Hvilken preposition, der skal bruges med brug

til Occurrences 941%

Actionrollespil er ikke en undergenre som sådan, men snarere et element som man kan bruge til at beskrive et spil, som lægger en stor del af deres fokus kamp.

af Occurrences 828%

Abildgaards brug af farver er meget utraditionel for den tid: Hudens toner går imellem en lys gul og en stærk rosa til den mørkt brune farve i skyggerne.

i Occurrences 479%

Adskillige stykker musik der havde været under overvejelse til, men ikke brugt i The Wall heriblandt "Your Possible Pasts", "One of the Few", "The Final Cut", og "The Hero's Return" var dengang lagt til side til Spare Bricks.

som Occurrences 437%

Advarselsskilte gør opmærksom farer og bruges som sådan ikke kun i trafikken men også ved andre ting, man skal tage sig i agt for, f.eks.

for Occurrences 433%

Adgangsvejene til parken består flere steder af stier til brug for kvæg.

af Occurrences 219%

Afbrydelsen i krigen blev brugt af nederlænderne til at opbygge deres flåde.

i Occurrences 165%

Aftenposten, den største publikation riksmål, tog retskrivningen af 1986 i brug i 1991, og opgav samtidig de traditionelle symbolformer i hovedsagen (enkelte journalister fortsatte med at bruge dem i nogle år).

Occurrences 129%

Af de fire kaprede fly den 11. september, var den ni minutters forudanmeldelse om kapringen af Flight 11 det længste tid som NORAD havde brugt at svare, før flyet ramte sit mål.

om Occurrences 93%

"At til Ryes Brigade" blev herefter brugt om de faldne.

for Occurrences 52%

Allerede fra ca. 1158 havde skibsbyggerne i Kina taget nyere hjælpemidler som "demonstrationsmodeller" i brug for at vise hvordan skibet skulle være, denne er en moderne metode for formgivning som normalt er brugt for kravelbygningen.

ved Occurrences 45%

Anti-digitalis antistof, som er den målrettede behandling for digoxinforgiftning, kan også bruges ved alvorlig digitoxinforgiftning.

som Occurrences 41%

Argo blev efter søsætningen taget i brug som model for fremtidige hovedskibe med flere kanondæk, blandt andet da en kontrakt om bygning af et nyt skib omtrent samme størrelse blev indgået med Balfour.

ved Occurrences 30%

Af "H 39"erne var 16 i brug ved kavaleriet i Nordafrika og 6 i depot.

Occurrences 25%

Aktuelt (februar 2008) har US Navy omkring 850 Harpoon-missiler, og langt størstedelen er missiler til brug fly.

under Occurrences 23%

Apache-kvinderne skabte også et produkt af majs, der meget tæt op ad mexicanske øl, der kendt som tulpi eller tulupa blev brugt under pigers pubertetsriter.

til Occurrences 20%

Aftaler omfatter også arter der indsamles med henblik muligt brug til biologisk bekæmpelse.

med Occurrences 14%

Andre former for værktøj kan bruges med samme symbolik.

indtil Occurrences 13%

Alt konstruktionsarbejdet var færdigt i april 1945 og basen forblev i brug indtil krigens slutning.

mod Occurrences 13%

Baleog er krigeren, med en bue og pil som ikke blot kan bruges mod fjender, men også til at ramme knapper som ikke ellers kan nås.

blandt Occurrences 12%

Hans arbejde er blevet flittigt brugt blandt pædagoger og i folkeskolen.

fra Occurrences 11%

Angrebet var afhængig af torpedoer, men de eksisterende japanske torpedoer krævede dybt vand ved brug fra fly.

over Occurrences 10%

Enkle grundlæggende boligformer blev brugt over en lang periode.

med Occurrences 9%

Beeler, p.45 Den franske og tyske flåde tog også opfindelsen i brug med det samme, med en licens det såkaldte "Wilson system" til sammensat panser.

omkring Occurrences 9%

Albummet betragtes af mange som et af musikkens absolutte højdepunkter især pga. dets nyskabende sange, som The Beatles brugte omkring 700 timer i studiet .

fra Occurrences 8%

Flag brugt fra 1972 af de stater, som var med i Føderationen af Arabiske Republikker.

Hvilken preposition, der skal bruges med  brug