29 Verber der skal bruges til ordet kommune

A/S), hvilket viste sig at være katastrofalt, da det konstateredes, at han i strid med reglerne havde ladet kommunen betale for udgifter, som rettelig skulle afholdes af det private selskab.

Indtil 31. december 2004 hørte kommunen under Amt Spantekow.

Esmark udgjorde tidligere en selvstændig kommune og kom ved kommunalreformen i 1970 først under Satrup og i 2013 endelig under Midtangel Kommune.

I nogle tilfælde udgør én seniūnija en selvstændig kommune.

Blandt indbyggerne kaldes kommunen orleanense.

Fabriksbygningerne blev revet ned og den enorme grund byggede kommunen flere nye bygninger.

I nogle kommuner er der lokale opinionsundersøgelser om, hvorvidt en del skal udskilles for at danne sin egen kommune.

Hammarlands frivillige brandværn driver kommunens brand- og redningstjeneste.

Det var dog lidt trægt med idéer til anvendelsen af det nye rum, hvilket fik kommunen til at efterlyse foretag.

I 1906 havde hospitalet 70 senge, hvoraf 32 var forbeholdt kommunen mod betaling.

Dos Valires-tunnelen, som er under bygning, vil forbinde kommunerne La Massana og Encamp, uden at trafikanterne tage vejen om hovedstaden.

Og hvordan vokser og fornyer en kommune sig uden at miste fodfæstet?

grund af mangel plads i kommunens skole, gav kommunen tilskud til eleverne Tørring Privatskole, skolens økonomi var sådan set ganske udmærket.

Mod syd grænser kommunen op til søen Bothkamper See.

I 1933 indgik kommunen og forlaget derfor en aftale om, at ildebrandshusene ved Vognmagergade og Pilestræde skulle rives ned til fordel for Gutenberghus' udvidelser, og at Pilestræde skulle omlægges.

N.A. til Engel Astrup, udatert, O1-L1, Jølster kommune Han formentlig den årlige "Kunstnernes Efteraars-udstilling", som omfattede værker af Cezanne og Matisse, og af danske samtidskunstere som Axel Salto og Olaf Rude, samt den norske Per Krogh.

Hvis man som forældre i Danmark ønsker selv at hjemmeundervise sit barn (eller lade en privatlærer eller en anden gøre det), skal man sørge for at meddele kommunen, hvem der underviser, hvor der undervises og hvilke børn der undervises.

Efter opløsningen af Amtsbezirkene overgik kommunerne til Amt Schwarzenbek, som i 1962 fusionerede med Amt Basthorst til Amt Schwarzenbek-Land.

I dag regner man sædvanligvis kommunerne Norden, Hage, Grossheide og Dornum til Norderland.

F.eks. rundsendte kommunen en informationspjece hvortil der var vedhæftet et par ørepropper, da de kommende dages arbejde ville være støjende.

Den 5 marts 2014 betalte Tønder kommune en godtgørelse 300.000 kr. til den ældste datter efter hun havde stævnet kommunen.

Tõnismägi tilhører kommunen, og alle tiltag ville have krævet en aftale med kommunen forud.

Skovbøl udgjorde en selvstændig kommune indtil kommunalreformen 1970, hvor den blev indlemmet i Store Vi.

Især under den mangeårigt regerende borgmester Robert Bösch (1960-1982) ændrede kommunen sig drastisk.

Et "parroquia" eller sogn er den mindste, geografiske enhed underlagt en kommune.

29 Verber der skal bruges til ordet  kommune