Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

62 Verber der skal bruges til ordet « natur »

62 Verber der skal bruges til ordet « natur »

 • Han elsker naturen og bruger en stor del af sin fritid at træne sin hund, der snart skal til prøve i at finde dyrespor.
 • Han var dygtig til at fange dyr i bevægelse og kunne med streger vise dyrets natur.
 • Hist og her dukker telefonpæle eller vejtræer op, men malerier er uden mennesker og storslået natur i traditionel forstand; de er små i format og som regel skabt i én arbejdsgang.
 • Liv i havet påvirker planetens natur et fundamentalt niveau.
 • Altså at se naturen som natura naturans og derved som den nødvendige mekanisme som naturen er.
 • Om søndagene var det sædvanligt, at folk spadserede herop, for at nyde den smukke natur.
 • I 1990'erne offentliggjorde det amerikanske militær to rapporter, der beskriver den sande natur af det nedstyrtede objekt: en atomprøvesprængnings-overvågningsballon fra Project Mogul.
 • Man havde lært af malerne at betragte naturen som en serie af udsigter, vuer, komponerede scenerier der skulle nydes fra forskellige synspunkter, "perspectiver".
 • Hun hjælper med at opdrage sine tre yngre brødre, hvilket ofte fører til, at Nayu og Yako beundrer hendes moderlige natur.
 • Samtidig med at byen udvikles, har det altid været et mål at bevare naturen.
 • Forvandling af brødets og vinens substans i Vorherres Nadver, kan ikke bevises ved den Hellige Skrift, men er i modstrid med skriftens klare ord, borttager sakramentets sande natur, og har givet anledning til megen overtro.
 • Hvis du graver helt ind til bunden af det, ville du opdage, at sociale beslutninger er foretaget primært basis af i hvor høj grad disse beslutninger tjener det formål at kontrollere eller destruere den vilde natur.
 • Der overtaler han Wessex til at satse £50, som en leg kan fange den sande natur af kærlighed, det nøjagtige beløb som Shakespeare kræves for at købe en andel i Chamberlains Mænd.
 • Gerrick Kennedy nød det også, og fremhæve dens emotionelle natur og komplimentere hele castets vokal.
 • Han fremstillede naturen og folkelivet med frodighed og fantasi.
 • Øen er rig seværdigheder, både når det gælder natur og historie.
 • 'ornamental stilisierte Folie' Götz Adriani: Renoir. s. 78. ) eller med 'mere end baggrund, fordi det trofast gengiver naturen' Henry Loyrette: Origins of Impressionism.
 • Det gøres ved at udpege habitatsområder for at bevare og genoprette vores natur.
 • Herfra hentede hun naturen og miljøet til de fleste af sine bøger.
 • Sangens tekst er skrevet med henblik at inddrage såvel naturen som historien, ligesom land og by nævnes side om side som et fællesskab.
 • Mennesket kender ikke naturen og kan derfor ikke med sikkerhed udtale sig om det såkaldt "overnaturlige".
 • Undervejs skrev han dagbog om de psykiske og fysiske udfordinger, han oplevede, da han konfronterede den vilde natur.
 • Jeg har taget fragmenter af naturen og manipuleret med dem, det er blevet til konstrueret natur.
 • Kunstneren er gennemgående for impulsiv og uregerlig og følge sin trang til at lade naturen - naturtalentet - over optugtelsen.
 • Da radar ikke kan "se igennem" terræn, er de dybe fjorde, mange øer og lignende norsk natur optimale omgivelser for ubådenes, i deres ønske om at forblive skjult.
 • Efter en sådan tidlig ansættelse den fare nær, at han kunne blive en uvidende garnisonsofficer; men han var en opvakt, livlig natur, der ønskede at se sig om i verden og at uddanne sig under større forhold.
 • I modsætning til sin lærer, Eckersberg, malede han derfor ikke alene den danske natur, som den virkelig tog sig ud, men med vægt det smukke.
 • Den gode bliver god, også kaldet guddommeliggjort, via sine gode gerninger, mens den onde træder skridt nedad stigen ved at miste deres menneskelige natur.
 • Sidenhen har han omfavnet hans dyriske natur og beskriver ham selv som et medlem af "frynser-klassen".
 • Odins skaberkraft skal sammenlignes med en dygtig håndværkers evner, og med den omformede han naturen og gjorde den til kultur.
 • Symbiotens første kendte vært var Spider-Man som til sidst lykkedes at adskille sig fra væsenet, da han opdagede dens sande natur.
 • Et af fondens vigtigste mål er, at alle får mulighed for at opleve en rig og naturlig natur.
 • I det 19. århundede, som forlængelse af industrialiseringen, opsøgte man i højere og højere grad naturen og fjerne egne med karet eller med jernbane, og man vandrede i stigende grad langs markerede strækninger.
 • Jætterne repræsenterede altså deres side den utæmmede natur, hvilket betød, at aserne i mange tilfælde også behøvede jætternes hjælp.
 • Filmen modtog overvejende positive anmeldelser, hvor nogle kritikere roste dens lyse natur og humoristisk bud dens emne, og andre kritisere den konventionelle og stereotype plot.
 • De sydvendte kystområder langs Cormanthor er de sikreste at rejse i og rummer smuk men vild natur.
 • Uenigheden består dels i en diskussion af tempo og omfang af naturgenopretningen, og dels i en strid om, hvor man mest fordelagtigt kan sætte ind med naturgenopretning efter princippet "mest natur for pengene".
 • Men var han en født samler, var han også som de fleste samlere en uproduktiv natur.
 • Disse mål er dog under forandring, og den danske regering tilsluttede sig i september 2020et verdensmål der siger at 30 pct. af klodens land og hav skal beskyttes for at sikre natur og biodiversitet.
 • De hårdføre Exmoor-ponyer er flere steder sat ud i store indhegninger i naturen, da de er er gode til at skabe og vedligeholde lysåben natur.
 • Overbefolkning har fået befolkningen til at dyrke intenst, hvilket skader naturen.
 • I de to hovedpersoner, Hans Thomassen og Karine, havde Jacobsen skildret tvivlsomme naturer, men den kærligheds trolddom, hvoraf Karine var betaget, gav hende en højhed, der forsonede med hendes letfærdige vandel.
 • Mere konkret omhandler folkeretten staternes natur og struktur, deres handlinger, internationale organisationers retsstilling og til dels individer og virksomheder.
 • ATVs mærkesager er at styrke natur og teknik i uddannelsessystemet samt at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem teknologiudvikling.
 • Begge vil tæmme naturen med formende ånd.
 • Begge muligheder kan måske være lige gode, men når man tager naturen i betragtning, er den første betydning nok den mest sandsynlige, idet landskabet udenfor bymarken overvejende har henligget i hede.
 • Da Danmark angiveligt har været et af de lande i Europa, der er længst fra at opfylde disse mål, kræver det en særlig indsats, specielt vedrørende genetablering ag "uberørt natur".
 • Sandflugterne var især mulige fordi mennesker havde udnyttet naturen ved at bruge beplantningen i området til materialer en beplantning havde virket som et værn mod sandflugter.
 • Han er en romantisk idealist, har let ved at efter imponerende effekter og udtrykke sin fyrige natur.
 • Taigaen er det største område i verden, hvor man finder uforstyrret natur.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget det byen mig en Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere