Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

213 Verber der skal bruges til ordet « liv »

213 Verber der skal bruges til ordet « liv »

 • Alle mennesker lever deres liv grundlag af værdier, der bliver grundlagt, et tidligt tidspunkt af deres liv.
 • Adskillige maliske soldater og 10 civile mistede livet i kampene.
 • Angrebene var en del af opstanden i Magreb (2002-nu), hvilket er en fortsættelse af Den Algeriske Borgerkrig (1991-2002), der har kostet 200.000 mennesker livet.
 • Af de 285 personer i toget omkom 151. Af de seks passagervogne, der styrtede i floden, var samtlige togets fem 2. klassesvogne, og af de 176 passagerer 2. klasse reddede blot 28 livet.
 • Eugenius blev henrettet, mens Arbogast tog livet af sig.
 • Anne skulle have taget livet af fem mennesker ved at kaste sygdom dem.
 • Enestående Linné-samling i nye rammer", i; FARMACI, nr. 11, 1989, side 328-329 Samtidig fik samlingen nyt liv.
 • F.eks. er der en, der giver et liv, mens der også er en, der koster et liv.
 • For dem alle bliver rejsen et punktum for erindringerne om en tid med sult, angst og begivenheder, som skulle komme til at ændre deres liv for altid.
 • Bevæbnet med små videokameraer har selvbestaltede burmesiske videojournalister gennem de seneste år sat livet spil for at reportere til omverdenen om de overgreb, den burmesiske regering begår mod lokalbefolkningen.
 • At beskytte og forsvare menneskerettigheds-forkæmpere, som risikerer deres liv og lange fængselsstraffe, ved at være fortalere for civile rettigheder i deres hjemlande.
 • Aladdin er ved at tilpasse sig sit nye liv som en del af det øverste lag.
 • Bæklampretten findes hele livet i bække og de øverste løb af åer og floder.
 • Forfædrene havde fx stor betydning for slægtens selvforståelse, og man forestillede sig, at de fra dødsriget i en eller anden form stadig kunne påvirke deres efterkommeres liv.
 • En sygdom, hvilken han længe havde båret, men med stor sjælsstyrke bekæmpet, endte hans liv 22. juni 1865.
 • Filmen viser hjælpearbejde i form af kamp mod tæger, der tager livet af husdyr, skolegang, de 2-3 årlige sundhedsbesøg i landsbyerne.
 • Både Hooker og Jackson begik alvorlige fejltagelser den nat. For Jacksons vedkommende kom det til at koste ham livet.
 • Enkelte af de oprindelige bygninger eksisterer stadig, andre måtte lade livet, da det nye centralkompleks i 16 etager stod klart i 1970.
 • Arbejdet har ikke levnet hende tid til at nyde livet, og som de fleste kvinder længes hun efter at en mand og et hjem.
 • Gennem en ung svenskers øjne møder vi en omdiskuteret Nørrebro-præst, som uden frygt for det mørke og vilde har været barrikaderne gennem årtier og alligevel holder liv i gamle traditioner.
 • Dame Shirleyvar det navn som Louise Amelia Knapp Smith Clappe benyttede da hun skrev en række breve til sin familie, hvor hun detaljeret beskrev sit liv i guldfeltet ved Feather River.
 • En pige, som senere vælger at bruge sit liv at rejse ud i verden for at finde ud af, hvor hun kom fra, og hvem hun egentlig er.
 • Men bag den fotogene facade kæmper han en kamp for at skabe et liv, som både opfylder omverdens og hans egne forestillinger om succes og lykke.
 • Janine flytter ind i en ny lejlighed og begynder et nyt liv.
 • Filmen følger familiens liv, både i hjemmet og hospitalet, gennem to år.
 • Her kan man se, hvordan markedspladsen har været bebygget gennem tiden - og opleve tidligere tiders liv.
 • For Chris er det en utrættelig kamp for at fjerne truslen om bioterrorisme fra Verden og selvom at han vil være nødt til at arbejde hele hans liv, er han villig til at gøre det.
