50 Verber der skal bruges til ordet grund

Athen blev den ledende by i oldtidens grækenland i det første årtusind f.Kr. Dets kulturelle opnåelser i det 5. århundrede f.Kr. lagde grunden til den vestlige civilisation.

Forinden overtagelsen havde Ansgarstiftelsen købt grunden og begyndte byggeriet af skolens nuværende bygninger, som siden hen har oplevet udvidelser i fire etaper.

Feuerbachs argumentation var ikke rettet mod religion i almindelighed, for der kan gives gode grunde for religiøs tro.

En indsamling i Svendborg amt foranstaltet af Kirkefondet, bidrog med ca. 100.000 kr. Endelig kom der bidrag fra "Kirkesagens venner i København", og foruden et kontant tilskud bidrog Kirkefondet selv ved at skænke grunden til Absalons kirke.

Mit lig blev fundet af min nabo, Mrs Martha Huber, der var blevet forskrækket af et mærkeligt smæld. hun var blevet nysgerrig, Mrs Huber prøvede at finde en grund til at dukke op uanmeldt.

Tiden mellem 1870 og 1900 lagdes grunden til de følgende årtiers udvikling.

Ni år senere erhvervede de sig en grund 19.000 , hvor de startede deres fabrik.

Selv søgte han grunden dertil i andres misundelse og intriger.

I ønsket om at fjerne alle grunde til strid tager Njál Thrains søn Hoskuld til sig som sin fostersøn.

Efter at grunden er blevet hård, "soder" kunstneren pladen, klassisk med tre bivokskerter, hvis flammer mørkfarver grunden og gør det lettere at se de dele af pladen, hvor metallet er blottet.

En rig enke forærede grunden til kirken og betalte, hvad opførelsen kostede, og egnens beboere transporterede byggematerialerne til stedet, foruden at de leverede arbejdskraften til byggeriet.

Det blev opdaget i år 2000, da man skulle forberede grunden til et oplevelsescenter.

Som forskningsprincip hævder Dühring endvidere "den manglende grunds princip", det er at man bør blive stående ved det hidtil antagne, længe der ikke foreligger tilstrækkelig grund til at forlade det.

Den skulle nemlig forsøge at forklare grundene til, at bestemte arter findes et givet sted.

Dette fører ikke til en bøde, men højest en henstilling om at forlade grunden.

Hurtigt blev Ole fyret grundet af uenigheder med Axl, og blev erstattet af Duff.

Selve nedskydningen kunne Garrett måske have haft grund til at fremstille noget anderledes, end hvad den i virkeligheden var, og således gøre sit eget ry større ved at tillægge Billy store egenskaber.

Endometriose kan ses som læsioner, eller pletter om man vil, eller som chokoladecyster (de hedder sådan grundet indholdet af gammelt blod og endometriosevæv, som af udseende kan ligne chokoladesovs).

Bl.a. grundet naboprotester blev det ikke iværksat.

Jane, der ikke kender Kevins virkelige grund til at skrive om brylluppet, og lader sig interviewe til en artikel om Tess og George.

Grundet Rubæks glade og smittende humør var han blandt sine kollegaer kendt som Folmer Folkekær.

Ved færdiggørelsen af udvidelsen lukkede SER deres endestation Bricklayer's Arms for passagerer og lavede grunden til et godsdepot.

I 1934 og et par år frem benyttede han baghaven til det hus Rødtjørnevej i Vanløse, han og hans familie lejede, hvorefter han lejede den tomme grund overfor.

Heri ligger måske grunden til, at han forholdsvis sent over 30 år gammel debuterede som komponist med et 1778 udgivet hæfte klaverstykker, der fandt en meget rosende modtagelse lige som hans året efter udkomne 24 "Gesänge am Clavier".

Sukkerløft er en teknik, hvor man maler sit motiv en ren kobberplade med en særlig farve, der engang indeholdt sukker, dernæst tildækker hele pladen med fernis, overhælder pladen med varmt vand, sukkerfarven løfter grunden af.

50 Verber der skal bruges til ordet  grund