180 Verber der skal bruges til ordet  par

180 Verber der skal bruges til ordet par

Gennem 45 år dannede han privat par med kunstkritikeren David Whitney.

Jarenvatnet ligger et par hundrede meter nord for stationen.

Besætningen tog hver et par bidder af sandwichen, inden den igen blev gemt væk.

Her fik de to bjørne et par måneder til at vænne sig hinandens dufte og adfærd, og de hade således en god fornemmelse for hinanden da de kom til Danmark.

En ny Furuset dukkede op igen og spillede et par sæsoner øverste niveau, før de rykkede ned igen i 2009.

I Krabbesholm Skov findes et par køkkenmøddinger fra Bondestenalderen, ligesom at der f.eks. ved området nær Skive Trav er en del gravhøje.

Albummet indeholder et par gamle numre, men det allermeste er originalmateriale fra Larsens hånd.

I 1926 indtraf et skarpt og varigt fald i Sibelius produktion: Efter sin syvende symfoni producerede han kun et par store værker i resten af sit liv.

Han vandt et par kampe, der var annonceret som værende om det svenske mesterskab, og vandt tillige en returmatch over italieneren Musina.

Forud var dog gået et par års forberedelse, der havde et tydeligt dansk aftryk.

Alle fyrre stemmer synger samtidig et par takter, hvorefter mønsteret fra åbningen gentages omvendt fra kor otte til kor et.

Greyson holdt et par års pause, fordi hans stemme gik i overgang og kunne derfor ikke synge eller udgive nye sange.

Heldigvis skal han bare bruge et par venlige ord fra sin kombattant Porsche for at blive glad igen.

Siden er der kommet et par opdateringer til spillet, men man kan stadig ikke se den store forskel fra da spillet udkom.

Blot fire måneder senere annoncerede parret, at de var gået fra hinanden.

Han fortsatte med at skrive artikler om sløjd og at arbejde i sløjdværkstedet frem til sin død et par uger før 89-årsfødselsdagen.

I 1930 flyttede parret til Italien.

I løbet af 2020 skete der et par efterjusteringer.

Gruppen takkede ja til tilbuddet, men i stedet for at indspille en single, indspillede de elleve ufærdige numre, og Carroll gav dem efterfølgende et par dage mere til at færdiggøre vokalen.

Auktionshuset skrev et par år senere, at Eckersbergs udgave var "ikke alene Eckersbergs mest berømte nøgenmodel-studie, men hører til blandt kunstnerens mest berømte værker i det hele taget".

Han åbnede et par døre, der lukkede hurtigt efter".

Byggepladserne betyder også at enkelte pladser vente et par år med at blive anlagt, selvom gadenettet i øvrigt var ved at være plads i efteråret 2015.

Midt i 2010'erne var man endda ved at blive overhalet af den lille klub Real Vicenza, der opnåede et par sæsoner i Serie C, også Stadio Romeo Menti og med rødhvide trøjer.

Hans job blev overtaget af Kim Poulsen, som i modsætning til sin forgænger lykkedes med at vinde et par fodboldkampe.

I højre hånd holder hun et par grønne blade, der muligvis er fra træet i baggrunden og den måde skaber forbindelse mellem billedets for- og baggrund.

Her hjalp hun primært par med problemer i forholdet indtil 2007, hvor hun lukkede sin klinik og besluttede at blive fuldtidsforfatter.

Bethania i Lønborg er der møder et par gange om måneden, bibelstudiekredse og juniorklub mandag aften for børn i 4.-6.

Costello boede kun et par gader fra Degnans hjem og gik en nærliggende high school, inden han som 16-årig blev dømt for væbnet røveri og sendt reformskole.

Førstesalen rummer et nyere køkken, badeværelse og et par værelse.

Han nåede i sin tid som aktiv at løbe internationalt flere distancer, samt at sætte et par Danmarksrekorder.

Han var død et par måneder før sin ældste søn og arving, George Stanley, Lord Strange, og blev efterfulgt som jarl af sit barnebarn, Thomas Stanley, 2. jarl af Derby.

Der er også udgivet et par bøger udenfor serie.

Tidligt i livet udgør knoglens laterale dele endnu fem par separate segmenter, som hos voksne individer vokser sammen.

Harry ser et par, der laver et trick op isen og forsøger at gentage det med sin date, hvorved de begge falder og kommer til skade.

Dele af de omkringliggende "lag" af stjernestof falder ind i dette sorte hul, og driver derved et par af energirige "jetstråler" der står ud fra den roterende stjernes omdrejningsakse.

Man har svært ved at begribe, hvad han ville opnå derved, for snart kongen sendte et par lakajer over for at hente ham, fulgte han straks med tilbage til København.

Han bærer oftest en blå kasket med et blå grantræ, en lys, rød t-shirt, en mørkeblå vest, et par grå shorts og sorte sko.

Men en historiker lagde for nylig (2005 eller noget før) mærke til, at et panel viste et par med et barn i noget, som kunne være en krybbe, tre besøgende bærende gaver, og mordere nærme sig fra en anden retning.

Hwoarang benytter uopmærksomheden til at slå et par stykker ned selv.

Desuden har linje 200S og 500S et par strækninger gennem industriområder, der ikke betjenes om aftenen og i weekenden.

Her skal bare fortælles et par stykker.

Her optræder han i hængerøvsbukser, et par sko, som er adskillige numre for store, en jakke, som til gengæld er flere numre for lille, en bowlerhat og en moustache, der er trimmet til tandbørstestørrelse.

Et par år før Den Amerikanske Borgerkrig køber den tyske dusørjæger Dr. Schultz (

Balle-Lars havde før sagen, der endte i hans dødsdom, inkasseret 1 måneds tugthus for at stjæle et par seler og derefter 1 års tugthus for at stjæle fem brædder til en dør i sit hus.

De tager begge et par skud, og imens fortæller Jack at han er kommet for at se hvordan Hurley har det, og at han har tænkt sig at gro et skæg.

I modsætning til andre europæiske flagermus har hunner af arten to par dievorter.

Området er kendt for at huse et par af vores sjældneste planter, nemlig nøgleblomstret tusindgylden, der her har ét af sine to danske voksesteder.

Et par år var han huslærer i en fynsk præstegård, og ansattes derefter 1815 som lærer ved Brahetrolleborg Seminarium, hvor han forblev, indtil seminariet nedlagdes i 1826.

Den østlige side udgøres overvejende af traditionelle etageejendomme, iblandet et par yngre kollegaer.

Han har desuden indspillet et par britiske radiodramaer og har optrådt diverse teaterscener.