Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

447 eksempel sætninger med « skaffe »

447 eksempel sætninger med « skaffe »

 • Behovet for reserver stiger derfor ikke proportionalt med antallet af kunder, og den del af præmierne, der skal bidrage til at skaffe en konkurrencedygtig forrentning af egenkapitalen, bliver mindre i takt med stigningen i kundegrundlaget.
 • Behovet for telefonbokse opstod i en tid, hvor det var dyrt og vanskeligt at skaffe sig sin egen telefon, og hvor der ikke fandtes mobiltelefoner.
 • Biblioteket, der var foreningsdrevet, havde som formålsparagraf: at skaffe Byens uformuende Indvaanere fri Adgang til Læsning af opbyggelige, belærende eller underholdende Bøger.
 • Blandt forslagene var indførselstold og forbrugsbeskatning for at skaffe statskassen indtægter og opmuntre til amerikansk produktion.
 • For at gøre handlingen strafbar, skal den indtrængende have forsæt til uberettiget at skaffe sig adgang til det ikke-offentlige sted.
 • For at gøre tilslutter han sig til Yuna, en summoner en rejse for at skaffe The Final Aeon og besejre det store monster, Sin.
 • For at kunne gennemføre en kamp mod en forventet fjendtlig styrke 4-5 hangarskibe havde admiral Nimitz brug for ethvert amerikansk flyvedæk, han kunne skaffe til veje.
 • For at skaffe flere penge kan man pantsætte grunde til banken.
 • For at skaffe mad til byens befolkning var byen og de omliggende områder afhængig af at store mængder med korn blev importeret, hovedsagelig fra Egypten.
 • For at skaffe McDaniel adgang til højtideligheden, måtte Selznick udbede sig hendes nærvær i salen som en særlig tjeneste fra hotel Ambassadors side - det praktiserede ellers en streng "ingen adgang for farvede"-politik.
 • For at skaffe penge til disse betalinger måtte Christian udskrive skatter, hvilket gjorde ham upopulær i Sverige og bevirkede et modsætningsforhold til ærkebiskop Jens Bengtsson, der endog blev ført som fange til Danmark i 1463.
 • For at skaffe penge udtænker Ida et dristigt og opfindsomt bankkup, hvor klatrefærdighederne skal udnyttes.
 • For at skaffe sig en base i partiet forsøgte hun i november 1991 at blive valgt som leder for CDU i Brandenburg, men tabte valget mod Ulf Fink.
 • Før dette havde hun brugt et år at kontakte diverse pladeselskaber i forsøget at skaffe broderen en pladekontrakt, der ville hjælpe til med at distrahere ham fra de selvmordstanker han havde.
 • Foreningen arrangerer hvert år begivenheden Roskilde Festival med det formål at skaffe midler til velgørende formål.
 • Foreningen Ulum Dalska (lad os tale elvdalsk) har til opgave at sikre sprogets beståen og forsøger at skaffe det status som officielt minoritetssprog.
 • Fortet stod tæt en banke ved floden Seiont; det er sandsynligt, at det blev bygget her, fordi det godt for trafikken Seiont, som har kunnet skaffe forsyninger til Segontium.
 • Fradraget blev lanceret som en del af skatteændringerne med virkning fra 2004 og havde til formål at skaffe flere fra passiv forsørgelse og ud arbejdsmarkedet.
 • Franske embedsmænd håbede, at deres omhyggelig overvågning af vurderingsprocedurer og skatteopkrævning vil resultere i et mere retfærdigt system, der ville stimulere en fremgang i produktion og handel og skaffe flere indtægter til staten.
 • Fremdeles skal du pålægge Israeliterne at skaffe dig ren Olivenolie af knuste Frugter til Lysestagen, og der skal stadig sættes Lamper .
 • Gadegennembrud udgør en særlig form for sanering, hvor et delformål ved nedrivningerne er at skaffe plads til en udvidelse eller forlængelse af en gade.
 • Godfred af Bouillon besluttede sig at deltage i det militære felttog og solgte eller pantsatte sine arvelige besiddelser for at skaffe midler.
 • Grunden blev skænket af grosserer Julius Holmblad, mens Fonden til Opførelse af smaa Kirker i København bidrog til at skaffe de nødvendige ca. 70.000 kr. til opførelsen.
 • Grunden var nu ubrugelig for Jespersen & Søn, og de tilbød kvinderne at købe huset, hvis de i løbet af kort tid kunne skaffe de 2,8 millioner kroner (svarer i dag til ca. 8 millioner), huset kostede.
 • Gustav Adolfs første opgave var nu at skaffe sig en strategisk basis.
 • Han begrænsede antallet af straffefanger, som hver arbejdsgiver kunne have, til 70. Han gav også rettigheder til frisatte straffefanger som at tillade dem at skaffe sig ejendom og være nævninger.
 • Han begynder, sammen med sine kammerater, at begå voldelige overfald for at skaffe penge.
 • Han beskriver, hvordan hans kære tante brugte sine mange kontakter til at skaffe ham jobbet.
 • Når nøglerne opsamles begynder del to, som er at skaffe ledetråde til nøgleordet som udløser skatten.
 • Og heller ikke de store begunstigelser, der indrømmedes den for at skaffe den tilgang af folk, nyttede meget.
 • Ogrer arbejder ofte som lejesoldater, den måde kan de nemmere plyndre og skaffe ting de gerne vil have.
 • Oskari Tokoi personligt bestræbte sig intensivt at skaffe mad fra Sovjet-Rusland.
 • Oven i købet var det grund af den lave ledighed i Danmark svært at skaffe bude, og det førte til store distributionsproblemer og dermed langt færre potentielle læsere for Nyhedsavisen ved lanceringen end forventet.
 • Øystein Bentsen: Samhold og svik (s. 161-4) Sådan gav de den asociale lejrchef Samuel Kuhnke et godt grundlag for at skaffe sig magt over nordmændenes Røde Kors-pakker.
 • den måde opnåede Medici-familien at skaffe sig en central position i hele familiepuslespillet, idet mange af de andre familier kun havde kontakt med hinanden via Medici-familien.
 • denne måde er det nu fx kommet vidt, at Po-flodens bund ligger højere end det nærmest omliggende land, og at beboerne af de hollandske poldere med stort besvær hæve det overflødige vand op til floden for således at skaffe det afløb.
 • det sted, hvor han sad, blev der mærker i stenen af hans sæde, og rundt om den findes der mange mindre sten, som folk der var vej til Odense marked, har kastet efter den for at skaffe sig god lykke."
 • De persiske buwayhider, der er pro-shiittiske, gør en ende abbasidernes kalifat ved at skaffe sig kontrol med Irak og store dele af Iran.
 • De processer, der bruger carbon, skal derfor opnå det fra et sted og skaffe sig af med det et andet sted.
 • Derefter bliver den forfremmet til at grave eller udføre andet arbejde i boet, og til sidst når den til at skulle skaffe føde og forsvare tuen.
 • Deres agenter viste sig bemærkelsesværdigt succesfulde og tjente £77 mio. ved deres aktiviteter til at skaffe hjælp til allierede krigsfanger og at købe lokal indflydelse for en glat tilbagevenden til forholdene før krigen.
 • Efter at have prøvet al slags afsavn og forgæves søgt at skaffe sig en position i Rom drog han tilbage til Neapel og erobrede sig snart i byens kunstnerliv den førerstilling, som hans fremragende evner berettigede ham til.
 • Efter at være blevet genvalgt begyndte Roosevelt straks at iværksætte en ny måde at skaffe militært udstyr og skibstransport til Storbritannien uden at der skulle penge bordet.
 • Efter at Varnæs hjælper med at skaffe Kristen en stilling i en anden by, langt væk fra familierne, ser Elisabeth dog en mulighed, men Kristen nægter han vil ikke have noget givet til ham, især ikke af Varnæs.
 • Efter løsladelsen fra Landshut-fængslet gik Hitler i gang med at skaffe sig den fuldstændige kontrol over NSDAP.
 • Efter Sovjetunionens opløsning havde RAF svært ved at afsætte sine produkter de tidligere markeder, og fik også sværere ved at skaffe finansiering.
 • Efter Steve Reid var ude af den irske trup grund af en skade, blev Gibson kaldt op for at skaffe ekstra fysik den irske centralmidtbane.
 • Eleonora arbejdede uophørligt at skaffe pengene, og den 4. februar 1194 blev Richard frigivet.
 • Emanuel er kendetegnet ved sin stærke og vedholdende stil og sine evner til at skaffe penge.
 • En angakok skaffe sig flere hjælpeånder, der yder forskellige tjenester: én som rådgivende, en anden som hjælper i fare, og atter andre bruges til hævn og ødelæggelse for fjender.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere