Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

68 Verber der skal bruges til ordet « selskab »

68 Verber der skal bruges til ordet « selskab »

 • Fem Meteor NF.11 blev overført til Centre dEssais en Vol ('Flyvetestcenteret') i 1958, hvor de blev benyttet som testopstilling for forskelligt udstyr og som følgefly, og fik senere selskab af to NF Mk.13 og to NF Mk.14.
 • Etatsrådens datter bliver meget fornærmet og forlader selskabet sammen med faderen.
 • Benny vælges som gudfar til drengen, mens Egon anholdes for indehavelsen af de af Hallandsen oprettede selskaber, med skatteunddragelse til formål og køres tilbage til fængslet, mens Magasin du Nord genåbner.
 • Året efter, den 6. juni 1925 købte Chrysler Maxwell Motor Corp. og dannede sit nye selskab, Chrysler Corporation.
 • Altjevsk blev grundlagt i 1895 med oprettelsen af et stålværk og opkaldt efter Aleksej Altjevskij, en forretningsmand af ukrainsk afstamning der grundlagde Donetsk-Jurіvka Metallurgiske Selskab.
 • Godt arrig smækkede Tech N9ne med døren og startede i stedet sit eget selskab og udsendte i 2002 albummet 'Absolute Power', hvor den vokale spændvidde strakte sig fra trademark'et højtemporap og helt ned til slowmotionrap.
 • Hammy begyndte at drive selskabet for fuldt tid i 1988.
 • I Danmark ejer TeliaSonera to selskaber.
 • Fremmede statssendebud, der kom til København, søgte derfor hans selskab, og med nogle af dem vedligeholdt han forbindelsen, efter at de havde forladt landet.
 • I 1635 stiftedes et konkurrerende selskab, der efter mange stridigheder 1649 sammensmeltedes med det ældre ostasiatiske kompagni.
 • Huset drives af en forening og kan rumme selskaber op til 48 personer.
 • Ved fødselsdagsfesten møder Anna Williams venner, der bliver ganske overvældede over at besøg af en stjerne, men Anna nyder selskabet.
 • Er combined ratio eksempelvis 100 (procent), betyder det, at præmierne netop dækker driftsomkostninger og erstatninger, mens renteindtægterne ubeskåret tilfalder selskabet.
 • Bestræbelserne at genoptage varevognsproduktionen lykkedes, da motorleverandøren købte selskabet for at undgå at miste den vigtigste kunde.
 • Derfor startede Hindehede selskabet KH Beton og etablerede et blandeanlæg i Kalkbrænderihavnen i København.
 • Fritagsmetoden indebærer at selskaber i udgangspunktet fritages for beskatning af udbytte og gevinst aktier mv., samtidig som fradragsretten for tilsvarende tab bortfalder.
 • I 2003 indsatte selskabet det større skib MS Fjord Norway som skulle bruges til ruten imellem Norge og Danmark og færgen MS Bergen blev chartret ud til DFDS som flagede den om dansk flag.
 • I 1951 indviede selskabet selve kraftværket; Skærbækværket.
 • Samsung har kaldt selskabets irisskanner for "den mest sikre måde at sikre dine data ", men nu har et tysk hackerhold snydt irisskanneren.
 • Parterne er også fælles om at kontrollere selskabet og deler både udgifter og indtægter.
 • Ved etableringen kørte tre selskaber i fællesskab toget.
 • Han ledede selskabet frem til 1980, hvor han modvilligt gik pension.
 • Statsministeren af Bayern (1799-1804) Maximilian af Montgelas selv sandsynligvis et tidligere illuminatimedlem lod alle hemmelige selskaber forbyde endnu engang.
 • Mejeriet er nu gæstgiveriet "Det Gamle Mejeri", der modtager selskaber op til 130 personer og som har otte dobbeltværelser til udlejning.
 • I september 2019 tog Morten Skovsted initiativ til dannelsen af 'Salmehistoriske netværk', der skulle løfte arven fra det i 2019 nedlagte 'Hymnologisk Selskab'.
 • Han frygtede at de arbejdede for den enevældige magt, og at de kun ønskede at ødelægge selskabet.
 • Forordningen udvider virkeområdet for EUs lovgivning om personoplysninger ved i visse tilfælde at omfatte selskaber uden for EU, som behandler data om borgere i EU.
 • Forsøg at omstrukturere de forskellige selskaber i VEFs eje mislykkedes, og størstedelen af produktionen blev sat over styr frem til 1997.
 • Festivalledelsen har opfordret selskaberne til også at sponsere dem, at de støtter målet med festivalen.
 • Der opstod også sådanne selskaber i Frankrig og England.
 • Selskabet var imidlertid ikke rentabelt, og efter endnu et politisk skifte ved byrådsvalget i 1904 blev det i maj 1905 vedtaget at sælge det til KSS, efter at byrådet havde afslået at overtage netop dette selskab.
 • Der var planer om at privatisere selskabet fuldt ud, men de er sat i bero.
 • Efterfølgende i januar 1997 rådedes alle selskaber med A330 i flåden til at slå de elektriske pumper fra.
 • Den mellemstore Ford Fusion representerer Ford ved Sprint Cup racerløbet, mens Ford Mustang repræsenterer selskabet ved Nationwide Series.
 • Felibrerne samledes i disse år ofte i hans hus, og hans personlige elskværdighed og gemytlige gæstfrihed har i høj grad bidraget til at samle det uensartede poetiske selskab og et organiseret arbejde i gang.
 • To kaniner kan være langt mindre destruktive end én kanin, der keder sig og savner selskab, men det kræver tålmodighed at bonde to kaniner, og det er ikke altid at det lykkes.
 • Efter at have set en annonce fra Rekall (der er et selskab, der sælger imaginære eventyr ved at implantere falske erindringer) beslutter han at købe en "ferie" Mars.
 • Hun færdiggjorde skriptet i november 1985, men efter MGM besluttede at skriptet skulle igennem en bearbejdningsproces, valgte Bergstein at sende skriptet rundt til andre selskabet.
 • Kroatisk Radio Television (kroatisk:Hrvatska radiotelevizija, forkortet HRT) er en kroatisk public service selskab.
 • Han begyndte at agitere for det og ønskede at skabe et selskab, der kunne finansiere projektet.
 • Såfremt den er af langfristet karakter, dvs. forfalder om mere end et år, har virksomheden stadig mulighed for at skyde aktiver ind selskabet, således banken kan sin betaling når den forfalder.
 • I 1938 købte parret Greenway House som sommerresidens, hvor de tilbragte megen tid med at slappe af og holde selskaber.
 • TBC Standsede selskabet og banken returnerede alle 90 mio. til investorerne.
 • Den første tanke hertil kom vidt vides fra Gram, der ønskede at stiftet et selskab efter svensk forbillede, hvor man havde et såkaldt antikvitetskollegium.
 • 31. oktober 1916 døde Russell, hvorefter Rutherford, vicepræsident Alfred I. Ritchie og sekretær-kasserer William E. Van Amburgh blev valgt til at styre selskabet indtil januar 1917 hvor, ved årsmødet, en ny præsident ville blive valgt.
 • Potiorek ventede at kunne tage det kongelige selskab ind til rådhuset i Sarajevo til en officiel modtagelse.
 • Geremek er medlem af Academia Europa, Pen Club, Societé Europeenne de Culture og talrige andre selskaber og foreninger.
 • Loven sikrede også fremtidig samarbejde ved at tillade begge selskaber adgang til hele cirklen.
 • Indimellem tog selskabet i 1992 initiativ til den landsdækkende oplysningstjeneste 177 i 1992.
 • Efter en rekonstruktion, hvorunder selskabet måtte sælge sin patentportefølje for 525 mio. $, trådte selskabet i september 2013 ud af konkursbeskyttelsen.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere