61150 eksempel sætninger med var

Constantius besejrede dem uden for Arles, og var Konstantin moden til forhandling.

Cropper producerede flere af indspilningerne, ligesom han var med til at skrive flere af sangene.

Cypern var en del af det ptolemæiske rige, og en af Auletes' halvbrødre havde regeret som konge i tyve år.

Da baneanlæggene i de andre byer stort set var ødelagt, blev meget af trafikken mellem Leipzig-Dresden-Berlin ført over gods- og rangerbanegården Friedrichstadt, hovedbanegården og banegården i Dresden-Neustadt.

Da den amerikanske 25. amerikanske division og resten af 2. marinedivision var ankommet den 2. januar 1943 blev alle de amerikanske enheder Guadalcanal og Tulagi en del af 14. korps med Patch som øverstkommanderende.

Da de tjetjenske separatister i begyndelsen af 1990'erne udråbte en selvstændig tjetjensk republik var det Ichkeria-navnet man anvendte.

Da det kom frem, at Best var forfatteren, blev han afskediget fra sit dommerembede.

Da det kom frem at klubbens økonomi var mildest talt elendig, blev byggeriet af det nye stadion, Nou Mestalla, sat i bero med effekt fra d. 26. Februar 2009.

Da disse normalt ikke var signeret, blev de senere ofte fejlagtigt tilskrevet andre malere.

Dagen efter, det var blevet meddelt, at vi blev løsladt, skulle vi stå fra klokken seks morgen til klokken seks aften i silende regn uden noget hovedet, og om dagen skulle vi stå fra klokken 11 til tre uden at mad eller komme toilettet.

Dagen efter døde Fürtwangler, og en epoke var slut også for Celibidache.

Da han modtog Sigurd, var Balduin 52 år og generet af smerter i brystet efter at være ramt af en tyrkisk pil.

Da han var 16 år gammel kom Edward Bancroft i lære som læge, men stak af, da han var kommet i gæld til sin læremester.

Da han var 16 år gammel kom Edward Bancroft i lære som læge, men stak af, da han var kommet i gæld til sin læremester.

Da han var 17 år, var der ikke mere arbejde operaen, Jackie og vennerne blev nødt til at finde andet arbejde, hvilket var svært, da de var ufaglærte.

Da han var 17 år, var der ikke mere arbejde operaen, Jackie og vennerne blev nødt til at finde andet arbejde, hvilket var svært, da de var ufaglærte.

Da han var 18 måneder var han i stand til at læse op af New York Times.

Da han var 18 måneder var han i stand til at læse op af New York Times.

Dahl var en ualmindelig fint dannet mand med mange åndelige interesser.

Modsat tidligere år var salget af konsollen udelukkende online i første omgang.

Mozarts tekster kom fra en række forskellige kilder, og de tidlige operaer var ofte tilpasninger af eksisterende værker.

Murene var lavet af enorme stenblokke fikseret med ler, og selv kinesisk artilleri havde svært ved at bryde igennem dem.

Problemerne vedrørende stillingsskiftet skyldtes, at terrænet var for impassabelt til, at de tyske pjecer kunne komme frem i de nye stillinger.

Problemet var, at der ikke var arkæologisk belæg for, hvordan vestfronten havde set ud.

Problemet var, at der ikke var arkæologisk belæg for, hvordan vestfronten havde set ud.

61150 eksempel sætninger med  var