Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
448 eksempel sætninger med  tydeligst

448 eksempel sætninger med tydeligst

Ældst er stuehuset mod øst, der tydelig viser de alsiske boligtraditioner, som de kendes fra 1600-tallet og frem til 1900-tallet.

Albummet viste en tydelig udvikling fra deres tidligere plader, da bandets kendetegn som beskidt, sydstats-rock var blevet byttet ud med en mere moden, poleret lyd.

Alle kulturer skaber et udtryk for det liv, de lever, og det er i dette udtryk, vor menneskelighed kommer tydeligst frem.

Anders Dorset, en af de ledende arkæologer ved udgravningerne finder endvidere, at undersøgelserne viser tegn , at Trelleborg har haft en tydelig maritim betydning.

Argumentationen er tydeligst, hvis man ser yderpunkterne af Lafferkurven ved skatteniveauer hhv. 0 og 100 %.

Befolkningen spiser mindre kød end det europæiske gennemsnit, og har i stedet en tydelig forkærlighed for en lang række salater.

Begge betegnelser blev brugt sporadisk frem til 1975, da Wallace Smith Broecker udgiver en videnskabelig artikel med titlen «Climatic Change: Er vi randen af en tydelig global opvarmning».

Bernstein mener dog, at Val Lewton er det bedste eksempel en producer-auteur, fordi der går en tydelig rød tråd igennem hans film.

En kendt ting ved sanges optagelse er, at kælderen havde en tendens til at varme guitar strengene, og den lukkede atmosfære gav sangen en tydelig, om end udefineret, lyd.

En stærk social profil, som appellerede til både arbejdere og funktionærer blev gjort tydelig.

Følgen heraf blev, at Meyercrone aldeles pludselig kaldtes tilbage fra Frankrig i december 1679 en måde, der tydelig viste, at han var faldet i unåde.

Fordelingen efter typevarianter eller forskellige konstruktionsmåder viser en tydelig overvægt af tenderlokomotiver.

Formaningsafsnittet indledes med et men I min kære, og det viser at efter at have talt om vranglærernes dårligdomme, skal de sande troende tro og leve deres liv i tydelig kontrast til hæretikernes liv og tro.

Forskellen teatret blev derimod mindre og mindre tydelig.

Først i oktober 1922 afløstes det amerikanske søofficersdiktatur af en indenlandsk styrelse under præsident Juan Bautista Vicini Burgos (udset til at styre til oktober 1928) men faktiskt forblev den amerikanske indflydelse i republikken at være tydelig.

Hannerne blandt de danske ynglefugle, som tilhører racen almindelig gul vipstjert (Motacilla flava flava), har i sommerdragten blågråt hoved med tydelig hvid øjenbrynsstribe.

Her bliver sammenhængen mellem billedfrygt og religiøsitet tydelig.

Hitlers borgerlige opdragelse var i mange afskygninger stadig tydelig, og alligevel han borgerskabet som perverteret og frastødende.

Hun har ikke været bange for at prøve kræfter med andre genrer som jazz, klassisk og R&B, selv om rock er det mest tydelige i hendes musik.

Hun lader imidlertid til at have en tydelig interesse i at påvise, at det ikke kunne have været let for den nedrige grønne Heks.

Hvad der ligger til grund for en sådan forestilling, er sikkert nok tanken om, at denne verden ikke vil kunne afslutte sin udvikling, uden at dens fulde formål først en tydelig måde er kommet til åbenbarelse og blevet nået.

Hver studieretning har en tydelig faglig profil, er målrettet de videregående uddannelser inden for fagområdet og sikrer, at du opfylder adgangskravene til de relevante videregående uddannelser.

I bygningsinskription fra 407-408 BCE for byggeregnskab for Erechtheum i Athen, er der tydelige henvisninger til brugen af voks i arkitekturen, der er endda nævnt prisen, som arbejderen skulle have.

I de hårde kampe mod tyske tropper den 28.–29. april 1918 ved Hauho og Tuulos, spillede Syrjäntaka, kvindelige delinger, en tydelig role.

I den forbindelse fik den en fuldstændig overhaling med universel standard, LED-belysning, seks adgangsveje og tydelig skiltning.

I sange som "Lamb of God" og "The Nobodies", ses en tydelig kritik af sensationsprægede massemediers fokus, ikke blot kendtes liv og karriere, men også deres død, sociale status og eftermæle, samt forbrugerne af disse medier.

I solosangen er der sat fokus ren og tydelig sang, der fremkommer ved hjælp af blandt andet forskellige vejrtrækningsteknikker.

I tydelig modsætning til sin far er Galahad ren i sjæl og krop, hvad der er en forudsætning for at finde gralen.

Jeg mener, der er en meget tag-den slags lyd i den, og den er tydelig lavet.

Københavns Sporveje anskaffede nogle vogne med chassis fra Leyland men med eget karosseri med tydelig inspiration fra deres samtidige bogievogne.

Kommissionen mente at der var tydelige fordele ved dette begreb frem for begrebet "Humanitær Intervention", da R2P betoner pligten til at reagere kraftigere.

Konkurrence i samme art er normalt ikke tydelig som konkurrence imellem arter, medmindre i tilfælde af en pludselig drastisk ændring.

Korsarmene er senere nedrevet, men der ses tydelige spor af dem i ydermurene.

Krateret har en skarp og tydelig profil, som i sammenhæng med dets høje albedo tyder , at det er ret ungt.

Kritikken af musikindustrien kommer tydeligst frem i nummeret "Have a Cigar" hvor Waters harcelerer over industriens manglende respekt for musikken.

Cetus har både en kometlignende hale af udstødte gasser fra stjernen og en tydelig bovbølge foran sig i rummet, som den bevæger sig gennem med en fart over 130 kilometer per sekund.

Landbrugets udfordringer sætter dog stadig tydelige spor i bankens regnskab.

Maestoso-delen i anden sats er et tydelig udtryk for europæerens tro sig selv, sin teknologi og videnskab.

Mange blade har både en tydelig midtribbe (1), der ses som en forlængelse af bladstilken, og afgrenende sideribberne (2).

Med Rigoletto blev Verdis idé tydelig om det musikalske drama som en blanding af heterogene elementer der afspejler den sociale og kulturelle kompleksitet.

Med sin sikre temposans var hun en ideel samarbejdspartner for medvirkende solister, og hendes slagteknik var distinkt og tydelig.

Men der opstår også en tydelig kemi mellem Victoria og Iyad, hvorfor denne kemi bliver det største benspænd for Iyads terrorplaner.

Men her viser det sig at der er tydelig forskel elastikkens trækkraft (

Mest af alt leverer den en frygtelig kalkuleret konsensussøgende fortælling, en kunstig alsidighed, der til dels opnås ved tydelige religiøse hentydninger."

Motas indflydelse i Molde blev især tydelig, da det lykkedes norske fans at indsamle 250.000 norske kroner (213.000 DK), som skulle hjælpe Molde med at købe Mota fri i AaB.

Musikstilen er for det meste hurtig, enkel og nogen gange tung og aggressiv med en tydelig episk "kampfølelse."

Når en person bruger projektion, er der en tydelig forvrængning i oplevelserne, som kan være let for andre at se.

Ofte er den kognitive påvirkning tydelig ved anvendelse af en almindelig anvendt demenstest.

Også dette år havde man televoting, denne gang i næsten alle lande med undtagelse af Cypern og Ungarn, og succesen var tydelig, da seertallene atter var stigende.

Også i selve udførelsen af udsmykningerne blev den europæiske indflydelse mere tydelig.

Omkring, den tid hvor Snoop Doggs andet album, Tha Doggfather, blev udgivet i november 1996, var prisen for at leve (eller bare at efterligne) et gangsterliv blevet meget tydelig.

Otterndorf og Land Hadelns lange vedvarende velstand kan tydelig ses i kirkens righoldige indretning.

Park fik med dette et dilemma, eftersom hans eget styre var baseret en tydelig anti-kommunistisk politik.

snuden findes en tydelig hvid V-tegning samt andre hvide tegninger.

Programmet startede med kun at fokusere drenge mellem 11 og 18 år, men som bevægelsen voksede, blev behovet for ledertræing og programmer for yngre og ældre drenge og piger blev tydelig.

RAF var tydelig fyldt af et erklæret had mod systemet og statsapparatet til forbundsrepublikken Tyskland.

Reynolds og Wilson (1991), s. 40. Den eneste førkristne subskription af en Statilius Maximus (o. 180 e.Kr.) peger en tydelig aktivitet i retning af at forbedre teksten.

Samtidig er der en tydelig inspiration fra tidens revolutionære bevægelser i Asien og Afrika.

Samtidig er sammenhængen mellem finanspolitikkens korte og lange sigt tydelig og institutionaliseret i Danmark.

Sangene i filmen er selvstændige sange, men de fleste komponeret således, at parallelerne til The Beatles "rigtige" sange er tydelige.

Selve skærmen sidder tæt til glasset, der gør at det er en klar og tydelig skærm.

Selvom hun ikke var alene om at fremkalde alle de 140 romancer, er det tydelig, at fra og med Hjertets melodier, op. 5, havde hun en klar indvirkning sangenes endelige udformning.

Senere bliver den brun med mere tydelige porer.

Senere bliver den rød med tydelige, hvide korkporer, og til sidst er den brun og glat, men ikke afskallende.

Slægtskabet var tydeligst mellem Saab 9000, Fiat Croma og Lancia Thema.

Stalins beundring var mest tydelig ved, at han altid havde et eksemplar af Sjaposjnikovs vigtigste værk Mozg Armii (Мозг армии, "Hærens hjerne") (1929), sit skrivebord.

Stropharia aeruginosa er en meget spektakulær tyrkisfarvet, skællet, sortsporet bladhat med en ret tydelig stokring, mørke lameller med en tydelig hvid kant og normalt ingen markant lugt.

Stropharia aeruginosa er en meget spektakulær tyrkisfarvet, skællet, sortsporet bladhat med en ret tydelig stokring, mørke lameller med en tydelig hvid kant og normalt ingen markant lugt.

Succesen ved denne infiltration var især tydelig i det bayerske Zensurkollegium, som var den myndighed, der censurerede udgivne skrifter, det bestod næsten udelukkende af Illuminater indtil kurfyrstens indgreb i 1784.

Sven Nykvist forsøgte sig også som filminstruktør selv i enkelte tilfælde, men det var og blev med fotograferingen, han satte sit tydelige fingeraftryk i filmhistorien.

Til biblioteksindbindinger kan det være en fordel at bruge lav fals, da belastningen ved åbning af bogen fordeles over en større flade; det ses tydeligst billedet herunder.

To af de mest tydelige forskelle mellem pubertet i piger og pubertet i drenge, er den alder hvor den begynder samt de store kønssteroider der er involveret.

To minutter efter blev der kastet røde markeringer ned det tydelige Hanz-Steyer-Stadion i Ostragehege nord for bykernen.

Træet i båden var rådnet op og båden sunket sammen efter de mange århundreder i jorden, men bådens størrelse og form kunne tydelig afgøres ud fra rækkerne med klinknagler.

Under hvert grenfæste opstår der en hulhed, som fortsætter ned ad stammen som en tydelig sænkning.

Under kampene om Tampere havde de røde, som nu var i defensiven tydelig større motivation til at kæmpe, og general Mannerheim måtte bruge nogle af sine bedste enheder de nye Jägerregimenter i slaget.

Vanskelighederne blev tydelige da forsøg at måle densiteten af plutonium gav inkonsistente resultater.

Versionen blev afvist i 1871, angiveligt fordi den manglede en tydelig primadonna-rolle, og Musorgskij gik i gang med at revidere operaen.

Vi er alligevel sikre at komme frem", og hendes stemme var lige rolig, lige tydelig som i fængslet."

Vinter-Eg (Quercus petraea) af proveniensen "Agder" med den tydelige topskudsdominans, som giver netop disse træer en meget ret vækst med gennemgående stamme.

Ydermere er kræftstamceller normalt ikke tydelige mikroskopisk, og hvis de er til stede kan de fortsat udvikle sig og spredes.

De er vanskeligere at øje , men efterlader sig tydelige spor.

Den er kendetegnet ved et fugtigt klima, der mildnes grund af havets nærhed, sådan at man har forholdsvis kolde vintre og ingen tydelig tørketid.

Den forandrede politiske situation blev også tydelig i Ernst Haeckels værk, der overtog ideen om en naturvidenskabelig verdensanskuelse fra materialisterne, men gav den en ny politisk retning.

Den første beskrevne inkonformitet findes ved Siccar Point i Skotland, hvor der ses en tydelig vinkeldiskordans mellem øvre lag af sandsten og konglomerat og nedre lag af sandsten og skiffer.

Denne vækst skulle styrke nationen både økonomisk og politisk, og dermed fik naturvidenskaberne en tydelig politisk-økonomisk dimension.

Den særlige Jeff Lynne-lyd som i brund og grund ER inspireret af The Beatles er tydelig begge numre.

Der findes schumannske træk specielt i anden og fjerde sats, mens koralsektionen i fjerdesatsen tydelig peger frem mod Brahms.

Desuden var han tydelig ængstelig for, at regeringen ikke gjorde nok for at sætte Norge i forsvarsstand imod et muligt svensk angreb.

Det bliver tydelige i arkæologiske udgravninger i området, hvor genstande fra det 2.århundrede af både græsk-romersk, kinesisk og indisk oprindelse ofte dukker op især i Bagram.

Det de har fælles er den tydelige tilknytning til fotografien, som i USA fik den største indflydelse billedkunsten.

Det er en hunkønsform af ordet clarus, som betyder "klar, tydelig".

Det er kun af de andre rum, hvor der er tydelige beviser , at de har været anvendt til gravlægninger, skønt en rende i gravens andet kammer indeholdt et lig, der måske hat været en oprindelig begravelse.

Det første fund af en dromaeosaur, hvor der var tydelig tegn fjerdragt, var Sinornithosaurus.

Det lys, der danner den sekundære regnbue, har været igennem to sådanne "spejlninger" (hvor lyset til den primære regnbue kun spejles en enkelt gang), og det er forklaringen , at den sekundære bue er mindre tydelig end den primære.

Dette kommer måske tydeligst til udtryk i hans tempovalg, hvor han havde en nærmest mirakuløs evne til at vælge det helt rigtige tempo.

Dette træk kommer også tydelig frem i arbejder som Fortællinger, tildeels efter Criminal-Acter I-II (1822-23), den første selvstændigt udgivne samling kriminalnoveller og i andre værker.

Det var et vestligt lydbillede mere end et østligt, men med en tydelig, berettiget østlig indflydelse, der har rod i europæisk folkemusik."

Efterhånden som barnet bliver ældre, bliver den beskedne størrelse af kraniet mere tydelig, også selv om hele kroppen ofte også er væksthæmmet og undervægtig.

Efterhånden som de nuværende tørvemoser for ca. 3.000 før vor tid begyndte at danne sig, måtte disse bosættelser opgives, men markgrænserne ses endnu tydelig.