Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

130 Verber der skal bruges til ordet « bygning »

130 Verber der skal bruges til ordet « bygning »

 • Frederik den Store fik opført flere kendte bygninger i Berlin.
 • Fabriksbygningerne blev revet ned og den enorme grund byggede kommunen flere nye bygninger.
 • Arkitekten, der blev udvalgt til at tegne den nye bygning, var John Poulson, der var en god ven med Graham Tunbridge, der havde overlevet krigen som British Rail-ansat, hvor de havde mødtes.
 • Kirkerummet er hævet over gadeplan, for at give plads til vinduer til en stor krypt (kordegnekontor og mødelokaler), hvilket får bygningen til at virke meget høj.
 • Bjerggade 20 var den Katolske kirkes skolebygning men da den ikke var i brug mere kunne Adventistmenigheden i Køge købe bygningen, et medlem i kirken mindes at indkøbsprisen var ca. 40.000 kr.
 • I slotshaven ligger der en lille bygning, som kaldes Prinsessernes Legehus, da de tre prinsesser (
 • Alemanno lovede at rive bygningen, evt flytte den til forstæderne.
 • Fra slutningen af middelalderen og renæssancen findes flere bygninger.
 • Selskabet fik hovedsæde i Aarhus og overtog Aarhus Telefonselskabs bygning, samtidigt med at det også lejede sig ind i det nyopførte Clemensborg.
 • Byen besøges af turister, som kommer for at se de mange historiske bygninger, herunder domkirken, slottet og det middelalderlige biskopslot, samt handle i specialforretningerne Steep Hill og Bailgate.
 • I marts 1925 blev bygningen solgt til frøken Kathrine Jespersen, som indrettede bygningen til husholdningsskole.
 • Lena og Flemming Lüttichau drev godset videre, dels som traditionelt landbrug med de i alt 385 ha. dyrket jord, dels ved at finde de nicher, der kunne skabe den ekstra indtægt, der gjorde det muligt at vedligeholde de mange historiske bygninger.
 • Han lod derfor bygningen med porten forhøje til to etager, som resten af bygningen.
 • I et forslag fra byudviklingsprojektet Byrum i Nakskov vil man renovere bygningen og indrette den som koncert- og kulturhus.
 • Arbejdet med at restaurere bygningerne til deres oprindelige stand fortsætter.
 • Geijer solgte den sydlige dele af gården og flyttede de to bygninger han ville have bevaret til den nordlige delen, og han renoverede dem.
 • En overgang i første halvdel af 1900-tallet brugtes yderligere en bygning som forskole eller "pogeskole".
 • A/S Scania-Vabis overvejede at stoppe driften helt og nedrive bygningerne, men grund af de gamle statutter om at der skulle drives fabriksdrift grunden, ville det betyde at staten havde kravde den efterfølgende.
 • Byggeriet indeholder to bygninger, et stræde mellem bygningerne og en offentlig plads, kaldet Nicoline Kochs Plads.
 • Siden 1960'erne er der tilføjet bygninger til sløjd og administration, og den gamle skole blev moderniseret i 2000.
 • I 1974 forlod de sidste toldere bygningen, som derefter kom i kommunens besiddelse.
 • Han begyndte også sin første bygningen fra bunden i New York City, the Bryant, et tredive-tre-etagers hotel- og ejerlejlighedsprojekt ved siden af Bryant Park Manhattan.
 • I Grønland løses dette problem ved at placere bygningerne klippegrund.
 • Kilde benyttede den toetages bygning som sommerhus.
 • At bygge en borg et sted, hvor der allerede eksisterede bebyggelse kunne kræve, at der blev revet bygninger ned. I Norwich bliver det estimeret, at der mellem 17 og 113 huse det sted, hvor borgen blev opført.
 • Russerne påbegyndte derpå bygningen af en dæmning fra Tamanhalvøen for derved at skabe en forbindelse fra øen til russisk territorium.
 • Byen er præget sf ældre historiske bygninger.
 • IBM fraflyttede den halvcirkelformede bygning og den kvadratiske nabobygning og de overgik til Danica Ejendomme og Nordea Ejendomme der forsøgte at leje bygningerne ud til kontorformål.
 • Optagelser, der dokumenterer bygningen af den nye Knippelsbro i København i perioden 1935-1938.
 • I dag ejes og udlejes bygningen af Boligselskabet Sct. Jørgen.
 • I indhakket mellem kapellet og Urtegårdsgangen er der opstillet en lille bygning, der bedst kan betegnes som en skurvogn, og som er forbundet til forrummet til den lille skriftestol.
 • Foruden kirkerum og menighedssal rummer bygningen kontorer og to store konfirmandstuer.
 • Sådanne tilflyttere kunne have startet eller udvidet bygningen af Teotihuacan.
 • Fra 1959 fungerede bygningen som missionshus.
 • Hentet 8/10-2016 Theisens slægt ejede bygningerne frem til 1939, hvorefter den ikke længere blev brugt som købmandsgård.
 • Efter en renovering genåbnede bygningen som hostel i maj 2005.
 • Nogle gange vælger man at ødelægge fjendtlige bygninger eller infrastruktur for at demonstrere sin egen styrke og skræmme modstanderen, som det fx sås med Shock and Awe-strategien under Irak-krigen.
 • Loven blev oprindeligt lavet primært for at beskytte historiske landemærker, forhistoriske bygninger og andre strukturer og andre ting med historisk eller videnskabelig interesse.
 • I 1971 var floden inkluderet i Moskvas generaludviklingsplan, som blandt andet omfattede bygning af en bådkanal øst for Moskva for at mindske belastningen den stærkt trafikerede Moskva-flod.
 • Statuen blev udtænkt af præsten Joko, som også indsamlede donationer, der muliggjorde bygningen.
 • IBM fraflyttede den halvcirkelformede bygning og den kvadratiske nabobygning og de overgik til Danica Ejendomme og Nordea Ejendomme der forsøgte at leje bygningerne ud til kontorformål.
 • Fondsmidlerne, der administreres af Fredericia Kommune, udbetales over en årrække og forventes at komme over 500 bygninger til gavn i bymidten.
 • Med Poul Henningsens kunstsyn lever bygningerne op til parolen: Skønhed er, når form, funktion og materialer går op i en højere enhed.
 • Området omkring det nedlagte kloster blev næsten komplet raseret, og længere væk led andre bygninger stor skade.
 • Sortland profileres som "Den blå byen ved sundet" efter et initiativ om at male alle bygninger i nuancer af blåt.
 • Af udseende mindede bygningen om de samtidige stationsbygninger i Kalundborg og flere andre steder.
 • Det korte udbrud i 1984 sendte lavastrømme mod Hilo, men de havde endnu ikke nået nogen bygninger, da udbruddet stoppede.
 • Det er også her at "Old Queen's", universitetets ældste bygning findes.
 • Samtidig omdøbte Præstø Amt bygningen til Amts- og Tinghuset.
 • Populariteten blev ikke højnet, da radioen snart opgav bygningen, og Det kgl. Teater havde problemer med sine 2 sceners niveau og siddeforholdene for publikum.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere