ofte i krig indbyrdes, forsøgte at overtage (læs: erobre) hinandens områder og omvendt at beskære hinandens indflydelse.
 • Disciplinerne er afhængige af hinanden, sådan at f.eks. et metafysisk synspunkt kan have erkendelsesteoretiske konsekvenser og omvendt.
 • Disse breve er forfattede af Høegh-Guldberg, og i En omvendt Tvivlers Levnedsbeskrivelse (
 • Dog kan begivenhederne sagtens overlappe hinanden, og ofte dukker politi-karakterer op imens advokaterne er i fokus, og også omvendt.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere