Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

Hvilken preposition, der skal bruges med « natur »

Hvilken preposition, der skal bruges med « natur »

 • Begge muligheder kan måske være lige gode, men når man tager naturen i betragtning, er den første betydning nok den mest sandsynlige, idet landskabet udenfor bymarken overvejende har henligget i hede.
 • Begge vil tæmme naturen med formende ånd.
 • Alle disse isotoper er stabile og er også tilstede i naturen som primordiale nuklider, men den større mængde af dem sammenlignet med bly-204 (som kun har en primordial oprindelse) kan bruges til at aldersbestemme klippe med uranium-lead dating metoden.
 • Hendes oplevelser af naturen landet, markerne med dyrene, landskaberne og livet i staldene med køerne gav stof til hendes arbejde.
 • Af de to mineraler er det oftest celestit der findes i tilpas store aflejringer i naturen til at det er rentabelt at udvinde.
 • Baseret sine erfaringer fra Sydafrika fremførte Chauvel ideer om naturen af beredent infanteri.
 • Heri finder man også stærke indtryk af nordisk natur fra Island til Finlands østgrænse, fra Nordkap til Sydlolland.
 • Bertelsen har søgt at undersøge sindets natur ved at integrere østlig og vestlig psykologi.
 • Men fordi jeg havde mere kendskab til atomvåbnets natur end andre, var det min opfattelse, at USA næppe rådede over mange bomber.
 • Et andet element er en målrettet indsats for sammenhængende natur for bl.a. truede arter i det åbne land.
 • grund af naturen bag online interaktion, hvor identitet og anonymitet er lettere administreret end i direkte interaktion er effekterne af offline social ulighed tænkt som meningsløse i online fællesskaber.
 • Forskerne forsøger at afklare sprogets natur uden at afsige domme eller forsøge at udstikke retninger for fremtidig sprogudvikling.
 • Samlingerne fra Danmark, Færøerne og Grønland er verdens største og belyser naturudviklingen gennem de seneste 3,8 milliarder år og samspillet mellem mennesker og natur gennem de sidste 10.000 år.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere