Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

81 Verber der skal bruges til ordet « skole »

81 Verber der skal bruges til ordet « skole »

 • Akerman forlod tidligt skolen for at lave filmen Saute ma ville og finansierede filmen ved at handle aktier i diamantfirmaer Antwerpens børs.
 • Auning, Danmark; Djurs Gruppen, s. 2 I 1907 byggedes en ny og større skole i landsbyen, og Essenbæk Mølle - genopbygget efter en brand den 23. april 1889 Mariager, Rasmus (1937).
 • Han fandt skolen i Nykøbing i forfald og måtte reorganisere den grundigt.
 • En forening arbejder at oprette en svensk skole i byen.
 • Banebrydende, som han var, både i henseende til eksperiment og undersøgelse, var det naturligt, at han kom til at danne skole, fra hvilken nogle af den nyere tids lærdeste og genialeste forskere er udgået (
 • I marts samme år lukkede koloniale myndigheder skolen og afbrød Martís studier.
 • Han besøgte den lærde skole i Randers, men opgav studeringerne for at blive maler, særlig portrætmaler, et fag, han viste anlæg for.
 • Han siges at have mellem 1797-1821 bidraget til at startet mindst 20 større eller mindre plante skoler i Norge.
 • En kørestol-bundet Xavier og mutanterne vender tilbage til palæet, hvor han har til hensigt at åbne en skole.
 • En gruppe borgere stiftede i december 2015 en forening, der ville drive skolen som multihus.
 • Bindesbølls villa kom til at betyde en fornyelse af strandvejsvillatypen, og med sine facadedekorationer, der reproducerede hans egen ornamentik op i stor skala, skabte han skole.
 • I 1914 flyttes bogsamlingen til den nye Frejlev vestre Skole og forbliver der til 1962, da skolen nedlægges.
 • Rabih har fortalt i et avisinterview, at han havde store problemer med at lære dansk i starten og skiftede skole flere gange for at opnå fremskridt.
 • I 1640 grundlagde hun en skole, som senere blev opkaldt efter hende: "Prinsesse Hedwig-Skolen".
 • Inden øen fik sin første skole i 1856, blev der holdt skolestue en af gårdene, og undervisningen blev indtil 1800 varetaget af en stor skoledreng fra fastlandet.
 • Hun elsker at læse og skrive i sin fritid, mens hendes forældre ønsker, at hun ville passe sin skole bedre og fokusere mere sin adgangseksamen til gymnasiet.
 • Gammelholmersamfundet holdt endnu nogle år skolens navn i hævd.
 • Her ligger skole og her bor cirka 17 mennesker som udgør 27% af øens befolkning.
 • Børnebyen råder over udendørs arealer og Toubrohallen, som uden for skoletiden benyttes af SFO og lokale foreninger de benytter også skolens lokaler.
 • Derfor blev der de fleste steder lavet opdelte skoler, hvor de forskellige børn blev undervist efter deres forkundskaber.
 • Han har opført skoler, bl.a. Tjørnegårdsskolen, alderdomshjem og boliger.
 • Navnet betyder Lille Matias' Skole, og refererer til en af de lærer i byen der hed Matias.
 • Tankerne fra oplysningstiden satte deres præg den efterfølgende periode; inden for især de aka-demiske miljøer opstod der rationalistiske eller endog religionskritiske skoler.
 • I starten af 1980'erne flyttede skolen til Vendiavej, for at overtage Østre Skole i centrum af Hjørring.
 • I 2007 begyndte en del af lokaltogene at stoppe fast ved stationen i forbindelse med, at Jåttå videregående skole åbnede i efteråret 2007.
 • Forstaden er inddelt i Gammel og Nye Hjerting, hvor gammel Hjerting er det mest eftertragtede og også det dyreste område at bo i. Hjerting har haft to skoler, som nu er samlet til en efter skolesammenlægningerne i 2012.
 • Dette stuehus ligner angiveligt skolen meget, men hvorvidt dette stadig eksisterer vides ikke.
 • Den litauiske regering tog straks initiativ til at litauiserebyen, for eksempel ved at litauiserepolske skoler.
 • Intet andet sted i Færøerne medfinancierer en skole udgiften til et lokalt fodboldhold, og stiller sin ejendom gratis til rådighed uden at del i overskuddet.
 • FLO mente ikke, at man burde melde hele skoler eller elevråd ind, da man ikke kunne være sikker , at alle elever støttede op om foreningen.
 • Han betragtede retten som en social kulturfremtoning, i sin opfattelse af Loven og sin lære om Lovfortolkningen nærmede han sig den friretlige skole.
 • Under et interview den 28. februar udtrykte Kariņš et ønske om at hæve læreres løn uden at hæve skatten og i stedet finde pengene ved at nedlægge skoler med et lavt antal studerende.
 • De skotske kommuners opgaver omfatter bl.a. skoler, brandvæsen, sociale problemer og kultur.
 • Hun omtaler skolen som et sted hvor man skal kede sig og kede sig, til man endelig er færdig og skal arbejde og kede sig og kede sig igen.
 • Hvor godt det lykkedes, ses bedst deraf, at Keller ved sin død havde oparbejdet en lille skole syv elever til at omfatte to anstalter over 150 døvstumme alumner.
 • I tredje sæson, hendes jounior år og hans senior år, hjælper hun Mike, da han beslutter sig for at prøve skolens musical og derefter at komme ind danseskolen.
 • En eksperimentel fabrik i Newbury blev udsat for et dagangreb af Luftwaffe, men bomberne ramte ved siden af og traf en nærtliggende skole.
 • I november 2010 blev det lokale skoleslagsmål afgjort, da et flertal i byrådet i sidste øjeblik reddede skolen i Horne.
 • Fra gammel tid således syd for kirken, den nuværende parkeringsplads, et ældre byggeri, der bl.a. havde rummet skole, forsamlingshus, karetmagerværksted og boliger.
 • Han ville da sælge sin skole til kommunen.
 • Vi ser vores egen skole med fremmede øjne.
 • Allerede i sit første år i high school, Saint Vincent-Saint Mary High School (SVSM) i Akron, hvor han var 1 meter og 90 centimeter høj, var han med til at sikre skolen sit første delstatsmesterskab siden 1984.
 • Hans eftersyn af en stor del af malerisamlingens billeder var ikke altid heldigt, idet han, hvad enten det skyldtes hans skole eller var ejendommeligt for ham selv, malede for meget i billederne.
 • Cowell slutttede skolen som femtenårig, hvorefter han startede som postbud i faderens pladeselskab, hvorfra han meget hurtig avancerede til pladeproducer.
 • Rasmus Mule (1649-1720), hvis testamente i 1720 stiftede tre kateketiske skoler i Odense, som udover betalende elever også udbød fripladser til flittige men uformuende drenge.
 • to hovedpunkter strandede imidlertid denne skole: kunstfærdigheden udartede til kunstlethed, og teksten forsvandt aldeles i det kontrapunktiske stemmevæv.
 • Cendrakasih studerede ved en "Sekolah Kepandaian Putri", dvs en skole, der lærte unge piger færdigheder, der var nødvendige for at styre en husholdning.
 • Hun møder drengen Thomas Pearson og de såkaldte "billingspiger" De er meget smukkere, rigere og mere selvsikre end de andre, og styrer skolen.
 • Foreningens hovedformål er at formidle et samarbejde mellem de katolske skoler i Danmark for at styrke skolerne, både principielt og konkret, i deres målsætning som katolske skoler.
 • Skolen blev senere flyttet til Adelgade 103 og i 1852 blev der taget en ny skole i brug i Adelgade.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
by noget en det byen Mere
Begyndende med
q mi mad fer u Mere
Ender med
mur j ab yr y Mere
Indeholder
uf bog ti kat rod Mere
Pattern Matching
søgen dronning træn bøn krav Mere