Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

27 Verber der skal bruges til ordet « samtale »

27 Verber der skal bruges til ordet « samtale »

 • Hans hørelse var derimod blevet ringe, at han ikke længere kunne føre samtaler uden sine samtalebøger.
 • Af denne udgave fremgik det ikke, at kong Wilhelm 1. havde haft en samtale med den franske ambassadør og havde meddelt ham sin afvisning, kun det franske krav og afvisningen af en yderligere audiens blev kort omtalt.
 • Hellborn overhørte en samtale hvor det blev nævnt at Tramp skulle indspille en ny plade, og han strakte hånden i vejret og sagde: "Det skal jeg da være med til", og sådan blev det.
 • I slutningen af marts blev det foreslået at etablere samtaler mellem parterne.
 • Efter den formelle overrækkelse følger oftest en mere uformel samtale og en mulighed for, at ambassadørens ægtefælle og ambassadens medarbejdere får lejlighed til at hilse statsoverhovedet.
 • Sproget i Argentina og sproget i Spanien er umiddelbart ikke forståeligt overfor hinanden hvis hver især snakker hurtigt og med meget accent, da også mange ord er forskellige, men størstedelen er dog forståeligt, hvis der foregår en samtale.
 • Holk trak sig tilbage efter to uger og fornyede Wallensteins ordrer samtaler med Arnim, som det tidspunkt var besøg hos Johann Georg.
 • vidt vides findes der dog ikke bøger skrevet i pinyin, selvom det umiddelbart skulle være lige let at forstå en sådan bog, som det ville være at forstå en samtale, eller et lydbånd.
 • I dialogens nutid er Antifon nu en moden mand, men han er i stand til at genfortælle samtalen ud fra hukommelsen.
 • Disse sidste gennemfører samtaler med The Christadelphians.
 • Dog tillod han Ulfeldt at føre retssag mod Dina Vinhofvers, som erkendte, at hun aldrig havde ligget i hans seng og hørt den samtale, hun havde refereret til kongen.
 • Filmen er optaget i Laudrups klub Barcelona, indeholder en samtale med træneren Johan Cruyff og masser af optagelser fra kampe fra Laudrups strålende karriere.
 • Det er en demokratisk værdi, som er vigtig at fremme i skolen, og den bedste måde at fremme retfærdighed , er at indføre filosofiske samtaler i skolen.
 • Operatøren centralen (telefondamen) vidste hvordan hun skulle koble samtalen til denne by.
 • Dette gør læreren ved at stille spørgsmål, der leder samtalen tilbage til udgangspunktet.
 • Medarbejderne er mere optaget af at drikke kaffe, se tv og føre samtaler med hinanden end at tage vare stedets beboere, som ikke har noget sprog og dermed kommunikere ved hjælp af deres handlinger og bevægelser.
 • Hal Koch benytter i sammenhæng hermed lejligheden til at skildre en samtale med en ung tysk nazist under besættelsen.
 • Nye funktioner er de Dynamiske Baggrunde, Stemme Klip, og msnim protokol håndtøren, der tillader hjemmesider at lave et link der automatisk tilføjer en kontakt eller starter en samtale.
 • Han går videre til at påstå, og at det hver gang er ham, der styrer samtalen, og at han tilmed har indflydelse stort set alle andre begivenheder rundt om i verden.
 • Under det navn udgav han adskillige romaner: Fortrolige samtaler, En kritisk Affære, Løb eller , Hele banden og Nanny, Møde med fortiden, Mødre og Døtre m.fl.
 • Som skoleleder var han bl.a. kendt for at værdsætte "levende samtale mellem lærer og elev" og "personlig tilegnelse af stoffet" i stedet for tidligere tiders "terperi og udenadslære".
 • Medlemskab tegnes pr. husstand efter samtale med et medlem, der har personlig erfaring med børn med høj begavelse, og er ansat af foreningen til at varetage disse samtaler.
 • Han kopierede de breve, han fik i hænde og viderebragte samtaler, han havde haft med gesandten til Bernstorff.
 • Dermed kan beboerne nu lufte ud uden at måtte afbryde samtaler eller musik grund af trafikstøj og som bonus der er også et luftfilter, der forhindrer både skadelige udstødningspartikler og pollen i at komme ind.
 • Videoen viser samtaler med de fem, som blev arresteret samt nogle klip fra selve grindefangsten, bl.a. viste den Sea Shepherds båd Echo, der forstyrrede grindefangsten og til sidst lykkedes at stikke af fra politiet.
 • De blev begge dømt for højforræderi More efter en samtale med Richard Rich, der afslørede denne fortrolige samtale.
 • Winkels forberedelser til at kunne male billedet af Dessau består først og fremmest af samtaler mellem de to, hvorigennem maleren lærer sin model at kende.

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere