Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

31 Verber der skal bruges til ordet « diskussion »

31 Verber der skal bruges til ordet « diskussion »

 • De afsatte midler var ikke store, og der rejste sig efterhånden en diskussion om, hvorvidt størrelsen af de administrative omkostninger stod i et rimeligt forhold til de uddelte bevillinger til forskningsprojekter.
 • Googles fotografering af de danske veje affødte en lang diskussion i pressen om hvorvidt fotograferingen overtrådte straffelovens paragraf 264a, som forbyder at fotografere folk deres private grund.
 • "For at værne om vores jord og fællesskaber skal vi tage en grundig diskussion af, hvordan rammerne og de lovgivningsmæssige forudsætninger for at købe og eje land og ejendom i vores samfund skal se ud.
 • Allerede før premieren var en livlig debat i gang, og i løbet af ugerne hvor serien blev sendt fortsatte diskussionen om 1864, ikke blot blandt tv-anmeldere, men også blandt almene kommentatorer og politikere.
 • Dette er sket adskillige gange, hvilket fra tid til anden forårsager en ophedet diskussion, da enkelte af de permanente medlemmer dårligt kan retfærdiggøre deres vetoret.
 • Og blokaden førte til støtteaktioner for både restauranten og fagforeningen og derudover en diskussion om fagforeningernes konfliktmidler og berettigelse.
 • Det udkom 1790 og fremkaldte nogen diskussion, hvoraf vistnok som et praktisk udslag resulterede forskellige kirkelige kompositioner af Schulz.
 • En succes for DSU kunne muligvis have genskabt diskussionen om en fjerde partog en landsdækkende udvidelse af CSU.
 • Han gjorde dette efter at ledelsen for SSL havde haft en lang diskussion med Færøernes Erhvervsministerium (Vinnumálaráðið) om manglende bevilling til SSL.
 • Debatforaet Narro hedder Diskussion.
 • Til den ideologiske debat hører også diskussionen om antallet af døde.
 • Historien præsenterer et problem som befinder sig i en såkaldt gråzone - dvs. løsningen ikke er ligefrem, men kræver en diskussion.
 • Aquinas forsøger således at lukke diskussionen med følgende sætning: "Universalia ante res, in rebus et post res".
 • "Chattanooga Choo Choo", blev en kommerciel succes og medførte en diskussion mellem Lindenbergs og DDR's regering, da Lindenberg i sangen igen udtrykte ønske om at optræde i DDR.
 • I 1970'erne mødtes Krishnamurti flere gange med den indiske premierminister Indira Gandhi, som han havde vidtgående og også meget seriøse diskussioner med.
 • Glasnost muliggjorde diskussionen af fortidens og nutidens beslutninger samt kritik heraf, og derved håbede Gorbatjov støtte til perestrojka fra folket.
 • Da Heraclius' barnebarn Konstans II tog tronen, han kontroversen som truende imperiumets stabilitet og forsøgte at neddæmpe diskussionen ved at forbyde tale enten for eller imod læren.
 • Ved at negligere den åbne diskussion af metafysiske, teoretiske og ideologiske spørgsmål tenderer empiricismen imod at skjule tilhængernes ideologiske engagement.
 • Tildelt guldmedalje af Aarhus Universitet i 1989 for afhandlingen Der ønskes en filosofisk diskussion af det autonome kunstværk med særligt henblik Heideggers kunstfilosofi og Adornos æstetiske teori.
 • Mødet blev kaldt sammen i stor hast og efter en kort, men ophedet diskussion, valgte medlemmerne mødet Abu Bakr, Muhammeds svigerfader, som leder.
 • Udover mediernes anmeldelser opstod en livlig diskussion nyheds- og sociale medier om tv-serien med politiske synsvinkler fra politikere og andre meningsdannere.
 • Der påbegyndes en diskussion, hvor der argumenteres for metoder til behandling af problemet.
 • Der er rejst tvivl herom se Diskussion.
 • Opdateringen kan programmeres en computer for effektivt at simulere diskussionen blandt et stort antal mennesker for mange tidsskridt.
 • Han håbede, at stykket kunne skabe diskussion og føre til en løsning baseret fælles tolerance og respekt mellem kristne og jøder.
 • Annonceringen af iMac i 1998 skabte diskussion og forventning hos mange kommentatorer, Mac-fans og kritikere.
 • Det åbner en diskussion om tekstens ufejlbarlighed eller modsatte.
 • Da forhandlingerne genoptoges, trak den finske delegation bevidst diskussionerne i langdrag, eftersom man forventede, at verdenssituationen skulle blive klarere.
 • Rosseau begynder dog hele sin diskussion med en analyse af en naturlig mand som endnu ikke har opnået sprog eller abstrakt tankegang.
 • Hvor der generelt skal anvendes færre midler at overtale og sikre venner, er fjender en helt anden diskussion.
 • Røveriet har foranlediget omfattende diskussion i svenske medier.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning løbe træn internet d Mere