125 Verber der skal bruges til ordet historie

Bente fortæller historien om sin mand Mads, der var en god og hjælpsom kammerat, altid i godt humør.

Asger Albjerg, 2008, s. 19 Albjerg viser, at han også kunne skrive velfortalte historier med stadig aktuelle problemstillinger.

Han læste historie, politik og jura under Sir Ernest Scott University of Melbourne, hvor han også blev interesseret i debattering.

Her hørte Shasta også den rigtige historie.

Frederiksbergbanen har haft en omskiftelig historie med mange forskellige funktioner.

En gruppe af teorier ser historien som en proces imod en bedre og bedre tilstand.

Hverken tyskerene eller amerikanerene kunne umiddelbart bekræfte Curveballs historie.

Hotellet indeholder også Raffles Hotel Museum som viser hotellets nægtige historie.

Lige som eddadigtene kan sagaerne også indeholde mytologiske historier, men hovedparten er fortællinger om realistiske begivenheder i historiske og virkelige omgivelser.

Figurer med et udråbstegn (!) over deres hoved, når de bliver tiltalt, giver vigtig information, der skal bruges for at kunne fortsætte historien.

Herulerne har ikke selv efterladt sig nogen skriftlige kilder, vi kender kun deres historie gennem andre.

Filmen præsenterer nedslag i romaner og teaterstykker gennem 50 år, og seerne får ikke bare forfatterens egen historie, men hører også om de store forandringer i samfundet, som forfatterskabet både afspejler og kommenterer.

Migatronic fører sin historie tilbage til september/oktober 1970, hvor Richard Haastrup og Jørn Rødbro startede produktion af de første svejsemaskiner i Bonderup.

Kontakten med vestlige samfund har ændret mange af skikkene, man undersøge deres præ-vestlige historie ved at læse antikke skrifter.

Hensigten var, at de skulle blive en engelsk mytologi, der ville forklare engelsk historie og kulturs oprindelse.

I 1958, mens Ģērmanis boede i exil, færdiggjorde han bogen "The Latvian Saga", der præsenterer den lettiske historie, og som læses som en roman.

Alba Schwartz blev en del af kulturlivet i Skagen og bidrog til at skildre dets historie i Skagen.

Midt mellem uåbnede flyttekasser og forventningerne til en ny start livet oplever to mænd den værst tænkelige flyttedag, da deres nyanskaffede lejlighed viser sig at rumme en skræmmende historie.

Flame blev afhørt, men hævdede, at han havde opdigtet historien for at komme ud af forholdet.

Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra København og formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling.

Remington begyndte sin lange historie i 1816.

Blandt historikere er det dog mest almindeligt først at lade historien begynde det tidspunkt, hvor der findes skrevne kilder, som historikere kan bearbejde.

Jeg ville enormt gerne se en lille pige dykke i et stort sort hav, en retsmediciner med sin baby og en højgravid kvinde i smukt lys, og skabte jeg historien omkring det".

Hun lærte også svensk historie og moderne sprog og havde et helt ualmindeligt sprogøre.

Filmen er kort fortalt en historie om håb og overlevelse; om aldrig at give op. En film om det at kunne vokse sig stærk og sejrrig i livet trods af store vanskeligheder og trods af manglen en grundlæggende kærlighed fra ens forældre.

125 Verber der skal bruges til ordet  historie