Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
Hvilken preposition, der skal bruges med  hjem

Hvilken preposition, der skal bruges med hjem

Andre bestyrelsesaktiviteter omfatter også formandskaber for bestyrelserne for Hjem til Alle og Ungdomsbureauet.

Arbejderklasse og kapital-ejere havde kort sigt en fælles interesse i at hive profitter hjem fra Den 3. Verdens lande, selvom de naturligvis førte en lønkamp om fordelingen.

Allerede i 1926 skænkede han sit eget hjem i Liverpool til rekreationshjem til syge børn, og senere skænkede han store også beløb bl.a. til hjem for krigsinvalider.

Aktiviteten viser sig også ved gasudslip i Solfatara krateret (navngivet efter det mytologiske hjem for den romerske gud, Vulcan) og ved sænkninger og hævninger, såkaldte bradyseismiske fænomener.

Allerede i 1920'erne havde man tænkt muligheden at kortlægge Grønland fra luften og i 1929 blev søløjtnant Axel Schmidt sendt til Grønland for at undersøge mulighederne for beflyvning, og han vendte hjem med positive anbefalinger.

Filmen er optaget i og omkring hans hjem Færøerne.

Af taknemmelighed mod sine redningsmænd optager professoren nu Fyrtårnet og Bivognen i sit hjem som sine to plejebørn.

Aflastningsfamilien beskrev Wenche Behring som sær og vanskelig, mens hun sin side afsluttede kontakten fordi hjemmet efter hendes mening "ikke passede for Anders".

Frankrig blev slået ud af den forsvarende mester, og Schweiz blev sendt hjem af Ungarn.

Anklagerne vil kunne komme fra en af de civile tolke, som er ved at blive sendt hjem før tid.

Hun nåede til finalen hvor, hun vandt sammen med partneren Mathias With Jensen, men blev snydt i troskabstesten og rejste hjem uden gevinsten, 450.000 kroner.

Gunnars fjender nærmede sig hans hjem om natten, usikre om han nu også var hjemme Lidarende.

vejen hjem gennem Cotswolds han en træklynge i en bakkeside, og tænkte at dette var da kønnere end den store katedral, og fik idéen om at lave en katedralhave.

Faderen, der tidlig thavde udset denne søn til hoftjenesten frem for de ældre, gav ham i hjemmet under sin egen ledelse en omhyggelig uddannelse.

Pilgrimsfærd var en bevægelse mod det sande hjem hos Gud i himlen; mission blev i den sammenhæng opfattet som en pilgrimsfærd.

Sofus kører vejen hjem forbi byens avis og tv-station, og får dem til at bringe et billede af bilen og sige, at Theodor står op imod verdenseliten.

Efter 20 dage havet lider Odysseus igen skibbrud, denne gang Fajakernes ø Scheria (Poseidon har nemlig opdaget, at Athene og Zeus prøver at Odysseus hjem bag hans ryg).

sengeafdelingen lægger de stor vægt patienter der skal genoptrænes efter behandling specialafdelinger i Århus, og har udviklet et brobyggerteam der følger patienterne helt hjem ved udskrivelsen.

Da forhandlingerne ved den nedsatte kommission trak i langdrag, kom han ikke til at deltage videre i dem, og han måtte rejse hjem inden deres afslutning.

Annie Oakley Center Foundation siger, at Oakley besøgte sin gifte søster Lydia Stein i hendes hjem nær Cincinnati i 1875.

Denne helikopterstyrke er planlagt til at blev trukket hjem omkring 1. januar 2008.

Efterhånden som brevduerne trænes, øges denne afstand, og som treårig kan en veltrænet brevdue finde hjem over afstande mere end 1200 kiometer afstande den kan tilbagelægge med en hastighed mellem 60 og 80 km/t.

De teologiske værker foreskriver nærmere bestemmelser for hvad der skal tilhylles og hvornår det skal aktualiseres, både i hjemmet overfor kernefamilien, i privaten overfor den udvidede familie, overfor det modsatte køn og i offentligt rum.