20 Verber der skal bruges til ordet hjemmet

Gunnar gør alle de forberedelser, som skal til for at forlade hjemmet, men vej væk snubler hesten, han ser sig tilbage, indser at de grønne marker foran gården er et syn, som er ham kærere end noget andet, og han rejser ikke med broderen.

Han drev landbrug i De Smet i flere år, men efter han havde gjort sit, solgte han, opfordring, gården og byggede et hjem Third Street i De Smet, hvor han boede resten af sine dage.

Han tilbragte sine sidste år i København, bitter og med stadige økonomiske vanskeligheder, der endda for en tid tvang ham til at opløse sit hjem.

Holmblad elskede sit hjem, familiehjemmet med de gamle portrætter, men han elskede også den ø, hvilken det .

Akkari erindrede hjemmet som nærmest antireligiøs der ikke var interesseret i at Akkari skulle komme i kontakt med de traditionelle indvandrermiljøer, men at han i stedet skulle lære dansk hurtigt som muligt og til fodbold.

Rosa har nu fundet et hjem hos enkefru v. Krakow og skal giftes med Cyril.

Meningen er, at give hjemløse ånder et hjem, de ikke er ondskabsfulde over for trafikanterne, der er nødt til at passere "deres vej".

Af 17 uforfærdede søfolk nåede kun 12 hjemmet, men Barents var ikke blandt de overlevende.

Oliver er en lille sød orange kat, der brændende ønsker sit et hjem.

Bülow opførte også et hjem til sig selv i gaden.

Axel opsøger sit hjem, men faderen og moderen er væk.

Det havde været kvindernes opgave at passe hjemmet og dyrke jorden, mens mændene gik jagt og førte krig, men nu begyndte kvinderne i stedet at væve, og mændene overtog opgaven med at dyrke jorden.

Troldene, der oprindeligt var De Højes tjenere, flygtede fra nedstyrtningsstedet og skabte et hjem i hulerne.

Dyrenes Beskyttelse ønsker med sine internater at skaffe nye hjem til de familiedyr, som deres ejere ikke kan have, og som er egnede til formidling.

Anna Ancher skildrede især de nære omgivelser hjemmet, kvinders og børns verden, og hun malede flere portrætter af sin moder.

Smith forlod hjemmet i en alder af 16 år efter at hans far døde, og drog til søs.

Hun har selv beskrevet sit hjem som «

Værker af maler og grafiker Émile Frédéric Nicolle, hans morfar, fyldte hjemmets vægge, og familien yndede at spille skak, læse bøger, male og musicere sammen.

Hvis man helhjertet tror dette, er det vigtigt at tænde lys og røgelse hver morgen, og bede ånden om at beskytte hjemmet.

Han havde kun været stationeret i den græske hovedstad i nogle måneder, da han blev dræbt udenfor sit hjem.

20 Verber der skal bruges til ordet  hjemmet