221 Verber der skal bruges til ordet land

Bargum selv havde forladt landet året før.

Alligevel styrede Ahidjo CNU og forsøgte at styre landet, indtil Biya og hans allierede pressede ham til at træde tilbage.

Han har efterfølgende repræsenteret sit land ved fem slutrunder, og stoppede både klub- og landsholdskarrieren i slutningen af 2014.

Formby besøgte landet i 1946 og blev hyldet ved ankomsten til lufthavnen i Kastrup.

Araberne mente, at jøderne ville tage landet fra dem, og foretog flere voldshandlinger.

I nogle tilfælde har producenten en samarbejdspartner der dækker hele landet, mens de fleste producenter har mange forskellige samarbejdspartnere fordelt rundt omkring i landet.

Baggrunden til denne enorme stadsbyggeaktivitet var Sveriges stormagtsstilling og fremgang i 30-årskrigen, som gav landet, i det mindste i begyndelsen, store indkomster.

Almagro og Pizarro blev enige om, at de sammen skulle igangsætte et projekt for at erobre landet efter inspiration af erobringen af Aztekerriget.

Folket havde imidlertid altid kaldt landet for Mueang Thai.

Estland øjnede nu denne mulighed for at blive et selvstændigt land, men der gik ikke lang tid før Sovjetunionen igen invaderede landet og gjorde krav det.

Ud fra det kan det formodes, at navnet Bangladesh betyder "Bengals land"

Amerikanerne var imidlertid stadig ivrige efter at udvide landets territorium, og den nationale regering forsøgte i begyndelsen at opfylde ønsket ved at købe indianernes land gennem traktater.

Belgierne holdt ud i godt to uger og franskmændene stod tilbage med blot en brøkdel af deres hær til at forsvare landet.

Før Frederik den 6. var det den sindssyge konge Christian den 7. der regerede landet og ikke havde interesse for politiske spørgsmål.

Gwenda og Wulfric går tilbage til Wigleigh og forsøger at Wulfric til at arve sin fars land.

Frederiksen, 656 I "Nunat Asingagingmata" eller "Når landet igen bliver blegt", skriver Lund: "Vi vil snart se landet dækket af sne, klædt i tøjet af sorg og gråd i stormen efter at have sagt farvel til alle de små fugle."

Russerne skulle have samme rettigheder som landets egne indbyggere, og Rusland skulle overtage landets udenrigske anliggender.

Alle lande Når der i artiklen står lande, menes der reelt nationale fodboldforbund, og disse svarer ikke altid til suveræne nationer.

Han sagde videre: "Dette er begyndelsen til en serie møder som vi skal have i de næst følgende år, alle med det formål at løse problemer og for at lede landet."

Imidlertid har det thailandske militær fået tildelt en yderligere rolle, der næsten er begravet i slutningen af § 52 i forfatningen: "Væbnede styrker skal også indsættes med det formål at udvikle landet."

Hoffmeyer anbefalede løsningen at hjælpe disse lande med at melde sig ud af Euroen med et "gyldent håndtryk".

Hentet 15/5-2019 hvor "Midsommersangen" var inkluderet under titlen "Vi elsker vort land".

Hvis ikke, truede han dem med at lægge landet øde.

Hollænderne derimod, som klyngede sig til deres tropper for at beskytte landet, var imod en eventyrlig militær operation langt sydpå ved Donau og ville aldrig frivilligt med til en større svækkelse af styrkerne i Nederlandene.

Endvidere var USAs militærstyre nærmest uforberedt den udfordring det var at administrere landet; de ankom uden kundskab til sprog eller den politiske situation.

221 Verber der skal bruges til ordet  land