84 Verber der skal bruges til ordet skole

Akerman forlod tidligt skolen for at lave filmen Saute ma ville og finansierede filmen ved at handle aktier i diamantfirmaer Antwerpens børs.

Han byggede en skole til børnene og ansatte en privatlærer.

I byen findes en skole, SFO, Solsikken med vuggestue og børnehave.

En forening arbejder at oprette en svensk skole i byen.

Banebrydende, som han var, både i henseende til eksperiment og undersøgelse, var det naturligt, at han kom til at danne skole, fra hvilken nogle af den nyere tids lærdeste og genialeste forskere er udgået (

Han fandt skolen i Nykøbing i forfald og måtte reorganisere den grundigt.

Haderslev fik sit første vandrerhjem i 1937 i en tidligere lærerbolig Hertug Hans skolen.

Nedlæggelsen skyldes, at uddannelsen havde svært ved skaffe tilstrækkelig finansiering og da man ikke ønskede at kompromis med kvaliteten af undervisningen lukkede man skolen.

Han startede en skole for tjekkiske polarografer universitet og han var selv i front inden for forskning området.

Med Birthe Krabek som skoleleder fra 1996 skiftede skolen fokus til globalisering og it. I 2006 blev Christoph Schepers ansat som skoleder, men stoppede allerede igen i sommeren 2007.

En gruppe borgere stiftede i december 2015 en forening, der ville drive skolen som multihus.

En kørestol-bundet Xavier og mutanterne vender tilbage til palæet, hvor han har til hensigt at åbne en skole.

Han besøgte den lærde skole i Randers, men opgav studeringerne for at blive maler, særlig portrætmaler, et fag, han viste anlæg for.

Gabriella har flyttet skole mange gange, fordi hendes mor ofte bliver forflyttet af sit arbejde.

Men der findes fortsat St. Svithun skole og St. Svithun videregående skole, St. Svithuns gate, Syftesokbakken og Syftesokveien.

Foruden gymnasium og HF findes der i Thorshavn Færøernes handelsskole, der tilbyder en bred række uddannelser, en teknisk skole, samt Færøernes navigations- og maskinmesterskole (Vinnuháskúlin).

Han gik Lakeside, der var Seattles mest eksklusive skole.

I det 20. århundrede præstegården, en skole og en smedie i landsbyen, hvor der også fandtes en jordemoder.

Hun elsker at læse og skrive i sin fritid, mens hendes forældre ønsker, at hun ville passe sin skole bedre og fokusere mere sin adgangseksamen til gymnasiet.

Videoen for «Irish Son» skabte en del kontrovers, fordi den viste en Christian Brothers skole i Sutton og sangteksten antydede, at McFadden var blevet psykisk mishandlet der, selv om han aldrig havde gået i sådan en skole.

Forstaden er inddelt i Gammel og Nye Hjerting, hvor gammel Hjerting er det mest eftertragtede og også det dyreste område at bo i. Hjerting har haft to skoler, som nu er samlet til en efter skolesammenlægningerne i 2012.

Bindesbølls villa kom til at betyde en fornyelse af strandvejsvillatypen, og med sine facadedekorationer, der reproducerede hans egen ornamentik op i stor skala, skabte han skole.

Per 1. Januar 2009 er der oprettet elevudvalg, som hjælper skolen med planlægning af diverse.

I 1640 grundlagde hun en skole, som senere blev opkaldt efter hende: "Prinsesse Hedwig-Skolen".

I Harran holdt sig dog over længere tid en hedensk filosofisk skole.

84 Verber der skal bruges til ordet  skole