162 Verber der skal bruges til ordet  komme

162 Verber der skal bruges til ordet komme

Fik Brandons parader ned, da hun begyndte at komme sammen med ham.

Bagefter forsøger han at komme tættere hende, men hun afviser ham gentagne gange.

Alle joller undtagen barkassen skylles overbord og da 14 mand prøver at komme i land i den, kæntrer den og de drukner.

Gruppen kom til audition hos Rogers, der sagde, at "i det øjeblik Rihanna kom ind i stuen, var det ligesom om, de to andre piger ikke eksisterede."

Ansættelsen af Lehmann, der allerede var internationalt kendt for sit religionshistoriske forfatterskab, betød at Københavns Universitet kom forkant med udviklingen af det nye fag.

Et firma vil i sagens natur ofte have ekspertstatus egne ydelser, men kan ikke forventes at komme frem med negative sider.

Han nåede endda at komme med billedet til Left Hand Path-ep'en samt i musikvideoen til sporet "Left Hand Path" selvom han ikke var med til at indspille det.

Hun kommer tværs af den lille dør og ved at bruge hendes intelligens, lykkes det at komme igennem det ind i haven, som er faktisk den labyrint der tilhører dronningen.

Albummet kun formåede at komme ind den britiske Top 40-albumliste.

Folk er bange for dem, der er anderledes, og jeg tror, at vi kommer til at leve i en verden med androider grund af teknologien, og hvordan den udvikler sig.

Ærø, Ribe Herred og Nørre Tyrstrup Herred undgik altså at komme under preussisk styre og hører derfor ikke til Sønderjylland efter den nutidige definition.

En gammel tradition fortæller, at dommedag kommer, hvis stenen bliver vendt om.

Andre vidner fortalte at mange folk fik lov at komme ind stadion uden billetter.

Afskærmningen af busbanerne sker med små forhøjninger, der forhindrer at biler kommer ind busbanerne undervejs.

Barndomsvennerne Amir og Malik har kun hinanden og ønsker begge at komme væk fra det hele og leve et normalt liv.

Englænderne havde svært ved at forstå, hvordan Sneum kunne komme tæt .

Allerede under 2. Verdenskrig begyndte de derfor at søge nye veje med væsentlig mindre grupper - en udvikling, der snart skulle vise sig at komme til at ske i form af to vidt forskellige hovedretninger.

Åkerfeldt begrundede valget med Roadrunners brede distribution, der ville sikre, at albummet kom ud til alle større forhandlere.

Bagefter irriteres svælget og luftrøret for at se, om der kommer brækreflekser eller hoste.

I videoen, sagde Amofah "Jeg håber at min historie måske kommer til at hjælpe med at gøre YouTube et bedre sted i fremtiden hvor folk ved grænserne, og hvor langt tingene kommer til at ."

Hendes deltagelse i Wards sociale cirkler medførte, at hun kom til at kende mange medlemmer af den engelske elite, heriblandt lord Astor.

Med spyddet tillader hun fremmede fra overfladen at komme til Atlantis.

Bandet havde dog endnu ikke opnået at komme nogen officielle histlister, succesen var mest i undergrundsmiljøet.

Han udtalte også, at nobelprisen kom som en gave fra himlen, fordi den gav et gevaldigt skub til processen.

Frederiksberg St ses øverst til venstre hvorfra tog kom fra Central- og Hovedbanegården, ligesåvel som nord- og vestfra.

Alle vegne var det de mest ansete teologer og dygtigste sprogmænd, han søgte at komme i forbindelse med.

Ideen om at bruge patterns menes at komme fra en arkitekt Christopher Alexander, der havde beskrevet en række mønstre, der havde vist sig at være gode at bruge, når man skal designe huse.

I denne forskruede logik efter Punkt 22 iagttager Yossarian de forskellige personer flyvebasen, der hver især finder måder at komme gennem krigen .

Men med god hjælp fra kone og familie, klarede han også denne gange at komme til hægterne igen.

Han hævdede, at han kom ud af sit drej i en ret vinkel i forhold til bombeflyet og skød, hvorved han ødelagde dens højre vinge.

Nogle præpositioner findes i to versioner, der begge betyder det samme, men hvor versionen uden slut-konsonant plejer at komme før en konsonant, f.eks.: ab og a (af, fra m.v.) og ex og e (ud af).

Gruppen opdager derefter at der er kommet mist igen og rejser til lifa Tree for at finde ud af hvad der sker, der bliver de sendt ind i et mystisk sted kaldet Memoria.

Spredningen skyldes at der under oceanryggene kommer materiale -

Blandt nyhederne er stemmestyring med Siri, der kan bruges til at spørge om kommende aftaler i kalenderen, hvad klokken er, hvor lang tid det tager at komme fra A til B og videre.

Navnet formodes at komme fra det engelske ord "Grid" - dansk net.

Hun frygtede, at han ellers kom til at slå nogen ihjel.

Da Lancelot indser dette, nægter han at komme imellem dem og påstår, at hans følelser ikke betyder noget og forlader Camelot, hvis Arthur og Gwen sover.

For linje 9A havde det den følge, at de første busser linjen kom til at køre allerede ved ettiden om natten, hvor de fleste andre linjer først begynder driften om morgenen.

Det kræver speciel tilladelse at komme ind i Sikkim.

Hun var der i januar og besluttede at komme tilbage igen i juli og bo der i nogle dage.

Fra trænerens side var der mere fokus at sendt bolden sikkert i spil og at komme base, men det ændrede Ruth med sit fulde sving og sine mange home runs.

I særligt tørre forår kan det ske, at en del af de ventende æg ikke kommer under vand, eller at pytterne tørrer ud, før larverne er fuldt udviklede.

Kejser Gratian havde lovet selv at komme til Balkan i spidsen for den vestlige felthær, alt var lagt op til, at goterne skulle knuses.

I De bello Gothico skriver Procopios, at de kom til varni (Mecklenburg) og derefter passerede de dani's nationer uden at lide overlast fra barbarerne der.

Dette forklarer også at stoffet kommer fra "intet", får "total udstrækning" og herefter fjerner sig fra hinanden.

Lidt større dyr, som harer og kaniner, vil den lure i skjul og afvente, at de kommer 5-10 m afstand, hvorpå den sætter spurten ind for at nedlægge dem.

Han skulle være blikkenslager som faderen, og anden undervisning end værkstedets tænktes der ikke , før han selv, 11 år gammel, forlangte at komme i en skole.

Hospitalsinfektioner skyldes som oftest dårlig hygiejne, men er alligevel svære at komme til livs.

Oswald var fæstet til Leavelle med et håndjern, og Leavelle spøgede forhånd med, at hvis nogle skulle skyde Oswald, burde vedkommende være en lige god skytte som Oswald, hvorpå Oswald svarede at "ingen kommer til at skyde mig".

Goodwin, G., Fatal Colours: Towton 1461 (London, 2011), 92. Londons borgmester mente, at de kom "imod stormændene" og tillod dem ikke adgang til byen.