Hvilken preposition, der skal bruges med haven

til Occurrences 232%

Aarhus Havns nordre administrationsbygning havde siden 1898 haft til huse i det gamle toldkammer, som ved brinken af oprindelige å-havn.

i Occurrences 177%

Afsnit 109 er det eneste afsnit, som Mormonkirken ikke længere har i deres udgave af Lære og Pagter, som fandtes i 1844-udgaven.

Occurrences 108%

Anna vil gerne vise Mark, at hun vil ham, og hun har en almindelig hverdag besluttet sig for at forføre ham.

med Occurrences 73%

Af denne slægt skrives Thilluf Josephsen 1492-1504 til Gyllarp og Hammerstad og havde med sin hustru, Gunhild Ovesdatter Bing, sønnen Jens, der formentlig blev født kort efter det 16. århundredes begyndelse.

ved Occurrences 48%

Albummet solgte 566.000 eksemplarer i den første uge og havde ved udgangen af 1996 solgt over 6 millioner eksemplarer.

for Occurrences 46%

En original idé animatorerne havde for Marge, når hun gik gennem døråbninger, var at hendes hår blev tvunget ned, når hun gik gennem den, og snart hun var fri af døren, ville det springe frem og tilbage.

som Occurrences 45%

Adskillige planlagte franske invasioner blev forsøgt, der også havde som formål at en Stuart tilbage til tronen.

i Occurrences 36%

Arbejdsholdene blev sejlet op og fordelt stationerne og arbejdede i felten eller havet i de korte, men hektiske sommerperioder.

af Occurrences 25%

Alt omkring hende forandres, og hun ændre sine forestillinger om sig selv, det billede hun har af sig selv.

fra Occurrences 24%

Frank bliver opsøgt af Radovan og hans fætter i sin bil, hvor han tilbyder dem 100 gram hvid heroin, som han har fra en tidligere handel.

af Occurrences 23%

En morgen vågner hun op ved siden af en kunde, der i nattens løb er afgået ved døden og har efterladt hende et hav af problemer.

under Occurrences 22%

Amerikanerne havde under 100 døde.

omkring Occurrences 22%

Aage Hauken: I skyggen av Vesuv (s. 101) Pompeji havde omkring 20.000 indbyggere, da Vesuv gik i udbrud.

over Occurrences 21%

Bagsværd Kirke indviede 20. september 2009 Utzonflyglet, et halvkoncertflygel (232 cm) tegnet af Jørn Utzon, som det allersidste han havde over tegnebordet.

omkring Occurrences 16%

Årsagen til krillens succes hænger sammen med den utroligt store planktonproduktion i havet omkring det isdækkede kontinent måske den største produktion af plankton i verden.

Occurrences 11%

Bebyggelsen ligger i 2.092 meters højde over havet Coloradoplateauet og dækker et areal 34,7 km², hvoraf hele området udgøres af land.

til Occurrences 10%

Andre drager over Det Røde Hav til Yemen eller Saudi-Arabien mens en del rejser over grænsen til Etiopien.

blandt Occurrences 10%

Han havde blandt andet datteren Birgitte Gøtzsche.

om Occurrences 8%

Man gøre sig klart, at skrifterne blev forfattede med de (bevidste eller ubevidste) fordomme, som forfatterne måtte have om Germanien.

gennem Occurrences 7%

Bevægelsens grundlægger havde gennem syv år været aktiv i hooligangrupperingen Fri Sport Brøndby, og flere af bevægelsens demonstranter var kendt fra det danske hooliganmiljø.

med Occurrences 7%

Her går de lodrette klippeagtige kalkklinter helt ned til havet med ingen, eller kun en kort, stenstrand i mellem.

for Occurrences 6%

grund af landhævningen efter den sidste istid steg øerne op af havet for ca 10.000 år siden.

før Occurrences 6%

Erslevs mor havde før ægteskabet med Jacob Erslev været gift med amtsforvalter Conrad Vilhelm Barner (

som Occurrences 6%

Flod- og havlampretterne lever i havet som blodsugere og ådselædere mindre fisk, men tager ikke føde til sig under opgangen i åer og floder.

indtil Occurrences 5%

Biografen havde indtil oktober 2011 til huse i den gamle bygning "Nørrehus" beliggende i Ringkøbings gågade, hvorefter den flyttede til bygningen "Borgen" hjørnet af Christian Husteds Vej og Nygade.

Hvilken preposition, der skal bruges med  haven