Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

69 Verber der skal bruges til ordet « stoffer »

69 Verber der skal bruges til ordet « stoffer »

 • Andre problemer inkluderer brugen af urter der indeholder giftige stoffer og manglen kvalitetskontrol ved fremstillingen.
 • Alle indbyggere skal tage narkotiske stoffer som undertrykker følelser og seksuelt begær.
 • Filmen gav også stof til en animeret TV Serie, der hed Sunes Verden, som engelsk fik titlen The World of Tosh.
 • I 1882 blev det i Tyskland forbudt at bruge schweinfurtergrøn som farve, og man gik over til i stedet at bruge stoffet til skadedyrsbekæmpelse og skibsmaling.
 • Nobury som også optræder i bogen, da Cady har sagt at hun sælger stoffer får alle skolens piger til at indse, hvad de gør, når de bagtaler hinanden.
 • Blødionisering får stoffer ionform uden at ødelægge molekylerstrukturen modsat hårdionisering, som til gengæld kan ionisere flere typer af stoffer.
 • Fixerum (Fikserum), også kaldet et sundhedsrum Stofindtagelsesrum eller brugerrum, er et sted hvor narkomaner, under overvågning af sundhedsfagligt eller socialpædagogisk personale, kan indtage medbragte stoffer.
 • I denne er forstøverebs funktion at fugte stoffet for at gøre det nemmere at gøre tøjet glat.
 • Hans stil er hastende, livfuld og farverig; han ynder at lægge sit stof fyldig frem, læseren kan nemme det stærkt og umiddelbart, men gør stundom for meget af det gode.
 • De er de eneste, der kan bygge stof op, og det er også fra dem, at jordbunden får sit tilskud.
 • Under alle omstændigheder gav den internationalt berømte forfatters spektakulære død - alene, oplæsningsrejse, i et tog i et fremmed land, hvis sprog han ikke talte - efterfølgende stof til flere, halvt faktuelle, halvt fiktive udgivelser.
 • Thieme, Stuttgart - New York, 1990, S. 77 Saprobionter er en særlig slags destruenter, der ganske vist også nedbryder organisk stof, men som ikke fører processen til ende med uorganisk stof som resultat.
 • I tillæg kan kombinationen af vulkansk aske og fugtighed i lungerne, danne et stof beslægtet med flydende cement.
 • I princippet virker de som molekylære sigter, som kan adskille uønskede stoffer som f.eks. olieforurening, kalk og okker fra vand.
 • Det jyske almueliv, som han kendte til bunds, skildrer han både ædruelig og sympatetisk, ofte med et fordringsløst lune, og han vandt fortjent yndest blandt de klasser, hvorfra han henter sit stof.
 • Ved indtagelse af anabole stoffer kan kroppen helt eller delvist stoppe med at producere stofferne naturligt.
 • Stoffet lægges typisk til tørre stedet hvor det skal detoneres, da det stort set er umuligt at transportere stoffet i tør tilstand uden en detonation er til følge.
 • Ligesom DR Østjylland også producerer stof til Radioavisen og dr.dk.
 • Kvinderne bærer farvestrålende, mønstrede stoffer, som er draperet rundt om dem, og hovedet bærer de en form for hat, der er udspidset til hver side.
 • Samtidig satsede LO mere elektroniske medier og nyhedstjenesten Netredaktionen, der leverer stof til lokalradioer.
 • Når hun dør, mangler stoffet, og arbejderne går i gang med at opfodre nye arvtagere.
 • I alle tilfælde bruges energien fra byttet til at opbygge nyt stof i rovdyret, mens den største del atter går bort som varme.
 • Der ses af og til advarsler om, at renligheden er ved at tage overhånd: det naturlige fedtlag forsvinder fra kroppen og den kommer let til at fryse og påføres alle mulige, naturlige eller kunstige stoffer og giver allergier og tør eller sart hud.
 • Dette stof skal man kunne puste igennem.
 • Det kan hjælpe at reducere eller fjerne stoffer, som folk ikke kan tåle, arbejdspladsen.
 • Ordet detektor (engelsk detector afledt af detect der betyder afdække eller opdage ) er en enhed eller apparat som er i stand til at registrere et specifikt stof eller et fysisk fænomen - fx radiobølger.
 • Frugterne og især de hunlige ("humlekopperne") rummer det bittert smagende stof, lupulin.
 • Formålet med turen var at samle stof sammen til et stort bogværk om fjorden; En slags kærlighedserklæring til Limfjorden.
 • Der siver også mere komplicerede stoffer ud af rødderne.
 • Til at skære sine patchwork stoffer bruges der en rulle kniv / rulleskærer, et underlag og en gennemsigtig lineal.
 • Hvad sker der, når én art slipper farlige stoffer løs eller forandrer miljøet meget, at andre risikerer at uddø?
 • Jo stivere det faste stof er, jo færre gittervibrationer opstår der, og nedkøling er således en fordel.
 • Bosutinib (Bosulif®) er det senest registerede stof til behandling af CML, som kan anvendes til patienter, som ikke tåler de øvrige stoffer eller har udviklet modstandsdygtighed over for disse.
 • For at skabe de samme forhold de fleste danske jorde tilføres begge stoffer.
 • Man kan tilsætte svampehæmmende stoffer for at undgå, at papirmassen mugner.
 • Da fedtsyrerne er sure (pH), vil de tiltrække basiske stoffer.
 • Ved nunofiltning filtes ulden et stykke tyndtvævet stof, f.eks. silke eller gaze.
 • Jordens beholdning af kvælstof (10 15 tons) befinder sig for 78% vedkommende i atmosfæren, hvor kun ganske organismer kan udnytte stoffet.
 • PM er koblet til knudepunktet Harmony og i den modsatte ende er der en mindre luftsluse til at udsætte stoffer for rummiljøet samt to vinduer.
 • Planterne udveksler mineraler, protoner, kompleksdannere o.l. Gennem rødderne udskiller planterne især carbonholdige stoffer (
 • Sammenstødet skal have udslettet Theia og slynget store mængder stof ud i omløb om Jorden.
 • Dens filosofi synes at have udtømt sit stof.
 • den anden side er organismen afhængig af at kunne udveksle stof og energi med omgivelserne, og derfor har de også udviklet metoder, som tillader kontrolleret passage gennem membranerne.
 • Det er ikke økonomisk fordelagtigt at udvinde disse stoffer fra frugt og grøntsager, i stedet fremstilles de via den kemiske reaktion hydrogenering.
 • Her undersøges stoffer nøje og materialer vurderes.
 • Grænsen mellem medlemsblad og partiavis er uklar, men hvor et medlemsblad typisk vil have medlemmerne som målgruppe og vægte organisatorisk stof, vil en partiavis gerne være udadrettet og komme med politiske udmeldinger.
 • Nogle ting som for eksempel rødvin, te og kaffe er svære at fjerne selvom man både har vaskeaktive stoffer og enzymer.
 • Man finder den vægtmæssige sammensætning ved at tørre en jordprøve, veje den og afbrænde alt organisk stof.
 • Med meget brede posede bukseben, lange jakker og velpolstrede skuldre brugte de ekstremt meget stof, og blev de anset som luksusvarer.
 • Er en reaktion at cellerne omkring det skade område udskiller visse stoffer, cytokiner, prostaglandiner m.m., der irriterer de smertefølsomme nerveender i området.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere