Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

127 Verber der skal bruges til ordet « jorden »

127 Verber der skal bruges til ordet « jorden »

 • En storfamilie er som regel en produktionsmæssig enhed, der for eksempel dyrker jorden og har dyrehold og hvor arbejdet fortrinsvis udføres af husholdets egne medlemmer.
 • Bolden rammer derfor jorden efter 1,23 sekunder.
 • Folehave 6 er den eneste i drift og har købt jord fra syv andre husmandsbrug.
 • For at opnå status som såkaldt parthaver er der flere krav som opfyldes, de vigtigste er, at man faktisk bor i Neiden og at man ejer jord af en vis størrelse.
 • I de følgende århundreder var det blandt kardinalerne kendt for Commenda Perpetua ("evindelige formaninger"), grund af pengeforbruget, og da klostret begyndte at sælge jord fra for at holde pengestrømmen ved lige, gik det hurtigt ned ad bakke.
 • I andre tilfælde blev gårde nedlagt for at skaffe jord til husmænd.
 • Beliggenheden for den nye gård var helt ude i det yderste af vangene, hvor han fik nogle nye jorder.
 • Herefter begyndte man at opdyrke jorden med mere effektive metoder, der i 1950 blot var 8 % af Jylland, der var hede.
 • Squash-bladene dækker jorden til omkring de to andre planter, ukrudtsplanter ikke kan overtage.
 • Med 18 scenarier og 300 forskellige figurer i størrelsesforholdet 1:32 fortæller udstillingen om en af Danmarkshistoriens mest dramatiske perioder 1658-60 hvor Carlstad og dermed Brønshøj lagde jord til den svenske hær under belejringen af København.
 • Mange det som en usikker tid, hvor man blandt andet omfordelte jorden ved lodtrækning; og netop i Vangede var man urolige, at man skrev en samlet appel til kongen om stoppe udskiftningerne.
 • I 1892 fik indbyggerne ret til at anvende jorden, og året betragtes som tidspunktet for grundlæggelse af byen.
 • I den periode havde han opført "anseelige og bekostelige Bygninger" samt forbedret jordene uden, at Krogerup gods havde ydet hjælp til det.
 • Arden formåede ikke at vende jorden, men da den var større og stærkere, formåede den at løsne mere jord end den simple kradsepind.
 • Hans arbejdere forsvandt jagt efter guld og besættere overtog hans jord og stjal hans afgrøder og kvæg.
 • Men nu da kejsermagten atter er bragt fode, hvorledes skulle vi kunne beholde jord, der tilhører kejseren og herske over folk, der er hans undersåtter?
 • Markerne udpines ikke, og man behøver ikke at lade jorden hvile.
 • Faren og sønnen lære at samarbejde og lære at stole hinanden, hvis de ønsker nogen chancer for at undslippe jorden og vende hjem.
 • Kirken havde taget godt i mod det aristoteliske/ptolemæiske geocentriske verdensbillede, da dette satte jorden i centrum af universet.
 • Begyndende for omkring 4,5 milliarder år siden var den nydannede Måne i smeltet tilstand og kredsede meget nærmere Jorden.
 • Et eksempel er de mange skabelseshistorier, hvor et overnaturligt væsen skaber universet / jorden / mennesker og dyr, skabelseshandlingen er overnaturlig, mens resultatet ikke er det.
 • Hun forlod fodbolden for en tid i 2014 for at rejse jorden rundt, men hun vendte snart tilbage igen til fodboldkarrieren med Brøndby og landsholdet.
 • "Rumvejr beskriver forhold i rummet, som påvirker Jorden og dets teknologiske systemer.
 • En stær søger føde ved at eller løbe jorden og hele tiden prøvende berøre jorden med næbbet.
 • Ifølge Cæsar tildelte høvdingen de forskellige familier jord hvert år, for at omfordele den helt det følgende år.
 • Af jættens døde krop skabte Odin og hans brødre Jorden.
 • Begravelsen, hvor biskopper og abbeder fra Normandiet deltog samt hans søn Henrik, blev forstyrret af en borger i Caen, som hævdede, at hans familie ulovligt var frataget den jord, som kirken var bygget .
 • Samtidig frøs jorden i den kolde april måned i 1916.
 • Slaget havde fladet Mamjev Kurgans form ud og fyldt jorden med krudtslam, metal og knogler.
 • Da regeringen i 1769 solgte det mønske gods auktion, købte øens tyve gårdmænd deres jord tillige med konge- og kirketiende.
 • Guerilla gartnere gør det for at genindtage jorden der har været vanrøgtet eller misbrugt og give det tilbage til folk.
 • Derfor troede han , at Unionen måtte gennemføre krigen som en erobringskrig og anvende den brændte jords taktik for at knække ryggen Konføderationen.
 • De kan være meget fordelagtige ved at fjerne plagsomme insekter og gennemlufte jorden.
 • Samtidigt kom det økologiske landbrug også mere frem i lyset, og også herfra øger man andelen af brakjord i landbruget, idet økologien ikke tillader brug af kunstgødning til dyrkningen, og man derfor ty til de gamle metoder for ikke at golde jorden af.
 • Siden denne pris er den, som godsejere handler jorden til, værdien for en selvejerbonde antages at være lidt højere.
 • Mange ældre hovedgårde synes ifølge udtrykkene (bol) at have haft deres jorder i fællesskab med bønderne, blot har de haft flere kvotadele end de øvrige.
 • De dækker 2,741.4 hektar jord eller 11,4% af District.
 • Fuldt udvoksede er de knapt tre meter høje og vejer henved 250 kg, men kan virke mindre, da de humper afsted foroverbøjede og duknakkede, med deres lange arme slæbende henad jorden.
 • Gennemgående har herredet meget frugtbare jorder.
 • Planter og afgrøder dyrkes uden brug af kemisk gødning og pesticider for at holde jorden ren og frugtbar.
 • Landsbyvedtægterne fastsatte regler om, at ingen måtte indhegne sin jord med mindre samtlige bymænd havde givet deres samtykke dertil.
 • Skellet anvendtes først og fremmest til at skelne mellem frugtbare og jævne jorder over for stærkt bakkede og/eller mindre frugtbare jorder, der ikke kunne bære en tæt landbrugsbefolkning.
 • Mens plantefysiologien som botanisk delområde beskæftiger sig med ernæringsspørgsmål uafhængigt af substratInden for dette fagområde kaldes jord, vækstmedie og sphagnum under ét for substrat.
 • I begyndelsen af 1860-tallet begyndte broderen til grundejeren at køre jord ud af gravhøjen, som allerede var blevet skadet af skattejægerne.
 • Han besluttede da at lave arbejderhaver for egen regning og risiko, og han gennemførte sin plan ved af kommunen at leje nogle jorder, der temmelig unyttige hen syd for byen.
 • De centrale funktioner byen (skole, børnehaver, butikker) ligger gården Frøylands tidligere jorder.
 • Brinkley, s. 404. Dette blev opnået ved at store jordejere udsatte forpagtere og lod deres jord ligge brak, hvorefter jordejerne fik betaling for ikke at dyrke jorden.
 • Nye redskaber og metoder betyder, at man kan løsne jorden og benytte sig af frostens skørnende evne uden at skulle vende dyrkningslaget ned i 30–40 cm dybde.
 • Det rapporteres også, at man flere steder har malet jorden grøn i stedet for at plante træer.
 • Den første Hokage af Konoha, der beherskede evnen til at manipulere Jord og Vand og dermed træ elementet, lavede stedet, der nu skjuler byen fra omverdenen.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning løbe træn internet d Mere