32 Verber der skal bruges til ordet hav

Langeland findes endvidere et hav af kunstnere både inden for smykke-, glas-, keramik- og billedkunst.

Munkene sejlede omkring Thule og en dagsrejse mod nord nåede de det frosne hav.

Havet Jordens overflade kaldes det blå hav, men der er også et hav i skyerne kaldet det hvide hav, og et hav i de øverste skyer, kaldet det snehvide hav.

Her kan det aflejres, når det strømmende vand møder havet.

En morgen vågner hun op ved siden af en kunde, der i nattens løb er afgået ved døden og har efterladt hende et hav af problemer.

Indenfor Wicca, specielt i Wicca kulter (kaldet covens), eksisterer der et hav af ritualer.

Jack elsker det åbne hav, sand er det han hader mest.

Eckersberg kunne til gengæld tilbyde Jacob Petersen gode råd om, hvordan man fik hav og skyer til at se mere spændende ud.

Han lod alle de ti lodliner, man havde ombord, binde sammen, hvilket gav en samlet længde ca. 700 m. Alligevel rakte den ikke til at bunden, og Magellan skrev i skibsjournalen, at han havde fundet det bundløse hav.

Angrebet fra den lille amerikanske styrke havde gjort den japanske til en forvirret hob, som desperat foretog undvigemanøvrer for at undgå havde der have føltes at være et hav fuldt af torpedoer og eksploderende granater.

Derfor var skibsportrætmalerne ofte selv søfolk, der kendte skibstyperne og sejføringen i al slags vejr, og portrætterne var for mange en bibeskæftigelse eller en indtægtskilde, når de forlod havet.

Tetrapoder bruges i forbindelse med anlæg af havnemoler for at holde havet i ave.

´er og grupper, og har indspillet et hav af plader i eget navn.

I det hele taget er gråspurven ikke meget for at krydse åbent hav eller bare en fjord eller et sund.

Lund (1993), s. 274 og " den anden side af svionernes område ligger et andet hav, trægt og næsten ubevægeligt.

De malede fiskerne stranden, havet, klitterne og udsigten ind over Skagen.

pladen medvirkede et hav af musikere og den indeholdt desuden et par duetter med hhv.

Norske elve er som regel ret næringsfattige, de har deres udspring i fjeldene og har en ret kort transportzone før, de når havet.

Mange geografer opfatter dog i dag det Kaspiske Hav som en , da den er helt omgivet af land.

Men drivende skyer pisker havet op, det bliver sort, barsk, dødsensfarligt, således kommer den kærlighed, de gav, i vanskeligheder.

I maj 2011 blev Gandy fotograferet iført en T-shirt fra designeren Katherine Hamnett for at indsamle penge til Enviromental Justice Foundations kampagne til at redde havet.

Den grønne farve står for landets frugtbarhed, blåt repræsenterer havet og den røde farve står for blodet som er gået tabt i landets kamp for frihed.

Kejserpingvinen er først og fremmest tilknyttet havet.

Barrow, som var 82 år og i afslutningen af sin karriere, overvejede nøje hvem, som skulle lede ekspeditionen for at afslutte afdækningen af Nordvestpassagen og måske skulle finde, hvad Barrow troede var et isfrit hav ved nordpolen.

Der er et nærmest uanet hav af mulige valg af distributioner, valget afhænger både af personlige præferencer og computerens formål.

32 Verber der skal bruges til ordet  hav