Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

50 Verber der skal bruges til ordet « maleri »

50 Verber der skal bruges til ordet « maleri »

 • Han kunne ikke sælge malerier nok og fik kun halvdelen af lønnen for nævnte værker bestilt af den svenske konge.
 • Brendekilde var indædt socialist og malede de første danske malerier af fattige akssamlernes vilkår, stensamlernes og skærveslagernes arbejde.
 • Altertavlen stod først færdig 1903 og udført i en enkel skønvirkestil og rummer et maleri af Johan Christopher Schlichtkrull forestillende Jesu åbenbaring for Simon Peter (Joh. 21,15-19).
 • Især deres sandmalerier gjorde indtryk ham, og han fandt inspiration i dem og skabte sine store abstakte ekspressionistiske malerier.
 • Huset er blevet sat i stand og indeholder to store malerier af Senju Hiroshi.
 • Hans arbejder omfatter desuden maleri, grafisk design og bogillustrationer, smykker og tekstiler.
 • Ole Fick begyndte at udstille malerier i 2010.
 • En mand havde fået et kasseret maleri og haft det hængende sit toilet.
 • Pettifer, p.167 Historikeren Clive Rouse mener, at "der ikke findes sammelignelige komplette malerier fra et tidligt tidspunkt i England".
 • Han har siden trukket sig helt tilbage fra musikken og helliger sig maleriet.
 • Ligesom at fotografiet ikke erstattede maleriet.
 • Friedrich fuldførte maleriet året efter og sendte det til København.
 • Øen består af kalksten og er især berømt for klippehulen, Grotta del Genovese, hvor der er fundet malerier fra forhistorisk tid.
 • I løbet af 2008 genoptog MSO maleriet og oprettede i 2010 Eventgalleriet i samarbejde med maleren Barbara Kofoed.
 • Analysemetoden kunne med sikkerhed identificere de fem falske malerier.
 • Den svenske kunstsamler Pontus Fürstenberg købte maleriet, før det blev malet færdigt.
 • Han lavede malerier i sin fars stil - selv om den var meget lavere kvalitet - og kunne placere en perfekt underskrift disse efterligninger.
 • Det er meget typiske landskabsbilleder af CTA; men der mangler et andet typisk maleri af ham.
 • Med tiden fokuserede hun helt sit forfatterskab og neddroslede maleriet.
 • Fra litterære kilder ved vi, at oldgræsk maleri indeholdt portrætter, ofte meget nøjagtige, hvis vi skal tro kritikeres ros, men der er ingen overleveret.
 • I slutningen af 1930'erne led hun af synsproblemer og blev tvunget til at opgive sit maleri.
 • Tillige kopierede han, for at øve sig, et stort maleri af Cornelis van Spaendonck.
 • Malerne, som også er sangere, går fra landsby til landsby for at præsentere deres malerier ruller af stof eller papir og for at fortælle om hinduistiske epos eller om de store sandeltræmyter.
 • østenden af hver af de to skriftestole sidder mindre malerier over dørene, som kun kan ses, hvis man står helt oppe ved siden af alteret.
 • Gennem hele sit liv signerede van Meegeren sine ægte malerier med sin egen underskrift.
 • I et forsøg at skjule maleriet sender en af russernes håndlangere (Kurt) maleriet til sin datter Maria.
 • Men munkene afviser den historie: De tror, at misforståelsen skyldes et tidligt maleri.
 • Signaturen stammer fra en tidligere serie malerier han kaldte for Familiebillederhvor det var personer med blå kroppe og hvide ansigter der var gengivet i forskellige situationer.
 • For ham startede maleriet med en komposition, et redskab han til fulde mestrede og udnyttede.
 • Bogen handler om Bertram der har fået stjålet og forbyttet sit maleri med et til 60 millioner.
 • Alligevel fuldendte han et storslået maleri: "Skt.
 • Slutteligt kom inspirationen fra de italienske malere Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi og Mimmo Paladino, der under betegnelsen transavantgarde havde taget maleriet op sideløbende med deres tyske kolleger.
 • De mange segl og påskrifter, der er tilføjet selve maleriet og dets kant af senere ejere og eksperter, er et kendetegn hos kinesiske kunstsamlinger og kendere.
 • Ligeledes er malegrunden (det bærende underlag) vigtig for hvilken type maleri der er tale om.
 • Han trækker ned af en dristig kunst tyveri, tyveri flere uvurderlige malerier fra Dublin's bedste kunstgalleri, at give myndighederne slip.
 • Han har udført flere malerier af fuglelivet ved Fiilsø.
 • Skovgaard var en usædvanlig produktiv kunstner, hvis samlede værker udgør ca. 1000 malerier og et tilsvarende antal skitser og tegninger.
 • I 1962 udviklede han sit "dithyrambiske maleri" i Berlin og påbegyndte Mickey Mouse-serien og et år senere Donald Duck-serien.
 • Over figurfriserne afsluttes maleriet af en arkitektonisk bort med profeter siddende under arkader.
 • Selv om han der forblev en europæer, der kun i begrænset omfang kunne tale sproget i sit værtsland, viser bl.a. maleriet Hvornår skal du giftes?, at hans kunst hele tiden videreudviklede sig i forbindelse med det fremmede.
 • Der var imidlertid ingen dommerkomité Salon des Indépendants, og Gleizes havde ikke ikke en position, der gjorde det muligt for ham at afvise maleriet.
 • Således viste testresultaterne, at værkerne var forfalskninger skabt af van Meegeren, men deres ægthed blev fortsat debatteret af nogle af eksperterne indtil 1977, hvor nye undersøgelsesteknikker blev brugt til at analysere malerierne.
 • Alle kan besøge Kunstbiblioteket og låne et maleri med hjem for en beskeden pris.
 • Også her sad pengene løst hos ham; han bestilte malerier hos kunstnerne, købte mængder af ædle stene og andre sjældne smykker og forærede en underskøn albanerinde, som han var forelsket i, en vinhave til erindring.
 • Han donerede 201 malerier, hvoraf 70 er af nederlandsk oprindelse.
 • I dag eksisterer ikke længere alle malerier, i 1993 var der 5 malerier tilbage.
 • Efter at Statens Museum for Kunst den 29. juni 2017 erhvervede maleriet er det normalt udstillet i deres sal 219.
 • I 1953 opdagede Bury kunstneren Alexander Calder, og lidt efter lidt forlod han maleriet som genre og gik over til sine første kinetiske og bevægelige installationer.
 • Det lykkedes at franarre tyvene maleriet ved en internationalt koordineret politiaktion og Skrik vendte tilbage til Nasjonalgalleriet med lidt skader.
 • Foreningens første udstilling fandt sted i 1899 med 187 kunstnere, der fremviste 330 malerier og 50 skulpturer samt grafik.

Populære søgninger i dag