 • Han blev senere kendt for sine storslåede freskoer, som skildrede det mexicanske folks liv og historie (især folkeopstandene).
 • Balduin skånede byens borgeres liv, og mange af dem flyttede til Tyrus og Damaskus.
 • Filmen handler også om det, publikum normalt ikke ser, livet bag kulisserne og alle de stressede, kaotiske situationer, der alle sammen magisk vis kulminerer i musikalsk og visuel pragt og orden.
 • Anfaldene kan vise sig hele livet med hævelser og ofte angreb af mave-tarm-kanalen som giver mavesmerter, diaré eller opkastning.
 • Her spiller Liotta den psykopatiske politibetjent Pete Davis, som begynder at chikanere et forstadsægtepar, og ødelægge deres liv.
 • Allerede i København havde han ført et fornøjeligt liv, og dette blev i Jylland til en udstrakt selskabelighed sammen med egnens mange adelige og uadelige godsejere.
 • Han fik brændt alle huse ned i 60 km omkring Moskva, og dem der boede i husene, mest kvinder, børn og gamle (mændene var med i krigen), måtte give deres bidrag til krigen ved at ofre deres liv.
 • Frem for alt i byerne skabte det fælles liv i arbejderkvartererne en følelse af sammenhold, hvilket arbejdernes organisationer også bidrog til.
 • Alexander af Württemberg bevarede livet igennem sin arveret til den württembergske trone.
 • Hoel, 1997, s. 48 Han var en velanset og respekteret forretningsmand både indenfor og udenfor Norge, og gennem en række forretningsrejser rundt i Europa fik han mange personlige venner, som han beholdt livet ud.
 • Hans skoleundervisning var ret beskeden, men han tilbragte et frit og ubundet liv i den skønne natur, som i høj grad bidrog til hans åndelige udvikling og har sat umiskendelige spor i hans musik.
 • Forliset af MS Jan Heweliusz er det skibsforlis, som har krævet flest liv i fredstid i Polen.
 • Filmen følger den succesfulde forretningsmand Åke Jönsson, som elsker sig selv, sin karriere og sin dyre bil. En skæbnesvanger dag forandres hans liv for altid, og han mister sin kone og sine børn.
 • Enhver celle er i en vis udstrækning i stand til at varetage sine egne vitale funktioner og derved opretholde sit eget liv.
 • I stedet dedikerede han sit liv til sociale fornøjelser i den britiske overklasse.
 • Af enhver gæring plejer at vokse nyt liv, men hvorledes dette nærmere vil forme sig i malerkunsten, derom er det endnu for tidligt at dømme med blot nogenlunde sikkerhed.
 • Kort efter han kom tronen, kom en gruppe bønder og arbejdere fra forskellige byer til Vinterpaladset for at foreslå et konstitutionelt monarki, og en reform, der ville forbedre bøndernes politiske og økonomiske liv.
 • Johansson drøfter sjældent sit personlige liv med pressen og har udtalt: "Det er rart at vide, at ikke alle kender dit personlige liv."
 • Cirka 96 Lancaster-medlemmer riddere af rang og derunder fik også frataget deres liv, ære og gods, 24 af dem var parlamentsmedlemmer.
 • Men kalde dig lykkelig, kan jeg ikke, førend jeg hører, at du har afsluttet dit liv i lykke.
 • I en sutra siges det, at Bodhisattva Makatsu, som ønskede at meditere, først opgav sit liv af denne verden fuldstændigt med forretninger og indtjening, men også dyrkning af grønsager.
 • Hun ønskede ikke et liv som overklassefrue, der i hendes øjne virkede meningsløst; hun ville slet ikke giftes.
 • Nazarbayevs far, Abish, undgik den obligatoriske militærtjeneste grund af en vissen arm, som han havde holdt liv i, da han slukkede en ildebrand.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Adjektiver
tror skolen hav have møde Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere