87 Verber der skal bruges til ordet  farver

87 Verber der skal bruges til ordet farver

Asfaltenerne er det stof der giver asfaltbelægningerne deres karakteristiske sorte farve.

Ametyster skifter farve ved opvarmning, og sten fra forskellige steder får ikke den samme farve.

Ametyster skifter farve ved opvarmning, og sten fra forskellige steder får ikke den samme farve.

Et andet karakteristisk træk er at når ghouls bliver sultne ændres farven begge deres øjne til sort og regnbuehinden bliver rød.

I denne kopi kan man se de stærke farver, som middelalderens menighed i deres kirker.

Billedhuggerne anvender nu som regel kun farve (og forgyldning) visse enkelte dele, som skal tydeliggøres for synet afstand, navnlig øjne (hvor det holder sig længst), hår og skæg, våben og klæder.

Et vinkelfyr benytter ofte alle tre farver for at markere hvornår man ligger korrekt i en sejlrende.

Formålet med spillet er at "vælge" en farve, skyde alle ballerne i sin farve i hul (sænke dem) i valgfri rækkefølge, og afslutte ved at skyde 8-ballen (i daglig tale "den sorte") i hul - og samtidig modarbejde modstanderens forsøg at gøre det samme.

Farveinformationen i et NTSC-videosignal er temmelig følsom overfor støj er modtagekvaliteten ikke optimal, begynder billedet at vise forkerte farver.

Esmakkeren skal spille esset første gang farven spilles.

Kortene havde målestokken 1:62.500 (1 km er 1,6 cm kortet) og man brugte farverne sort, blå og brun samme måde som de danske lave målebordsblade, idet man dog fra 1910-erne også brugte grøn til skovarealer og fra 1920-erne rød til veje.

Farverne var mest mørke, dæmpede og naturligt blege farver.

Hunnen mangler de klare grå farver.

I modsætning til farvemodeller tildeler nuancen en værdi som placerer farven en skala fra sort til hvid.

Al-Tabari (v. 32, s. 231) beskriver al-Ma'mun som af gennemsnitshøjde, lys i huden, smuk og med et langt skæg, der mistede sin mørke farve, efterhånden som han aldredes.

Da et billedpunkt ikke kan registrere farver (en sensor er i sig selv et sort/hvid medium) placerer man et net af farvefiltre foran sensoren således at hvert billedpunkt kun registerer mængden en lys med en bestemt farve.

Man kan fugte papiret op, og derved opnå eksempelvis at der skal bruges langt mindre farve, end hvis der trykkes tørt papir.

Nogle prøvede at gnide farven af hans hud.

Xbox One S understøtter 4K opløsning ved video (streaming og Ultra HD Blu-rau), og high dynamic range (HDR) farver.

Begge disse er indfarvningstyper, dvs. at stoffet først trykkes med bejdse eller reserve (dvs. midler, som hindrer at farven fikseres udvalgte områder), hvorefter det farves.

Til rollen blev hun nødt til at farve sit hår rødt hver anden uge, for at håret holdt farven.

Fiskernes familier, høstarbejdere, de specielle farver og strålende sommerlys."

Undersiden er hvid og undertiden når den hvide farve op til rygstriben.

Det indeholdt kun de grundlæggende tyske nationale farver, rød, hvid og et sort jernkors.

Adskillige danske planter egner sig til at indsamle og farve med.

Olieprøven hældes op i et farvet smageglas for at kamuflere oliens farve, da denne ikke betragtes som en kvalitetsparameter og derfor ikke influere smageren under bedømmelsen.

Ifølge lokale sagn har Morsum Klev sin røde farve fra et underjordisk folk, som før husede her.

Man kan kombinere mange farver og derved skabe præcis det præg, man ønsker til sin dekoration eller blomst.

Når lærred har farvede striber, er striberne oftest fremstillede af bomuld, som lader sig farve lettere end hør.

Den enkelte høne lægger altid næsten samme farve æg.

I HSV og Munsell ligger farver med lav værdi nær sort og høj værdi nær en ren farvetone.

Selvom seksuelt begunstigede træk, såsom besværlige gevirer, parringskald, stor kropsstørrelse og lysere farver ofte tiltrækker rovdyr, som mindsker overlevelsen af enkelte hanner.

Stationerne har et minimalistisk design, beskrevet som tidløst og rendyrket skandinavisk med lige linjer, glatte flader og lyse grå farver.

Nogle scener i filmen er næsten helt røde, som Refn menes at rødt er den mest organiske og følelsesmæssige farve.

Herefter opdagede han sprøjtepistolens muligheder for at modulere farver, fx i store mørke "rumlandskaber".

Grunden fjernes fra testpladen, og testpladen påføres farve og trykkes.

Disse kondensatorer fik øgenavnet "tropical fish" - dansk tropiske fisk, pga de brede stribede farver.

Kanterne finnerne har som regelt en stærk blå farve.

Det er nemlig let at renavle rød farve da det er en vigende egenskab over for sort, men det er svært at bortavle brogethed da det også er en vigende egenskab over for ensfarvethed.

Ved samme lejlighed satte man farver den; og man kunne med en sandsynlighed ca. 90 % erklære at Sinosauropteryx var rød/brun med hvide striber halen.

De 12 selskaber, der i 1974 dannede grundstammen i HT, havde malet deres i alt 987 busser i snart sagt alle regnbuens farver og lidt til.

Alt efter hvilken opvarmningsmetode man anvender, kan man skabe forskellige farver og sprængningsmønstre.

Der findes cirka 23000 arter, hvoraf de fleste har skinnende blå farver.

Disse organiske forbindelser giver de lavthængende skyer deres blålige farve.

I anden halvdel af 1800-tallet blev sort den almindeligeste farve, og stærkere farver ansås som upassende.

Merle er et gen der giver spraglede farver med hvid grundfarve.

Til silketryk bruges en rakel; et værktøj med plastikkant, som nærmest svabrer farven gennem dugens mange små huller.

Her har de grå Xer fra tidligere altså fået tildelt samme farve som målgenstanden, og dermed deler begge halvdelen hver især én egenskab med målgenstan-den.

Der tillægges de forskellige farver forskellige værdier som troskab, mod og visdom, men det er tvivlsomt, om det gjaldt i heraldikken før sen-

Farveskemaet var tilpasset de respektive nationale farver.