331 eksempel sætninger med springe

I 1995, hvor han fik sit gennembrud, formåede han at springe hele 18,43 m til Europa Cuppen.

Jeffries var en trimmet atlet, der kunne løbe 100 yards (91 m) under 10 sekunder og kunne i højdespring springe over 180 cm, hvilket daværende tidspunkt var imponerende bedrifter.

Langkilde startede som 10-årig, hvor hun grundet sine lange ben naturligt startede med at springe højdespring.

Lettere forseelser er at fastholde, skubbe, springe frem imod eller med hånd eller ben modstanderen til at falde.

Linje H kom derfor til at springe dem over men fik til gengæld stop Husum og Malmparken, hvor der var væsentlig flere passagerer.

Når en træt rejsende ville sætte sig op en kelpie, ville den springe i søen og fortære sit bytte.

Og da Peter Schaufuss forlod balletmesterposten reddede Johnny Eliasen situationen ved at springe ind som konstitueret balletmester 1995-97.

trods af disse forskellige instanser af styresystemer, kan man gnidningsfrit springe mellem disse og udføre forskellige opgaver hver af dem.

trods af en skade Russell Westbrook i kamp 2 lykkedes det stadig for Thunder at springe forbi Rockets - serien endte 4-2.

Pooka er en rød lille gut med gule briller, han er Pac-mans ven i Pac-man World, men er i Pac-man World 2 hans fjende der kan springe i luften.'

Ruten kan have forhindringer eller stigninger, der tvinger rytterne til at springe af og cyklen, såsom passager af trapper eller kunstige forhindringer såsom bomme op til 40 cm.

Springer form: Dette er Choppers springe form.

Tænderne er ganske små, og kun en ganske smal stribe langs tandsiden er hærdet, for at klingen ikke skal springe.

Uheldigvis nåede 4 ombordværende ikke at springe af og forsvandt sporløst med luftskibet ud over Nordsøen.

Under flugt kan rådyret springe over forhindringer op til 2 meters højde.

Dens evne til at springe over andre brikker gør den stærkere i starten af spillet, hvor der er mange brikker brættet, og dette giver samtidig flere muligheder for at udføre eller true med gafler.

Den var adræt og god til at klatre, springe og svømme, hårdfør, nysgerrig, dumdristig, god til at tilpasse sig og havde en imponerende formeringsevne.

Det er dog endnu usikkert, om dette kompleks direkte hjælper lipiderne med at springe fra membran til membran eller blot holder membranerne tilstrækkeligt tæt sammen, til at lipiderne kan springe uden at forbruge energi.

Det hævdes at Vor Frue af Stenen fik kilden til at springe.

Det lykkedes Silver at dræbe Madara ved at springe ned fra et træ og stoppe en spids pæl ned i halsen hende.

Det meste af området ville formentlig springe i skov, hvis ikke der blev foretaget aktiv trærydning ind i mellem.

De to går ud gulvet for den traditionelle konge-og dronningedans, men Karofsky er i stand til at springe ud som Kurt antyder, og forlader ballet.

Det ottetrins automatgear er ligeledes i stand til at springe enkelte gear over, og kan dermed i den tilsvarende kørselssituation fra ottende til andet gear og behøver kun at åbne en kobling.

Det store arbejde fik mange af byens erhvervsdrivende til at springe fra og i 1963 var festen helt aflyst.

Endelig kunne bondestanden i henhold til lovens §25 adoptere en fattig dreng fra købstaden og lade ham springe soldat i stedet for en af bondens egne sønner.

331 eksempel sætninger med  springe