1875 eksempel sætninger med rejse

Formålet var oprindeligt at rejse penge for José Carreras' internationale leukæmifond.

Og derfor har vi i dag besluttet os til en bestemmelse, der gør det muligt for enhver borger, at rejse ud fra DDRs grænseovergange."

Og en følelsesmæssig rejse i begreber som angst, paranoia og meningsløshed.

Også blandt skandinaverne i den ny verden vandt Skrefsrud santalmission mange venner under sin rejse i Nordamerika 1894—95.

Også privat kom afhopningen til at koste: Kortjnoj havde måttet efterlade sin kone, Bella, og sønnen Igor, og de fik ikke lov til at rejse ud.

Også udgivet i 1969 under titlen Hans Pfaalls rejse til maanen.

Også under denne del af rejse gav is kun ringe indflydelse fremfarten, men meget mere hæmmedes denne af tæt tåge, som i det ukendte og yderst mangelfuldt kortlagte farvand nødvendiggjorde den største forsigtighed.

Også var der i marts måned 2017 verdenspremiere i New York skuespillet "Journey in light and shadow" (Rejse i lys og skygger).

Og var han en rejse til Afghanistan, som ikke var vellykket, men det åbnede for en masse muligheder, og han opdagede at der var andre ting end at læse og studere.

Og som afslutning denne overvældende start skabte Henning Jensen en dybt gribende hovedrolle som Edmond Tyrone i Lang dags rejse mod nat, der gav ham hans første engagement ved Det Kgl.Teater.

Old har udtalt, at han gået meget ind for at bygge tunneler, for at det skal være nemmere for folk at rejse fra den ene del af landet til en anden.

O'Leary blev dog ikke tildelt kampe, og han måtte derfor rejse hjem uden at have dømt en eneste kamp.

Olson, p. 897. Flugt fra religiøs forfølgelse fik mange englændere til at risikere den vanskelige transatlantiske rejse.

Olufsens Sidste Rejse, den Danske Niger Ekspedition 1927-28.

Oman, p 225. Frataget sin families selskab, boede Dronning Maria resten af sine dage i Chaillot og Saint-Germain i faktisk fattigdom, ude af stand til at rejse egen hånd, fordi alle hendes heste var død, og hun havde ikke råd til at erstatte dem.

Om denne rejse berettede han i bogen Den eventyrlige afrikafærd.

Om disse rejser skriver Marco Polo Man vide, at da storkhanen sendte mig til fjerne dele af sit rige for at udføre sine befalinger, var jeg ofte flere måneder rejse.

Området er meget goldt, tørt og isoleret, og alle, der ønsker at rejse vejen, skal medbringe frisk vand, forsyninger, brændstof og reservedele til deres køretøjer i tilfælde af nødsituationer.

Området med de tørre dale (snefrie) i de vestlige bjerge var blevet opdaget under Scotts vestlige rejse i 1903, men var endnu ikke blevet ordentligt undersøgt.

Omsider blev han derfor nødt til at rejse bort; thi intet har mere bidraget til troldfolkets ud-vandren af landet, end netop det, at folk blev gudfrygtigere og at klokkeringningen tiltog.

Om vinteren same år begyndte han den næste, lange rejse efter en afsked, som "lignede en standspersons afrejse".

Opfordringen til at rejse anklage mod ham for forbrydelsen, forekom hans modstandere at være udsigtsløs, og blev ikke til noget.

Oppositionspartierne ønskede daværende tidspunkt at rejse mistillidsvotum mod ministeren, men da de ikke mente, at de ville tilslutning fra regeringspartierne, valgte de i stedet at klage ministeren for Kontrolkommissionen.

De var krigeriske, at han ikke turde at rejse gennem deres land.

Diệm forsøgte at rejse tilbage til Huế for at overtale Bảo Đại til ikke at slutte sig til Hồ men blev arresteret av Việt Minh vejen og var nær omkommet under fangenskabet i en landsby i det vietnamesiske højland.

1875 eksempel sætninger med  rejse