Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
Hvilken preposition, der skal bruges med  bo

Hvilken preposition, der skal bruges med bo

Ægteparret boede i Paris indtil 1902, hvor Anna Gabriele pludselig døde, 40 år gammel.

Alene i hovedstaden Phnom Penh har humanitære organisationer anslået, at 23.000 børn bor gaden, og landsbasis er skønnet ca. 380.000 forældreløse børn.

En tid efter at hun var fyldt ti år, flyttede hun til USA for at bo hos sin far, som satte hende i skole i Memphis.

Filmen foregår i England, primært i en families hjem, hvor Daniel og hans kone Jane bor med sine forældre; da historien begynder, er det den dag hvor Daniels far skal begraves, og han er selv i færd med at organisere denne begivenhed.

Goldenbek ligger tre kilometer syd for Pronstorf ved Landesstraße 6; Der bor omkring 140 mennesker og her er børnehave og folkeskole.

Bille boede til sin død Billesholm.

Allerede to dage efter ankomsten døde Edvard den Landflygtige, men familien fik lov at blive boende ved kongens hof.

Bierne vil efter nogle dage begynde at bygge vokstavler, men da de ikke kan bygge tag, kan de ikke vedvarende bo under åben himmel.

Han boede som kronprins i et halvt års tid i Grækenland med sin familie, hvorefter familien i december 1967 måtte flygte ud af Grækenland.

Arkivundersøgelser af brevne har afsløret, at kvinden, han elskede, var frøken Stéphanie-Felice du Motel, datter af en fysiker det pensionat, hvor han boede efter sin løsladelse.

Både her og længere sydpå i nutidens Nordland blev der etableret en række fiskevær, hvor der i 1500-tallet boede fra 10 til 60 familier.

Familien Salomonsen boede over længere perioder i Italien og var for alles 4`vedk. medlemme af PNF.

I stedet overlod de ham et slot, Huis Doorn, hvor han boede indtil sin død i 1941.

Indbyggerne byttede deres lokale produkter, sandsynligvis ting som pelsværk for våben og smykker med folk fra Baltikum og Skandinavien samt med folk, der boede langs de oprindelige østlige handelsruter.

Grunden til at der ligger en landsby i en by er, at nogen fra Athen ville bo for sig selv.

Beregninger over befolkningens størrelse viser, at der kan have boet mellem 100.000 og 200.000 mennesker i Danmark: 10-20 pr. km².

En tysk undersøgelse viste, at et modent bo af den store gedehams gennemsnitlig producerede 330 hunner og 357 hanner.

Han var selv fritaget for militærtjeneste, da han boede indenfor byens porte.

Mere end 11.000 flygtninge boede gennem flere år i den pigtrådsindhegnede lejr, der i denne periode rent faktisk udgjorde amtets trediestørste by.

I 1907 viste statistikken, at 48% af indbyggerne boede udenfor deres fødested, dvs. at hver anden borger en eller anden måde havde deltaget i de indenlandske vandringer, som i dette omfang er enestående sammenlignet med andre europæiske lande.

Ved bobestyrerbehandling vælges en bobestyrer, som vil stå for upartisk og retfærdigt at dele boet imellem arvingerne.

Kirken ligger kun et stenkast fra Krasiński-palæet det sidste sted, Chopin boede inden afrejsen fra Polen.

Hun boede blandt andet hos sin bror og senere hos sin søster og var ofte låst inde sit værelse, hun ikke skulle flygte.

Palæstinensiske indvandrere er derfor registreret med oprindelse i det tidligere bopælsland, hvor de boede før ankomsten til Danmark.