Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
Hvilken preposition, der skal bruges med  nedgang

Hvilken preposition, der skal bruges med nedgang

Generel økonomisk krise og nedgang i slutningen af 1800-tallet spillede ind.

Et af rummene kopierer pyramidernes nedgang til de dunkle og mystiske gravkamre, og er opført med sorte granitgulve.

I samme gård et baghus 11 fag, 2 loft højt, med en kvist 3 fag mur og bindingsværk, med grundmuret kælder under, 5 fag, nedgang fra gården af en trætrappe 8 trin.

Arbeiderpartiet havde størst tilbagegang af alle partier, og havde sit næst dårligste valg siden 1924, med en nedgang 3,4 procentpoeng og seks mandater.

Begyndelsen nedgangen for Romerriget var mindre alvorlig i Nordafrika end andre steder.

Antallet af stemmeberettigede var 6 603 129 og antallet af afgivne stemmer var 5 374 588, hvilket gav en valgdeltagelse 81,39 %, en nedgang med 5,43 procent i forhold til sidste rigsdagsvalg.

Hele Mississippikulturen nåede sit højdepunkt omkring 1200-1400 AD, og det ser det ud til, at kulturen havde været i nedgang før Europæernes ankomst.

Bortset fra dette var Danmark blevet et tidligt modent billede af det, henimod hvilket tidens nedgang efter den franske omvæltning uophørligt stræbte, at se den rene stat detroniseret, opløst i stænder.

Han har peget , at solen synes at stå i centrum for en kult, der var centreret om solens gang gennem døgnet: dens opgang i øst, gang i løbet af dagen, nedgang mod vest og bevægelse om natten.

I 2010 fandt Gallup i en undersøgelse med adspurgte i 111 lande, at der var en betydelig nedgang siden 2007–2008 i antallet af amerikanere og europæere som global opvarmning som en alvorlig trussel.