61150 eksempel sætninger med var

Da Danzō kun var blevet nomineret og ikke var blevet valgt af Jounin'erne endnu som officiel Hokage, måtte han holde Naruto under opsyn, da han var byens helt.

Da Danzō kun var blevet nomineret og ikke var blevet valgt af Jounin'erne endnu som officiel Hokage, måtte han holde Naruto under opsyn, da han var byens helt.

Da Danzō kun var blevet nomineret og ikke var blevet valgt af Jounin'erne endnu som officiel Hokage, måtte han holde Naruto under opsyn, da han var byens helt.

Da det hele var ovre, var der kun muslimer tilbage i Shaanxi.

Da det hele var ovre, var der kun muslimer tilbage i Shaanxi.

Da de var kommet ind i Röhms celle, gav de ham en ladt Browning-pistol og sagde til ham, at han havde 10 minutter til at begå selvmord, og ellers ville de gøre det for ham.

Da driften var kommet i gang, viste det sig imidlertid, at vognene ikke var holdbare nok.

Da driften var kommet i gang, viste det sig imidlertid, at vognene ikke var holdbare nok.

Da guldet i de californiske guldfelter var koncentreret kunne de tidlige guldgravere ganske enkelt udvaske guld af gruset i Californiens floder og vandløb med pander.

Da han overværede et show i Mekka ved Shaftesbury Avenue, han en kvintet-harmonigruppe kaldet Chimera fra Plymouth, Devon, der for nylig var blevet professionelle.

Da han stadig var umyndig kontrollerede hans mor hans lande for ham, indtil han nåede en alder af 15 år.

Da han var kommet tilbage til klosteret, fortalte han om hende til sine klosterbrødre og den fortælling blev bevaret blandt dem som en mundtlig tradition, indtil den blev skrevet ned af Sophronius.

Da Ibn Battuta begyndte sin pilgrimsfærd, var han alene, men senere rejste han fortrinsvis med et større følge, og han udviklede en evne til at omgive sig selv med stadig større velstand og stadig flere velbehageligheder.

Da kommandogruppe B først stødte et relativt stærkt forsvaret område af byen var overraskelseseffekten borte og tyskerne begyndte hurtigst muligt at forberede sig et angreb nordfra.

Da landevejstrafikken efter besættelsen kom i gang igen, var der ikke noget økonomisk eller praktisk grundlag for at videreføre Kolding Sydbaner.

Da Lorenzinis opmærksomhed fuldt ud var optaget af hændelserne i Cochen, indledte Beresford-Pierse sit hovedangreb med 5. indiske brigade sletten nedenfor støttet af de fire Matilda kampvogne.

Da man endnu benyttede spolebånd, var det Nagra IS (IS står forresten for Idioten Sicher), der var den foretrukne reportagebåndoptager.

Også de omkring 40 danskere, der stadig befandt sig i Myanma, blev af den danske ambassade blevet opfordret til at forlade landet, mens der endnu var kommercielle flyforbindelser.

Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel.

Olivenhøsten i oktober og november og den efterfølgende forarbejdning til olie var arbejdskrævende, og det var nødvendigt at alle arbejdede sammen.

Olivenhøsten i oktober og november og den efterfølgende forarbejdning til olie var arbejdskrævende, og det var nødvendigt at alle arbejdede sammen.

Om eftermiddagen havde man imidlertid formået at samle nogle hundrede britiske "ekstra konstabler", blandt andet Oxford-studenter, som var turistbesøg i den hellige by.

Omend hans modstand var forgæves, kan man ikke nægte, at han arbejdede med en utrættelig energi; derimod manglede han i høj grad diplomatisk smidighed og takt.

Om Greene sagde Copper: "Han var en ret gammel mand, men de havde et nært forhold.

Storkommune var et begreb, der var opstået for at skelne de nye kommuner fra de tidligere, da de almindeligvis havde samme navn som en af de kommuner, der blev lagt sammen.

61150 eksempel sætninger med  var