207 Verber der skal bruges til ordet liv

Alle mennesker lever deres liv grundlag af værdier, der bliver grundlagt, et tidligt tidspunkt af deres liv.

Adskillige maliske soldater og 10 civile mistede livet i kampene.

Angrebene var en del af opstanden i Magreb (2002-nu), hvilket er en fortsættelse af Den Algeriske Borgerkrig (1991-2002), der har kostet 200.000 mennesker livet.

Anne skulle have taget livet af fem mennesker ved at kaste sygdom dem.

Af de 285 personer i toget omkom 151. Af de seks passagervogne, der styrtede i floden, var samtlige togets fem 2. klassesvogne, og af de 176 passagerer 2. klasse reddede blot 28 livet.

Aktivitetens frivillige bidraget til selve konceptualiseringen, manuskriptskrivningen, castingen og ikke mindst været en stor del af faglige og erfaringsmæssige fundament, der har givet programmet liv uden for sendefladen.

Enestående Linné-samling i nye rammer", i; FARMACI, nr. 11, 1989, side 328-329 Samtidig fik samlingen nyt liv.

For dem alle bliver rejsen et punktum for erindringerne om en tid med sult, angst og begivenheder, som skulle komme til at ændre deres liv for altid.

Frem for alt i byerne skabte det fælles liv i arbejderkvartererne en følelse af sammenhold, hvilket arbejdernes organisationer også bidrog til.

Gennem en ung svenskers øjne møder vi en omdiskuteret Nørrebro-præst, som uden frygt for det mørke og vilde har været barrikaderne gennem årtier og alligevel holder liv i gamle traditioner.

Filmen handler om to cowboys som indleder et homoseksuelt forhold under en overvintring Brokeback Mountain, og hvordan denne vinter påvirker deres liv de næste tyve år.

At beskytte og forsvare menneskerettigheds-forkæmpere, som risikerer deres liv og lange fængselsstraffe, ved at være fortalere for civile rettigheder i deres hjemlande.

Filmen følger familiens liv, både i hjemmet og hospitalet, gennem to år.

Her begyndte et nyt liv hos hendes første ægtemand og børnenes biologiske far, Joe Hutchinson, der drev en BP benzinstation, hvor Damien arbejdede for $ 5 i timen.

Bevæbnet med små videokameraer har selvbestaltede burmesiske videojournalister gennem de seneste år sat livet spil for at reportere til omverdenen om de overgreb, den burmesiske regering begår mod lokalbefolkningen.

En sygdom, hvilken han længe havde båret, men med stor sjælsstyrke bekæmpet, endte hans liv 22. juni 1865.

Arbejdet har ikke levnet hende tid til at nyde livet, og som de fleste kvinder længes hun efter at en mand og et hjem.

Aladdin er ved at tilpasse sig sit nye liv som en del af det øverste lag.

Filmen handler også om det, publikum normalt ikke ser, livet bag kulisserne og alle de stressede, kaotiske situationer, der alle sammen magisk vis kulminerer i musikalsk og visuel pragt og orden.

Dame Shirley var det navn som Louise Amelia Knapp Smith Clappe benyttede da hun skrev en række breve til sin familie, hvor hun detaljeret beskrev sit liv i guldfeltet ved Feather River.

Alexander af Württemberg bevarede livet igennem sin arveret til den württembergske trone.

Enkelte af de oprindelige bygninger eksisterer stadig, andre måtte lade livet, da det nye centralkompleks i 16 etager stod klart i 1970.

En pige, som senere vælger at bruge sit liv at rejse ud i verden for at finde ud af, hvor hun kom fra, og hvem hun egentlig er.

Andre eksempler ekstreme miljøer, hvor man har fundet liv er bl.a.

Han blev senere kendt for sine storslåede freskoer, som skildrede det mexicanske folks liv og historie (især folkeopstandene).

207 Verber der skal bruges til ordet  liv