Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

448 eksempel sætninger med « tydeligst »

448 eksempel sætninger med « tydeligst »

 • Ældst er stuehuset mod øst, der tydelig viser de alsiske boligtraditioner, som de kendes fra 1600-tallet og frem til 1900-tallet.
 • Alle kulturer skaber et udtryk for det liv, de lever, og det er i dette udtryk, vor menneskelighed kommer tydeligst frem.
 • Argumentationen er tydeligst, hvis man ser yderpunkterne af Lafferkurven ved skatteniveauer hhv. 0 og 100 %.
 • Befolkningen spiser mindre kød end det europæiske gennemsnit, og har i stedet en tydelig forkærlighed for en lang række salater.
 • Begge betegnelser blev brugt sporadisk frem til 1975, da Wallace Smith Broecker udgiver en videnskabelig artikel med titlen «Climatic Change: Er vi randen af en tydelig global opvarmning».
 • Bernstein mener dog, at Val Lewton er det bedste eksempel en producer-auteur, fordi der går en tydelig rød tråd igennem hans film.
 • En kendt ting ved sanges optagelse er, at kælderen havde en tendens til at varme guitar strengene, og den lukkede atmosfære gav sangen en tydelig, om end udefineret, lyd.
 • En stærk social profil, som appellerede til både arbejdere og funktionærer blev gjort tydelig.
 • Følgen heraf blev, at Meyercrone aldeles pludselig kaldtes tilbage fra Frankrig i december 1679 en måde, der tydelig viste, at han var faldet i unåde.
 • Fordelingen efter typevarianter eller forskellige konstruktionsmåder viser en tydelig overvægt af tenderlokomotiver.
 • Formaningsafsnittet indledes med et men I min kære, og det viser at efter at have talt om vranglærernes dårligdomme, skal de sande troende tro og leve deres liv i tydelig kontrast til hæretikernes liv og tro.
 • Forskellen teatret blev derimod mindre og mindre tydelig.
 • Først i oktober 1922 afløstes det amerikanske søofficersdiktatur af en indenlandsk styrelse under præsident Juan Bautista Vicini Burgos (udset til at styre til oktober 1928) men faktiskt forblev den amerikanske indflydelse i republikken at være tydelig.
 • Her bliver sammenhængen mellem billedfrygt og religiøsitet tydelig.
 • Jeg mener, der er en meget tag-den slags lyd i den, og den er tydelig lavet.
 • Københavns Sporveje anskaffede nogle vogne med chassis fra Leyland men med eget karosseri med tydelig inspiration fra deres samtidige bogievogne.
 • Konkurrence i samme art er normalt ikke tydelig som konkurrence imellem arter, medmindre i tilfælde af en pludselig drastisk ændring.
 • Krateret har en skarp og tydelig profil, som i sammenhæng med dets høje albedo tyder , at det er ret ungt.
 • Kritikken af musikindustrien kommer tydeligst frem i nummeret "Have a Cigar" hvor Waters harcelerer over industriens manglende respekt for musikken.
 • Cetus har både en kometlignende hale af udstødte gasser fra stjernen og en tydelig bovbølge foran sig i rummet, som den bevæger sig gennem med en fart over 130 kilometer per sekund.
 • Maestoso-delen i anden sats er et tydelig udtryk for europæerens tro sig selv, sin teknologi og videnskab.
 • Mange blade har både en tydelig midtribbe (1), der ses som en forlængelse af bladstilken, og afgrenende sideribberne (2).
 • Med Rigoletto blev Verdis idé tydelig om det musikalske drama som en blanding af heterogene elementer der afspejler den sociale og kulturelle kompleksitet.
 • Med sin sikre temposans var hun en ideel samarbejdspartner for medvirkende solister, og hendes slagteknik var distinkt og tydelig.
 • Men der opstår også en tydelig kemi mellem Victoria og Iyad, hvorfor denne kemi bliver det største benspænd for Iyads terrorplaner.
 • Men her viser det sig at der er tydelig forskel elastikkens trækkraft (
 • Musikstilen er for det meste hurtig, enkel og nogen gange tung og aggressiv med en tydelig episk "kampfølelse."
 • Ofte er den kognitive påvirkning tydelig ved anvendelse af en almindelig anvendt demenstest.
 • Otterndorf og Land Hadelns lange vedvarende velstand kan tydelig ses i kirkens righoldige indretning.
 • Programmet startede med kun at fokusere drenge mellem 11 og 18 år, men som bevægelsen voksede, blev behovet for ledertræing og programmer for yngre og ældre drenge og piger blev tydelig.
 • RAF var tydelig fyldt af et erklæret had mod systemetog statsapparatet til forbundsrepublikken Tyskland.
 • Reynolds og Wilson (1991), s. 40. Den eneste førkristne subskription af en Statilius Maximus (o. 180 e.Kr.) peger en tydelig aktivitet i retning af at forbedre teksten.
 • Selve skærmen sidder tæt til glasset, der gør at det er en klar og tydelig skærm.
 • Selvom hun ikke var alene om at fremkalde alle de 140 romancer, er det tydelig, at fra og med Hjertets melodier, op. 5, havde hun en klar indvirkning sangenes endelige udformning.
 • Slægtskabet var tydeligst mellem Saab 9000, Fiat Croma og Lancia Thema.
 • Stalins beundring var mest tydelig ved, at han altid havde et eksemplar af Sjaposjnikovs vigtigste værk Mozg Armii (Мозг армии, "Hærens hjerne") (1929), sit skrivebord.
 • Succesen ved denne infiltration var især tydelig i det bayerske Zensurkollegium, som var den myndighed, der censurerede udgivne skrifter, det bestod næsten udelukkende af Illuminater indtil kurfyrstens indgreb i 1784.
 • Til biblioteksindbindinger kan det være en fordel at bruge lav fals, da belastningen ved åbning af bogen fordeles over en større flade; det ses tydeligst billedet herunder.
 • Træet i båden var rådnet op og båden sunket sammen efter de mange århundreder i jorden, men bådens størrelse og form kunne tydelig afgøres ud fra rækkerne med klinknagler.
 • Under hvert grenfæste opstår der en hulhed, som fortsætter ned ad stammen som en tydelig sænkning.
 • Under kampene om Tampere havde de røde, som nu var i defensiven tydelig større motivation til at kæmpe, og general Mannerheim måtte bruge nogle af sine bedste enheder de nye Jägerregimenter i slaget.
 • Versionen blev afvist i 1871, angiveligt fordi den manglede en tydelig primadonna-rolle, og Musorgskij gik i gang med at revidere operaen.
 • Vi er alligevel sikre at komme frem", og hendes stemme var lige rolig, lige tydelig som i fængslet."
 • Denne vækst skulle styrke nationen både økonomisk og politisk, og dermed fik naturvidenskaberne en tydelig politisk-økonomisk dimension.
 • Den særlige Jeff Lynne-lyd som i brund og grund ER inspireret af The Beatles er tydelig begge numre.
 • Dette kommer måske tydeligst til udtryk i hans tempovalg, hvor han havde en nærmest mirakuløs evne til at vælge det helt rigtige tempo.
 • Dette træk kommer også tydelig frem i arbejder som Fortællinger, tildeels efter Criminal-Acter I-II (1822-23), den første selvstændigt udgivne samling kriminalnoveller og i andre værker.
 • Det var et vestligt lydbillede mere end et østligt, men med en tydelig, berettiget østlig indflydelse, der har rod i europæisk folkemusik."
 • Efterhånden som barnet bliver ældre, bliver den beskedne størrelse af kraniet mere tydelig, også selv om hele kroppen ofte også er væksthæmmet og undervægtig.
 • Efterhånden som de nuværende tørvemoser for ca. 3.000 før vor tid begyndte at danne sig, måtte disse bosættelser opgives, men markgrænserne ses endnu tydelig.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere