Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

Hvilken preposition, der skal bruges med « planer »

Hvilken preposition, der skal bruges med « planer »

 • Åbenbart havde Brecht ingen planer om at blive i Østtyskland en dag længere, end det passede ham.
 • Af andre kommunale udgifter kan bl.a. nævnes de 78.000 kroner, Københavns Kommune brugte forud for rydningen, i forbindelse med Udarbejdning af evakueringsplaner for børnehaver og vuggestuer, og at lægge planer for den sociale døgnvagt.
 • For at mindske luftmodstanden under flyvning kan nogle typer understel trækkes op i vingerne eller i skroget, med overfladen af hjulene i plan med overfladen eller dækket af klapper; det bliver kaldt optrækkeligt understel (engelsk: retractable gear.).
 • Franskmændene forløb mødet med det indtryk, at briterne ikke ville samarbejde og at Murray havde une grande repugnanceoverfor dem; men han videregav rent faktisk planerne til Sir John French.
 • Beiste tvinger fodboldholdet og koretGlee Club til at arbejde sammen i en uge, og til trods for modstand og baghold, er planen i sidste ende vellykket og fordboldholdet vinder mesterskabet.
 • Al økonomisk virksomhed fandt sted efter planer fra bureauet Gosplan.
 • Arbejderne begyndte i 1725 efter planer af arkitekt Johann Conrad Schlaun.
 • Imens de lavede CD'en tænkte medlemmerne af Simple Plan mange navne inkl.Get Rich Or Die Trying og In The Zone.
 • Admiralitetet brugte disse planer som udgangspunkt for et meget mindre skib, velegnet til kystforsvar, og det blev påbegyndt i 1862 og fik navnet Prince Albert.
 • I løbet af krigen udviklede Grant et ry for at være mere optaget af sine egne planer end af fjendens.
 • baggrund af Gabrielsenkomitéens arbejde, blev Norges Vassdrags- og Energidirektorat i 1969 bedt om at udarbejde en plan over vassdrag som ud fra frilufts-, natur- og miljøværninteresser burde undtages fra kraftudbygning.
 • Der havde tidligere været spekulationer om, hvorvidt der fandtes en planet mellem Mars og Jupiter, men nu havde man pludselig fundet to.
 • Da Guderian blev bedt om at bidrage til planen ved nogle uformelle diskussioner, foreslog han en radikalt ny ide: Ikke blot hans panserkorps, men alle panserstyrkerne skulle koncentreres ved Sedan.
 • Det sker det molekylære plan gennem aktivering eller hæmning af gener, hvis genprodukter er vigtige komponenter i organismernes funktion som f.eks.
 • William af Malmesbury skrev i 1125, at kong Sigurd ændrede sine planer efter erobringen af Sidon.
 • Han var ikke alene grov i munden, men han gjorde det også til en vane at styre sine underordnede ned til den mindste detalje, ændrede planer uden at spørge og gik ikke kommandovejen, når det passede ham.
 • Ministeriet Halls Planer om en nordisk Union forud for Udstedelsen af Martskundgørelsen 1863."
 • Planer for et nyt bymuseum havde man haft længe, og de udviklede sig efterhånden til et kompleks af forskellige kulturelle institutioner.
 • Taktisk overlevelse (Tactical Survival) er en integreret del af Krav Maga Survival løsningen, som bibringer eleven idéen om altid at have en plan før en potentiel farlig situation opstår, samt hvordan man undgår potentielle farlige situationer.
 • Meget sjældnere end Merkurpassage og Venuspassage er passage af en planet foran en anden planet.
 • En indsmugling der viser sig at ske fra Persien (nu Iran), hvor Gorner tillige viser sig at have dødelige planer mod Storbritannien.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
la c i plante ku Mere
Ender med
hi n ning ud by Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere