Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

448 eksempel sætninger med « tilsvarende »

448 eksempel sætninger med « tilsvarende »

 • Tilmed udvikledes der rhizoider mere end én gang; lavernes rhiziner har f.eks. en tilsvarende rolle.
 • Tilsvarende angreb rettede han i tidsskriftet Junge Front, og helt i overensstemmelse med den nazistiske Weltanschauung ikke mindst mod den jødiske del af befolkningen.
 • Tilsvarende argumenter for en nordlig hovedangrebsretning blev fremført den 26. november i den tyske generalstabs projekt.
 • Tilsvarende beskriver "Projekt" måske projekter kaldet "Strategiudvikling" og "Brobygning".
 • Tilsvarende betyder den betragtelige varmetransport, som Den Nordatlantiske Havstrøm foretager, at Nordvesteuropa har langt mildere klima, end det ellers ville være tilfældet.
 • Tilsvarende bliver Charmian Bond angivet som hans værge fuld tid, hvorved den baggrundshistorie Fleming skrev respekteres.
 • Tilsvarende bliver RuBP gendannet, sådan at Calvins cyklus kan fortsætte.
 • Tilsvarende bruges betegnelserne komposition eller ordsammensætning om det fænomen, at et kompositum dannes.
 • Tilsvarende databaser for det talte sprog er simpelt hen ikke tilgængelige.
 • Tilsvarende disposition blev taget for bøgetræernes vedkommende.
 • Tilsvarende er det blevet anslået at USA anvender nummerstationer til at kommunikere krypteret information til personer i andre lande.
 • Tilsvarende er det ikke altid, et apparat kan registrere meget høje eller lave blodtryk, ligesom visse hjertesygdomme kan give problemer.
 • Tilsvarende er det også kun læger og psykologer med klinisk specialistuddannelse, der kan ændre eller borttage diagnoser.
 • Tilsvarende er nogle tegnefilmserier fulgt op af tv-serier.
 • Tilsvarende er Santa Coloma mod sydvest også efterhånden ved at være en bydel i Andorra la Vella.
 • Tilsvarende findes der skilte, der viser at noget er forbudt, f.eks. rygning eller brug af mobiltelefon.
 • Tilsvarende forbud kendes inden for jøde- og kristendom.
 • Tilsvarende formuleringer var normale i fredsaftaler, men det var også almindeligt, at de blev overtrådt.
 • Tilsvarende gælder kandidatlister, hvis listebetegnelse er navnet det tyske mindretals parti, eller listebetegnelser, hvori dette navn indgår.
 • Tilsvarende godt gik det i Danmark med 4,2 mio. USD, Nederlandene med 3,38 mio. USD og Sverige med 3,1 mio. USD.
 • Tilsvarende har den vise mand, som tolket Gudruns drømme, tidligere sagt til sin søn: "Det er uhyggelig forhånd at vide dette om to udmærkede mænd."
 • Tilsvarende har Esbjerg kommune i 2017 modtaget midler fra Cykelpuljen til at forbedre skiltningen af N6 i kommunen.
 • Tilsvarende har ingen gjort rejsen dertil over land.
 • Tilsvarende havde 2. Wisconsin en tabsprocent 77 ved Gettysburg og var det regiment, som havde de største tab i løbet af krigen og blev kun overgået i tab ved Gettysburg af 24. Michigan, også et regiment i Iron Brigaden.
 • Tilsvarende havde man gravet en kanal fra Skibshusene til Odense godt to kilometer sluttende med et bassin en halv kilometer fra købstaden.
 • Tilsvarende havde Storbritannien og Frankrig en række atomvåben, og USA havde mellemdistanceraketter opstillet bl.a. i England, der ville kunne mål i Sovjetunionen.
 • Tilsvarende, hvis man kun bruger den ene hånd, er de længste to ord "exaggerated stewardesses", hvor alle bogstaverne sidder til venstre hånd (hvis man benytter tifingersystemet).
 • ; tilsvarende, hvis Wikipedia fortsat skrives efter sine principper om neutral uafhængighed, vil lovforslaget i sidste ende kunne betyde juridiske konsekvenser for italienske brugere.
 • Tilsvarende i den anden regel, hvor Ikke (P og Q) betyder "Det er ikke både regnvejr og blæsevejr", og giver samme mening som (ikke P) eller (ikke Q), der betyder "enten regner det ikke, eller også blæser det ikke".
 • Tilsvarende kaldes rovdyr, som lever af at æde sekundærkonsumenterne, for tertiærkonsumenter eller rovdyr af anden orden osv.
 • Tilsvarende kaldes små træer (f.eks.
 • Tilsvarende kalkmalerier kendes fra Nærumgårds havestue, hvor de eksisterede indtil 1907 da de blev fjernet ved en istandsættelse af bygningen.
 • Tilsvarende kan begrebet bruges varierende måde inden for forskellige fagområder.
 • Tilsvarende kan de anførte handlinger være en simpel anførsel af, at den skal udføres (handlingen afmærkes) eller i mere avancerede tabeller i hvilken rækkefølge, det skal ske (handlingen nummereres).
 • Tilsvarende kan man heller ikke skelne mellem elevatoren i frit fald (vi ser bort fra luftmodstanden) eller raketten, der bevæger sig med konstant hastighed.
 • Tilsvarende kan man tale om den omvendte Bechdel-test, hvor der skal være mindst to navngivne mænd, der skal tale med hinanden om andet end kvinder.
 • Tilsvarende kan patienten opleve nedsat muskelkraft i forhold til vanligt (hypotoni), eller i visse tilfælde helt tabe kraften i musklerne (atoni).
 • Tilsvarende ord kendes fra andre sprog.
 • Tilsvarende prøver vognmændene at optimere, da en fyldt lastbil tjener mere end en halvtom, men dette giver flere og flere problemer, efterhånden som kunderne stiller større krav om hurtig levering eller levering bestemte tidspunkter.
 • Tilsvarende sættes nogle flydetrawl indimellem havbunden, hvis fiskestimerne står her.
 • Tilsvarende khazarherskerne sig selv som beskyttere af den internationale jødedom (korrespondance med udenlandske jødiske ledere mellem khazarernes hersker Josef og den spanske rabbi Hasdai ibn Shaprut er bevaret).
 • Tilsvarende siger han til skuespilleren, at en skuespiller, der er beruset og skødesløs og får andre til at være berusede og skødesløse, vil blive genfødt i "det leende helvede".
 • Tilsvarende siges det også, at Cruz de la Victoria først blev skåret ud af en egekævle ved et lynnedslag.
 • Tilsvarende skal patentansøgningen være et af de tre sprog.
 • Tilsvarende svarede blot 6 %, at de "sjældent" eller "aldrig" socialiserede sig med andre.
 • Tilsvarende tæller mål scoret imod et hold der er i undertal (
 • Tilsvarende våben ses nogle samtidige stolegavle.
 • Tilsvarende ved at undgå ødelæggelse, eller, som Themistokles håbede , ved slå den persiske flåde, kunne grækerne forhindre, at de blev overvundet.
 • Tilsvarende vil en for langsom varm luftstrøm gennem et fugtigt hus blot flytte fugt fra den ene rum til det næste, hvor den kondenserer igen.
 • Tilsvarende vil en forøgelse af legemets overfladeareal i bevægelsens retning, som er indeholdt i k, betyde en lavere endelig faldhastighed.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget det byen mig en Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere