Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

Hvilken preposition, der skal bruges med « interesseret »

Hvilken preposition, der skal bruges med « interesseret »

 • Adolf Wilhelm Edelswärd var søn af Fredrik Wilhelm Edelsvärd, som var soldat, ingeniør og desuden interesseret i udvikling af landbruget.
 • Han kontaktede straks Carnarvon og bad ham komme, og den 26. november 1922 ankom Carnarvon sammen med sin datter og andre interesserede for at se graven.
 • Imidlertid havde han ikke lagt sine gamle interesser hylden, for vidt de kunne fremmes uden at lægge for meget beslag hans tid.
 • Fra norsk side blev disse anklager mødt med modanklager; briterne tildækkede sine kommercielle interesser med krigens behov.
 • Foreløbig forenede han sine gamle og nye interesser ved at lægge sig efter lægevidenskabens og dens dyrkeres historie, men det varede ikke længe, inden han helt gik over til historiske studier.
 • Foreningen varetager desuden branchens interesser overfor det politiske system, pressen og øvrige interessenter.
 • Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og styrke et godt kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.
 • Hermed indtrådte også en vis forskydning blandt stormagterne, da visse af dem, som USA, Frankrig, England og Rusland, blev mere verdenspolitisk interesserede end de øvrige.
 • Hun voksede op i et velhavende hjem i Nørregade, og hendes far havde mange interesser som han delte med sine børn: astronomi, musik, botanik, æskemageri og skønlitteratur.
 • Standardkriterierne for diagnosen kræver forringelse af social interaktion og gentagne og stereotype adfærdsmønstre, aktiviteter og interesser uden væsentlig forsinkelse i sprog eller kognitive udvikling.
 • I lighed med andre europæiske nationer forsøgte Sverige at varetage sine nationale interesser under den finske borgerkrig og 1. verdenskrig.
 • Disse drøftelser afspejlede de modstridende interesser mellem USA og Japan om graden af indflydelse i kinesiske anliggender, efter som USA støttede Chiang Kai-shek i dennes genforeningsbestræbelser med Manchuriet.
 • Desuden varetager Danmarks-Samfundet flagets interesser blandt andet ved udgivelsen af publikationer med videre.
 • Klokken 22 lukker alle forlystelser og samler interesserede foran den store Heuvelse Kerk hvorfra et procession føres til begravesespladsen Piushaven.
 • Antikvariatet var legendarisk og kendt af forfattere og andre litterært interesserede fra hele landet.
 • Omsorgen for universitetets forhold skyldtes, at han som ung havde fået en udmærket uddannelse, og at han bevarede sine videnskabelige interesser gennem hele livet.
 • Ifølge organisationens formålsparagraf skulle den "varetage de fælles interesser indenfor den tyske industri, og samarbejde i alle spørgsmål som vedrører den tyske industri".
 • Denne film analyserer de overordnede økonomiske interesser bag konflikten mellem palæstinensere og israelere, med særligt henblik internationale olieinteresser i området.
 • I demokratier, og i mindre udstrækning i republikker, er den fjeder kærligheden til dyden, villigheden til at sætte samfundets interesser over egeninteressen.
 • Hvor grækerne var begejstrede for OL, var franskmændene mindre interesserede selvom antallet af deltagende lande var fordoblet til 28 og der nu var 75 discipliner programmet.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere